Kribo

Baereevne_esponentiell-BM

Feb 24th, 2021
499
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import matplotlib.pyplot as plt
 2. import numpy as np
 3.  
 4. Reproduksjon = 200          #Hvor mange prosent populasjonen øker hver dag
 5. Tid = 15                    #Hvor mange dager som simuleres
 6. Mat = 10000                 #Hvor mange dagsporsjoner med mat som er tilgjenngelig i starten
 7. Bak = 10                    #Antall bakterier som finnes i starten av simuleringen
 8. Bakterier = [Bak]
 9. Dager = [0]
 10. for i in range (1,Tid):
 11.     Bak = Bak*(Reproduksjon/100)
 12.     Mat = Mat-Bak
 13.     if Mat < 0:
 14.         Bak = 0
 15.     Bakterier.append(Bak)
 16.     Dager.append(i)
 17.  
 18. plt.plot(Dager,Bakterier)
 19. plt.xlabel("Dager")
 20. plt.ylabel("Bakterier")
 21. plt.show()
RAW Paste Data