SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 22nd, 2019 57 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Reci: “Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: ’Mi smo, doista, Kur’an divni1616 slušali; /1/ koji na ono što je ispravno1617 upućuje – i mi smo u njega povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem u obožavanju pridruživati, /2/ a On – uzvišena je moć1618 Gospodara našeg! – nije uzeo Sebi ni druge ni djeteta! /3/ Jedan naš maloumnik1619 o Allahu je veliku laž govorio, /4/ a mi smo mislili da ni ljudi ni džini o Allahu laži ne govore; /5/ i bilo je ljudi koji su zaštitu od džina tražili, pa su im još više strah povećali;1620 /6/ i oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživiti.’ /7/ I mi smo nebo izvidjeli i utvrdili smo da je moćnih čuvara i plamtećih svjetlica puno; /8/ i posjedali bismo po njemu na raznim mjestima da bismo šta čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na plamteću svjetlicu koja vreba naići; /9/ i mi ne znamo da li se onima na Zemlji želi zlo ili im Gospodar njihov želi dobro. /10/ A među nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta različitih; /12/ i mi znamo da se ne možemo suprotstaviti Allahu na Zemlji, niti Mu umaći. /13/ I mi smo, čim smo Uputu – Kur’an čuli, u njega povjerovali; a ko u Gospodara svoga vjeruje, ni umanjivanja dobrih, ni dodavanja loših djela ne treba da se boji;1621 /14/ i ima nas muslimana, a ima nas i zalutalih, oni koji islam prihvate ono što je ispravno odabrali su, /15/ a oni koji skrenuli su, u Džehennemu gorivo bit će.”’ /16/ A da su ustrajali na putu Istine, Mi bismo ih vodom obilnom pojili, /17/ da bismo ih time na kušnju stavili; a onog ko se okrene od Opomene Gospodara svoga – On će u patnju tešku uvesti. /18/ Mesdžidi1622 jesu Allaha radi, i ne molite, pored Allaha, nikoga! /19/ A kada je Allahov rob ustao zazivajući Ga, oni su se skoro svi na njega u gomilama okomili.1623 /20/ Reci: “Ja se samo Gospodaru svome molim i nikoga Njemu u obožavanju ne pridružujem.” /21/ Reci: “Ja nisam u stanju od vas kakvu štetu otkloniti niti nekom od vas neku korist pribaviti.” /22/ Reci: “Mene niko od Allaha ne može zaštititi; samo u Njega mogu utočište naći, /23/ samo mogu oglasiti ono što je od Allaha i poslanice Njegove.” A onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslušan – sigurno čeka vatra džehennemska; u njoj će vječno, zauvijek ostati. /24/ I kada oni vide ono čime im se prijeti, saznat će ko je slabiji i malobrojniji. /25/ Reci: “Ja ne znam da li će uskoro biti ono čime vam se prijeti, ili je Gospodar moj odredio da će to poslije dugo vremena biti. /26/ Poznavatelj je On onoga što je čulima nedokučivo, i On to ne otkriva nikome, /27/ osim onome za koga je zadovoljan da poslanik bude;1624 On, zaista, i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati,1625 /28/ da bi znao1626 da su poslanice Gospodara svoga dostavili; On je obujmio ono što je u njih i baš sve zbrojio.” /29/
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top