SHARE
TWEET

UKRAINA

pabloducato Jun 23rd, 2018 76 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. clear all; % Wyczyszczenie informacji o wszystkich zmiennych w programie
 2. nntwarn off;% Wyłączenie komunikatów informujących o używaniu przestarzałych funkcji
 3. format compact;%Likwiduję dodatkowe puste linie w odpowiedzi programu
 4. file = dlmread ('data2.txt');
 5. P = file(:, 1:34)';
 6. T = file(:, 35)';
 7.  
 8. [R,Q] = size(P);%Okreslamy liczby neuronow w warstwie wejsciowej, [R,Q]=5x151
 9.  
 10. for S1 = 1: 3 : 25,%Liczba neuronów w warstwie pierwszej
 11. for S2 = 1: 3 : S1,%Liczba neuronów w warstwie drugiej
 12.         [S3,Q] = size(T);%Określenie liczby neuronów w warstwie wyjściowej [S3,Q]=1x151
 13.  
 14. lr=1e-3;%Współczynnik uczenia
 15.  
 16. [W1,B1] = nwtan(S1,R);%Losowa inicjacja wag do warstwy pierwszej
 17. [W2,B2] = nwtan(S2,S1);
 18. [W3,B3] = rands(S3,S2);
 19.  
 20. disp_freq = 1000;  %Częstotliwość wyświetlania wyników
 21. err_goal=.25;%Błąd oczekiwany
 22. error = [];%Macierz błedu
 23.  
 24. %Maksymalna ilość epok (kroków uczenia)
 25. for max_epoch =[20000, 40000, 60000, 80000, 100000],
 26. for epoch=1:max_epoch,
 27.  
 28. A1 = tansig(W1*P,B1);%Wartości na wyjściu warstwy A1
 29. A2 = tansig(W2*A1,B2);%Wartości na wyjściu warstwy A2
 30. A3 = purelin(W3*A2,B3);%Wartości na wyjściu warstwy A
 31. E = T -A3;%Obliczanie błedu
 32.  
 33. D3 = deltalin(A3,E);%Obliczamy deltę dla warstwy trzeciej
 34. D2 = deltatan(A2,D3,W3);%Obliczamy deltę dla warstwy drugiej
 35. D1 = deltatan(A1,D2,W2); %Obliczamy deltę dla warstwy pierwszej
 36.  
 37. [dW1,dB1] = learnbp(P,D1,lr);%Obliczanie zmian wag
 38. W1 = W1 + dW1;%Aktualizacja wag wektora wejściowego
 39. B1 = B1 + dB1;%Aktualizacja wag przesunięć
 40.  
 41. [dW2,dB2] = learnbp(A1,D2,lr);
 42. W2 = W2 + dW2;
 43. B2 = B2 + dB2;
 44.        
 45. [dW3,dB3] = learnbp(A2,D3,lr);
 46. W3 = W3 + dW3;
 47. B3 = B3 + dB3;
 48.  
 49. SSE = sumsqr(E);%Suma kwadratów błędów
 50.            
 51. if SSE > 10E20,%Zakończenie uczenia w wypadku dużej wartości SSE(NaN)
 52. break,
 53. end,
 54.  
 55. error = [error SSE];%Dołączenie "SSE" do tablicy "error"
 56.  
 57.  
 58. if SSE < err_goal,%Zakończenie uczenia w wypadku osiągnięcia
 59. epoch = epoch - 1;
 60. break,
 61. end,
 62.  
 63. if(rem(epoch,disp_freq)==0)%Wyświetlanie wyników
 64. epoch %Wypisujemy na ekran ilości epok
 65. SSE %Wypisujemy na ekran SSE
 66. S1 %Wypisujemy na ekran ilość neuronów w warstwie pierwszej
 67. S2 %Wypisujemy na ekran ilość neuronów w warstwie drugiej
 68. lr %Wypisujemy na ekran współczynnik uczenia
 69. end
 70. end
 71.  
 72. nauczanie = 100*(1-sum((abs(T-A3)>=.5)')/length(T))
 73.  
 74. %Zapisanie parametrów oraz wyników do pliku .txt
 75. wyniki  = [S1 S2 lr epoch 100*(1-sum((abs(T-A3)>=.5)')/length(T)) SSE]
 76.  
 77. fid = fopen('wynnikilr3_next.txt','a+');%Odtworzenia pliku
 78.  
 79. for i=1:size(wyniki,1)
 80. fprintf(fid, '%g\t' ,wyniki(i,:));
 81. end
 82.  
 83. fprintf(fid,'\r\n');
 84. fclose(fid);%Tu zamykanie pliku
 85. end
 86. end
 87. end
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top