datafile

Healthy (Beat) Healthy (Beat) - H2O | HoatHinh.tv | IJJOgSvEUZrI

Sep 22nd, 2021
633
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Healthy (Beat)  Healthy (Beat) - H2O  | HoatHinh.tv | IJJOgSvEUZrI Lyrics up by vnflix.com Nguồn năng lượng mạnh mẽ đó là lúc bình minh
 2. Cuộc sống healthy có sức khỏe minh tinh
 3. Không ai biết trước ta thình lình
 4. Ta đi ta bước có sự ủng hộ từ gia đình mình.
 5.  
 6. Yah-yah ăn sáng đúng giờ
 7. Điện thoại rung lên bắn như là cung tên
 8. À ý là con gấu mình bắn tình yêu qua đây
 9. Anh đứng hình hai giây không biết trả lời sao... ey.
 10.  
 11. Dẹp qua một bên vậy là xong rồi
 12. Anh xem con beat như là con mồi
 13. Muốn thẳng thì như anh muốn cua thì như hieuthuhai
 14. Ai lái hay ta anh lái chứ ai.
 15.  
 16. Healthy healthy
 17. Hít đất 100 cái, hít xà 15 cái
 18. Healthy healthy
 19. Tập cơ bụng 6 múi cũng được 100 cái yeah
 20.  
 21. Healthy healthy
 22. Healthy và anh sống healthy oh
 23. Healthy healthy
 24. Healthy và anh sống healthy oh
 25.  
 26. Như vậy đã đủ healthy chưa, chưa thì để anh kể tiếp
 27. Cứ ở đó mà nghe 1 2 3
 28. Bầu trời dạo này mưa được mấy bữa
 29. Và kể từ đó anh không còn thấy nữa
 30.  
 31. Check it out, check it out now
 32. H2O, KoiX đặt bài này on the shoulder
 33. Check it out, check it out now
 34. H2O, KoiX tiêu diệt tất cả bọn hater
 35.  
 36. Yah ăn uống lành mạnh
 37. Nói không với 2 từ quá nhiều yah-yah
 38. Khá liều... khi lúc đó mày ăn vô tư
 39. Bây giờ anh đã hiểu ăn uống tập luyện các kiểu
 40.  
 41. Anh đã làm anh đã làm được
 42. Nói đúng chứ đâu có nói lời sàm được
 43. Ey-yo miệng nói tay làm giữ thói ***
 44. Ăn uống điều độ tập nhiều dô gói gọn trong hai từ healthy oh
 45.  
 46. Healthy, healthy
 47. Hít đất 100 cái, hít xà 15 cái
 48. Healthy, healthy
 49. Tập cơ bụng 6 múi cũng được 100 cái yeah
 50.  
 51. Healthy, healthy
 52. Healthy và anh sống healthy oh
 53. Healthy, healthy
 54. Healthy và anh sống healthy oh
 55.  
 56. Nhớ là 1 ngày có 24 giờ hãy dành cho mình ít nhất 15 phút tập luyện nhé ok.
 57. Cảm ơn mọi người đã nghe yeah
 58. Peace
 59. It’s out
RAW Paste Data