SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 5th, 2019 69 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package lab4;
 2.  
 3. import java.awt.Graphics;
 4. import java.io.Serializable;
 5. import java.util.ArrayList;
 6. import java.util.List;
 7.  
 8. /*
 9.  *  Program: Prosty edytor grafu
 10.  *     Plik: Graph.java
 11.  *          
 12.  *  Klasa Graph reprezentuje graf na płaszczyźnie.
 13.  *  Klasa może być klasą bazową dla klas reprezentujących
 14.  *  grafy modelujące wybrane zagadnienia np.:
 15.  *     - schemat komunikacji miejskiej,
 16.  *     - drzewo genealogiczne,
 17.  *     - schemat obwodu elektronicznego typu RLC,
 18.  *     - schemat topologi sieci komputerowej
 19.  *            
 20.  *    Autor: Adrian Siwak
 21.  *     Data:  grudzień 2019 r.
 22.  */
 23.  
 24. public class Graph implements Serializable {
 25.    
 26.     private static final long serialVersionUID = 1L;
 27.  
 28.     // Lista węzłów grafu
 29.     private List<Node> nodes;
 30.     private List<Edge> edges;
 31.    
 32.     public Graph() {
 33.         this.nodes = new ArrayList<Node>();
 34.         this.edges = new ArrayList<Edge>();
 35.            
 36.     }
 37.    
 38.     public void addEdge(Edge edge){
 39.         edges.add(edge);
 40.     }
 41.    
 42.     public void addNode(Node node){
 43.         nodes.add(node);
 44.     }
 45.    
 46.     public void removeEdge(Edge edge){
 47.         edges.remove(edge);
 48.     }
 49.    
 50.     public void removeNode(Node node){
 51.         nodes.remove(node);
 52.     }
 53.    
 54.     public Edge[] getEdges(){
 55.         Edge [] array = new Edge[0];
 56.         return edges.toArray(array);
 57.     }
 58.    
 59.     public Node[] getNodes(){
 60.         Node [] array = new Node[0];
 61.         return nodes.toArray(array);
 62.     }
 63.    
 64.     public void draw(Graphics g){
 65.         for(Edge edge : edges){
 66.             edge.draw(g);
 67.         }
 68.         for(Node node : nodes){
 69.             node.draw(g);
 70.         }
 71.     }
 72.    
 73.    
 74.  
 75. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top