TristanSld

an example program with lists

Jan 8th, 2014
51
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/usr/bin/env python
 2. #-*-coding:utf-8-*-
 3. #meyve dizelgesini tanımlayalım...
 4. meyveler=["elma","erik","elma","çilek",
 5. "karpuz","kavun","su","elma"]
 6. #Bu sayı index yönteminin yay ayraç içindeki
 7. #ikinci değeri olacak. Bu değeri bir while
 8. #döngüsü içinde birer birer arttıracağız.
 9. sira=0
 10. #Bu dizelge, aranan öğenin dizelgede bulunduğu
 11. #konumları tutuyor.
 12. dizelge=[]
 13. #while döngümüzü yazıyoruz.
 14. while sira<len(meyveler):
 15.     #Bu try...except... öbeğinin görevini anlamak
 16.     #için "elma" yerine başka bir öğe koyun ve
 17.     #try...except... öbeklerini kaldırın.
 18.     try:
 19.         oge=meyveler.index("elma",sira)
 20.     except ValueError:
 21.         pass
 22.     #sıra değişkeninin değerini birer birer
 23.     #arttırıyoruz. Böylece index yöntemi dizelgenin
 24.     #her noktasını tarayabiliyor.
 25.     sira+=1
 26.     #Burada amacımız aynı sayının dizelgeye eklenmesini
 27.     #engellemek. Bunu tam olarak ne işe yaradığını anlamak
 28.     #için de "if not oge in dizelge:" satırını kaldırmayı deneyebilirsiniz.
 29.     if not oge in dizelge:
 30.         dizelge.append(oge)
 31. #dizelgedeki değerleri bir karakter dizisi içine alıp ekrana basıyoruz.
 32. for nmr in dizelge:
 33.     print "aranan öğe %s konumunda bulundu!"%nmr
RAW Paste Data