Advertisement
S_Madanska

INTRO-05.01.22

Jan 5th, 2022 (edited)
902
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --ЕДНОРЕДОВ КОМЕНТАР
 2.  
 3. /*
 4. МНОГОРЕДОВ
 5. КОМЕНТАР
 6. */
 7.  
 8. --------------------------------DDL--------------------------
 9.  
 10. --СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ДАННИ
 11. --CREATE DATABASE DB_INFORMATIKA2
 12.  
 13. ---------------------------------
 14.  
 15. --ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНКРЕТНА БАЗА ДАННИ
 16. --USE DB_INFORMATIKA2
 17.  
 18. ---------------------------------
 19.  
 20. --СЪЗДАВАНЕ НА ТАБЛИЦА
 21. CREATE TABLE STUDENTS
 22. (
 23.     F_NUM VARCHAR(15) NOT NULL,
 24.     NAME VARCHAR(50) NOT NULL,
 25.     PHONE VARCHAR(15) NULL
 26. )
 27.  
 28. ---------------------------------
 29.  
 30. --ДОБАВЯНЕ НА КОЛОНА
 31. ALTER TABLE STUDENTS
 32. ADD ADDRESS VARCHAR(50) --DEFAULT IS NULL
 33.  
 34. ---------------------------------
 35.  
 36. --ПРОМЯНА НА КОЛОНА
 37. ALTER TABLE STUDENTS
 38. ALTER COLUMN ADDRESS TEXT
 39.  
 40. ---------------------------------
 41.  
 42. ---ИЗТРИВАНЕ НА КОЛОНА
 43. ALTER TABLE STUDENTS
 44. DROP COLUMN PHONE
 45.  
 46. ---------------------------------
 47.  
 48. --ИЗТРИВАНЕ НА ТАБЛИЦА
 49. DROP TABLE STUDENTS
 50.  
 51. ---------------------------------
 52.  
 53. --ИЗТРИВАНЕ НА БАЗА ДАННИ
 54. --DROP DATABASE DB_INFORMATIKA2
 55.  
 56. -------------------------------------------------------------
 57. -------------------------------------------------------------
 58. -------------------------------------------------------------
 59.  
 60. CREATE TABLE STUDENTS
 61. (
 62.     F_NUM VARCHAR(15) NOT NULL PRIMARY KEY,
 63.     NAME VARCHAR(50) NOT NULL,
 64.     PHONE VARCHAR(15),
 65.     ADDRESS VARCHAR(50),
 66.     GENDER CHAR(1) NULL DEFAULT 'M' CHECK(GENDER IN ('M','F'))
 67. )
 68.  
 69.  
 70. --------------------------------DML--------------------------
 71. --ДОБАВЯНЕ НА ЗАПИСИ:
 72. --1. ПО 1 РЕД
 73. INSERT INTO STUDENTS(F_NUM, NAME, PHONE, ADDRESS)
 74. VALUES('100', 'Иван Иванов', '0324567', 'гр.Пловдив')
 75.  
 76. INSERT INTO STUDENTS   --ПОДРАЗБИРАТ СЕ ВСИЧКИ КОЛОНИ
 77. VALUES('101', 'Иван Иванов', '0324567', 'гр.Пловдив', NULL)
 78.  
 79. --2. ПОВЕЧЕ ОТ 1 РЕДА НАВЕДНЪЖ
 80. INSERT INTO STUDENTS(F_NUM, NAME, PHONE, ADDRESS, GENDER)
 81. VALUES('102', 'Ива Маринова', '032 456 767', 'гр. Монтана', 'F'),
 82.       ('103', 'Георги Апостолов', '0892 456 768', 'гр. Монтана', DEFAULT),
 83.       ('104', 'Мария Мартинова', '032 455 668', 'гр. Лом', 'F'),
 84.       ('105', 'Теодор Теодосиев', '08945667678', 'гр. Смолян', NULL),
 85.       ('106', 'Петър Петров', '+359 89 596 6678', 'гр. София', 'M')
 86.  
 87. ---------------------------------
 88.  
 89. --ПРОМЯНА НА ЗАПИС/РЕД
 90. UPDATE STUDENTS
 91. SET NAME = NAME + '-Петрова'
 92. WHERE GENDER = 'F' AND ADDRESS = 'гр. Лом'
 93.  
 94. UPDATE STUDENTS
 95. SET ADDRESS = 'гр. Варна'
 96. WHERE F_NUM = '101'
 97.  
 98. ---------------------------------
 99.  
 100. --ИЗТРИВАНЕ НА ЗАПИС/РЕД
 101. DELETE FROM STUDENTS
 102. WHERE F_NUM = '106'
 103.  
 104. ---------------------------------
 105.  
 106. --ИЗВЛИЧАНЕ:
 107. SELECT * FROM STUDENTS
 108.  
 109. SELECT NAME, ADDRESS
 110. FROM STUDENTS
 111. WHERE GENDER = 'M'
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement