datafile

Thắc Mắc Thế Sao (Beat) Thắc Mắc Thế Sao (Beat) - Thế Anh Shinichi | HoatHinh.tv | CqsNRtabwLRd

Sep 15th, 2021
530
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Thắc Mắc Thế Sao (Beat)  Thắc Mắc Thế Sao (Beat) - Thế Anh Shinichi  | HoatHinh.tv | CqsNRtabwLRd Lyrics up by vnflix.com Sao chỉ vài dòng tin nhắn thôi
 2. Mà lại chờ đợi mỗi tối
 3. Nhiều lần a cứ thắc mắc thế sao
 4. Chờ mãi vẫn thấy đang xem
 5. Phải chăng em đang nghĩ trong lòng
 6. Hay là không, hay là có thì em nói đi
 7. ( nói ra 1 lần )
 8.  
 9. Instagram lúc này
 10. Follow em mỗi ngày
 11. Yeah .. Cứ thắc mắc thế sao
 12. Lướt bỗng thấy story
 13. Lời trong đó em dành đến cho ai
 14. Cứ thế, ngồi đây, nghĩ mãi
 15.  
 16. Oh babe
 17. You look so sweet
 18. Vài lần cứ đi bên em
 19. Và lắng nghe trong tim thế nào
 20. Để nói ra thêm 1 lời
 21. Nói yêu để không chờ đợi
 22. Liệu em có muốn ta sát bên nhau
 23. Cứ thắc mắc thế sao
 24.  
 25. Instagram lúc này
 26. Follow em mỗi ngày
 27. Yeah .. Cứ thắc mắc thế sao
 28. Lướt bỗng thấy story
 29. Lời trong đó em dành đến cho ai
 30. Cứ thế, ngồi đây, nghĩ mãi
 31.  
 32. Oh babe
 33. You look so sweet
 34. Vài lần cứ đi bên em
 35. Và lắng nghe trong tim thế nào
 36. Để nói ra thêm 1 lời
 37. Nói yêu để không chờ đợi
 38. Liệu em có muốn ta sát bên nhau
 39. Cứ thắc mắc thế sao
 40.  
 41. Cứ thắc mắc thế sao..
 42. Thắc mắc thế sao..
 43. Để anh nói ra những câu
 44. Ở trong nghĩ suy lúc này
 45. Vài phút lắng nghe liệu e có hiểu thấu
 46.  
 47. Oh babe
 48. Do you like me?
 49. Hay em đã có một người
 50. Để nghĩ suy tới ngay lúc này
 51. Liệu đó có phải là anh
 52. Chắc đó không phải là anh
 53. Chỉ riêng mình anh ôm thương nhớ?
 54.  
 55. Oh babe
 56. You look so sweet
 57. Vài lần cứ đi bên em
 58. Và lắng nghe trong tim thế nào
 59. Để nói ra thêm 1 lời
 60. Nói yêu để không chờ đợi
 61. Liệu em có muốn ta sát bên nhau
 62. Cứ thắc mắc thế sao
 63.  
 64. Vẫn những thắc mắc
 65. Giữ cho riêng mình
 66. Anh mơ
 67. Ngày 2 ta chung đôi
RAW Paste Data