Guest User

Untitled

a guest
Dec 5th, 2019
74
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package lab4;
 2.  
 3. import java.awt.Graphics;
 4. import java.io.Serializable;
 5. import java.util.ArrayList;
 6. import java.util.List;
 7.  
 8. /*
 9. * Program: Prosty edytor grafu
 10. * Plik: Graph.java
 11. *
 12. * Klasa Graph reprezentuje graf na płaszczyźnie.
 13. * Klasa może być klasą bazową dla klas reprezentujących
 14. * grafy modelujące wybrane zagadnienia np.:
 15. * - schemat komunikacji miejskiej,
 16. * - drzewo genealogiczne,
 17. * - schemat obwodu elektronicznego typu RLC,
 18. * - schemat topologi sieci komputerowej
 19. *
 20. * Autor: Adrian Siwak
 21. * Data: grudzień 2019 r.
 22. */
 23.  
 24. public class Graph implements Serializable {
 25.  
 26. private static final long serialVersionUID = 1L;
 27.  
 28. // Lista węzłów grafu
 29. private List<Node> nodes;
 30. private List<Edge> edges;
 31.  
 32. public Graph() {
 33. this.nodes = new ArrayList<Node>();
 34. this.edges = new ArrayList<Edge>();
 35.  
 36. }
 37.  
 38. public void addEdge(Edge edge){
 39. edges.add(edge);
 40. }
 41.  
 42. public void addNode(Node node){
 43. nodes.add(node);
 44. }
 45.  
 46. public void removeEdge(Edge edge){
 47. edges.remove(edge);
 48. }
 49.  
 50. public void removeNode(Node node){
 51. nodes.remove(node);
 52. }
 53.  
 54. public Edge[] getEdges(){
 55. Edge [] array = new Edge[0];
 56. return edges.toArray(array);
 57. }
 58.  
 59. public Node[] getNodes(){
 60. Node [] array = new Node[0];
 61. return nodes.toArray(array);
 62. }
 63.  
 64. public void draw(Graphics g){
 65. for(Edge edge : edges){
 66. edge.draw(g);
 67. }
 68. for(Node node : nodes){
 69. node.draw(g);
 70. }
 71. }
 72.  
 73.  
 74.  
 75. }
RAW Paste Data