Advertisement
shernes

Untitled

Apr 21st, 2011
242
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 4.56 KB | None | 0 0
 1. LangString welcome ${LANG_NORWEGIAN} "Denne veiviseren vil hjelpe deg med installasjonen av ${PORTABLEAPPNAMEDOUBLEDAMPERSANDS}.\r\n\r\nHvis du oppgraderer en eksisterende installasjon av ${PORTABLEAPPNAMEDOUBLEDAMPERSANDS}, så vennligst lukk denne før du fortsetter.\r\n\r\nKlikk Neste for å fortsette."
 2. LangString finish ${LANG_NORWEGIAN} "${PORTABLEAPPNAMEDOUBLEDAMPERSANDS} er installert på din enhet.\r\n\r\nKlikk Ferdig for å avslutte veiviseren."
 3. LangString runwarning ${LANG_NORWEGIAN} "Lukk vennligst alle åpne ${CLOSENAME} og klikk deretter OK. Programmet kan ikke oppdateres når det er i bruk."
 4. LangString invaliddirectory ${LANG_NORWEGIAN} "Den målmappen du har valgt er ikke gyldig. Velg en gyldig mappe."
 5. LangString notenoughspace ${LANG_NORWEGIAN} "Den enheten du har valgt å installere på har ikke tilstrekkelig plass til dette programmet."
 6. LangString checkforplatform ${LANG_NORWEGIAN} "Undersøker for PortableApps.com Platformen på enheten"
 7. LangString refreshmenu ${LANG_NORWEGIAN} "Oppdater PortableApps.com Menuen på enheten"
 8. LangString copylocalfilesnotfound ${LANG_NORWEGIAN} "Dette installasjonssystemet kopierer en lokal versjon av programmet og gjør den portabel. Dessverre ble det ikke funnet en lokalt installert kopi av programmet. Du kan selv gjeninstallere eller kopiere filene for å ferdigstille installasjonen på et senere tidspunkt. (FEIL: $MISSINGFILEORPATH kunne ikke finnes.)"
 9. LangString downloadfilemismatch ${LANG_NORWEGIAN} "Den nedlastede kopi av ${DownloadName} er ugyldig og kan ikke installeres. Prøv å installere igjen."
 10. LangString downloadfailed ${LANG_NORWEGIAN} "Installasjonssystemet kunne ikke hente ${DownloadName}. Installasjonen av det portable programmet kan ikke sluttføres uten denne. Prøv å installere igjen. (FEIL: $DOWNLOADRESULT)"
 11. LangString extractfailed ${LANG_NORWEGIAN} "Installasjonssystemet kunne ikke trekke ut den nødvendige fil fra den hentede fil. Installasjonen av det portable programmet kan ikke ferdigstilles uten denne."
 12. LangString downloading ${LANG_NORWEGIAN} "Henter ${DownloadName}..."
 13. LangString prepareupgrade ${LANG_NORWEGIAN} "Forbereder oppgradering av ${PORTABLEAPPNAME}..."
 14. LangString installingstatus ${LANG_NORWEGIAN} "Installerer ${PORTABLEAPPNAME}..."
 15. LangString downloadremaining ${LANG_NORWEGIAN} "tilbake"
 16. LangString downloadconnecting ${LANG_NORWEGIAN} "Kobler opp..."
 17. LangString downloadsecond ${LANG_NORWEGIAN} "sekund(er)"
 18. LangString downloadhour ${LANG_NORWEGIAN} "time(r)"
 19. LangString downloadminute ${LANG_NORWEGIAN} "minutt"
 20. LangString downloadplural ${LANG_NORWEGIAN} ""
 21.  
 22. LangString runwarningplatform ${LANG_NORWEGIAN} "Lukk alle kjørende utgaver av ${CLOSENAME} og klikk deretter OK. Plattformen kan ikke oppgraderes så lenge den kjører."
 23. LangString installlocation ${LANG_NORWEGIAN} "Installasjonssystemet vil installere ${PORTABLEAPPNAMEDOUBLEDAMPERSANDS} til nedenstående valgte stasjon. Det er best å installere direkte til stasjonen i stedet for en bestemt mappe, men du kan velge en spesifikk mappe hvis du vil. Det blir ikke fjernet noen personlige filer under installasjonen. Velg plassering av installasjonen."
 24. LangString launch ${LANG_NORWEGIAN} "Start ${PORTABLEAPPNAME}..."
 25. LangString sethomepage ${LANG_NORWEGIAN} "Sett portabel hjemmeside til Start.PortableApps.com"
 26.  
 27. LangString otherplatform ${LANG_NORWEGIAN} "Det ser ut til at du kjører $OTHERPLATFORM som tidligere har inneholdt upassende eller illegal bruk av PortableApps.com kode og prosesser. Dette kan forårsake konflikt med programvare i det åpne PortableApps.com format. Ønsker du ytterligere informasjon før du installerer dette portable programmet?"
 28. LangString installplatformonly ${LANG_NORWEGIAN} "PortableApps.com Platform - Legg til de programmene du ønsker"
 29. LangString installsuitestandard ${LANG_NORWEGIAN} "PortableApps.com Suite - Komplett kontor-pakke, nettleser, epostklient, antivirus med mer"
 30. LangString installsuitelight ${LANG_NORWEGIAN} "PortableApps.com Suite Light - Lettvekts tekstbehandling, nettleser, epostklient, antivirus med mer"
 31. LangString installsuitelight2 ${LANG_NORWEGIAN} "PortableApps.com Suite Light - Lettvekts tekstbehandling, regneark, nettleser, epostklient, antivirus med mer"
 32. LangString installsuitecomplete ${LANG_NORWEGIAN} "PortableApps.com Suite Complete - Få alt! Hundrevis av portable programmer på din enhet."
 33.  
 34. LangString outdatedplatform ${LANG_NORWEGIAN} "Du ser ut til å kjøre $OUTDATEDPLATFORM. Kunne du tenke deg å oppgradere til den seneste PortableApps.com Platform og dermed få flere muligheter og bedre funksjonalitet? Det er open source og helt gratis!"
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement