Advertisement
idevpas

Kam zaliezli neZiskovky?

Nov 13th, 2020
51
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.40 KB | None | 0 0
  1. Kam zaliezli, keď ich ľudia najviac potrebujú? Ľudskoprávne mimovládky pri súčasnom porušovaní práv a slobôd mlčia. Niektoré aktivity vlády podporujú.
  2. ------------------------------------------------------------
  3. https://www.hlavnespravy.sk/kam-zaliezli-ked-ich-ludia-najviac-potrebuju-ludskopravne-mimovladky-pri-sucasnom-porusovani-prav-a-slobod-mlcia-niektore-aktivity-vlady-podporuju/2346812
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement