SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 12th, 2018 63 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. \documentclass{article}
 2. \usepackage[cp1250]{inputenc}
 3. \usepackage{polski}
 4. \usepackage{multirow}
 5. \usepackage{graphicx}
 6. \usepackage{tabularx}
 7. \usepackage[top=2cm, bottom=1.5cm, left=2cm, right=2cm]{geometry}
 8.  
 9. \begin{document}
 10. \pagestyle{empty}
 11.  
 12. \begin{minipage}{110mm}
 13. \LARGE{\textbf{Paulina Brzozowska}}\normalsize
 14.  
 15. \vspace{1cm}
 16. \begin{tabular}{ll }
 17. \textbf{Telefon:} &  659689405\\
 18. \textbf{E-mail:} & paulina.brzozowska.mail@gmail.com\\
 19. \textbf{Data urodzenia:}&26.04.1996\\
 20. \textbf{Adres zamieszkania:}&Wrocław  \\
 21. \end{tabular}
 22. \end{minipage}
 23. \begin{minipage}{40mm}
 24. \begin{flushright}\includegraphics[width=1\textwidth]{zdjecie.eps}
 25. \end{flushright}
 26. \end{minipage}
 27.  
 28. \vspace{.5cm}
 29. \begin{tabularx}{\textwidth}{rl}
 30. {\large\textbf{EDUKACJA}\normalsize}
 31. \\ \hline \\
 32. 2015 -- obecnie&\textbf{Politechnika Wrocławska}\\&Studia stacjonarne I-go~stopnia kierunek Matematyka Stosowana\\
 33. & \\
 34. 2012 -- 2015&\textbf{IX Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi we~Wrocławiu}\\&Profil matematyczno-fizyczno-geograficzny\\[5pt]
 35. \end{tabularx}
 36.  
 37. \vspace{.5cm}
 38. \begin{tabularx}{\textwidth}{rl}
 39. {\large\textbf{DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE}\normalsize}
 40. \\ \hline \\
 41. 05 -- 08. 2018&\textbf{Biuro Rachunkowe A-Z Rachunki}\\&Praktykant w dziale kadr i płac\\
 42. & \\
 43. 01 -- 04. 2018 &{\textbf{Adidas Outlet Store Wrocław}}\\& Shop assistant\\[5pt]
 44. \end{tabularx}
 45.  
 46. \vspace{.5cm}
 47. \begin{tabularx}{\textwidth}{rl}
 48. {\large{\textbf{JĘZYKI OBCE}}} \\ \hline \\
 49. Język angielski& Poziom średnio-zaawansowany \\
 50. Język hiszpański& Poziom podstawowy \\
 51. Język niemiecki&Poziom podstawowy \\
 52. \end{tabularx}
 53.  
 54.  
 55. \vspace{.5cm}
 56. \begin{tabularx}{\textwidth}{rl}
 57. {\large{\textbf{UMIEJĘTNOŚCI}}}
 58. \\ \hline \\
 59. \end{tabularx}
 60. \begin{itemize}
 61. \item Odpowiedzialność i  umiejętność pracy w grupie
 62. \item Punktualność w wykonywaniu powierzonych zadań
 63. \item Umiejętność organizacji i komunikacji
 64. \item Prawo jazdy kat. B
 65. \end{itemize}
 66.  
 67. \vspace{.5cm}
 68. \begin{tabularx}{\textwidth}{rl}
 69. {\large{\textbf{ZAINTERESOWANIA}}} \\ \hline
 70. \end{tabularx}
 71. \begin{itemize}
 72. \item Podróże
 73. \item Narciarstwo rekreacyjne
 74. \end{itemize}
 75.  
 76.  
 77. %
 78. \vspace{0.5cm}
 79. \footnotesize
 80. \textit{Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). }
 81.  
 82. \end{document}
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top