SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 21st, 2019 60 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "stdafx.h"
 2. #include <iostream>
 3. #include <cstdio>
 4. #include <cmath>
 5.  
 6. using namespace std;
 7. using namespace System;
 8. using namespace System::Drawing;
 9.  
 10.  
 11. int main()
 12. {
 13.     Bitmap ^bmp, ^bmp2;
 14.     bmp = gcnew Bitmap("D:\\Polar.bmp", true);
 15.     int wys, szer;
 16.     wys=bmp->Height;
 17.     szer=bmp->Width;
 18.  
 19.     bmp2 = gcnew Bitmap(szer, wys); //(szerokość, wysokość)
 20.  
 21.     // --- ROZJAŚNIENIE ---
 22.  
 23.     int N; //stała, dodajemy ją do piksela
 24.     cout << "Podaj wartosc rozjasnienia" << endl;
 25.     cin >> N;
 26.  
 27.     N = N < 50 ? 50 : N;
 28.     N = N > 100 ? 100 : N;
 29.  
 30.     /*if(N<50 || N>100){
 31.         cout << "Wartosc musi byc w przedziale <50, 100>" << endl;
 32.         system("PAUSE");
 33.         return 1;
 34.     }*/
 35.  
 36.     Color Px;
 37.     int R, G, B;
 38.  
 39.     for (int kz = 0; kz < wys; kz++) {
 40.         for (int kx = 0; kx < szer; kx++) {
 41.             Px= bmp->GetPixel(kx, kz); //najpierw kolumna potem wiersz
 42.  
 43.             R=(Px.R>255 - N) ? 255 : Px.R+N;
 44.             G=(Px.G>255 - N) ? 255 : Px.G+N;
 45.             B=(Px.B>255 - N) ? 255 : Px.B+N;
 46.  
 47.             Px=Color::FromArgb(R,G,B); // zostaje przekopiowana paleta czerwona, zielona, na niebieskiej zero (dlatego z białego robi się żółty)
 48.             bmp2->SetPixel(kx, kz,Px);
 49.         }
 50.     }
 51.     cout << "wys = " << wys << " szer = " << szer << endl;
 52.     bmp2->Save("D:\\new_Polar.png");
 53.     system("PAUSE");
 54.    
 55.     return 0;
 56. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top