SHARE
TWEET

podstawowe6 od ryska

thedavjoe Dec 16th, 2019 231 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  xdel(winsid())
 2.  
 3.   // Podstawowe Test
 4. f1=25;
 5. A1=50;
 6. f2=27.5;
 7. A2=100;
 8. f3=50;
 9. A3=50;
 10. dt=1/1024;
 11. T=1;
 12.  //wektor czasu
 13.  t=0:dt:1-dt;
 14.  // Utworzenie sygnałów skłądowych oraz sygnału wypadkowego poliharmonicznego
 15.  s1=A1*sin(2*%pi*f1*t);
 16.  s2=A2*cos(2*%pi*f2*t);
 17.  s3=A3*sin(2*%pi*f3*t);
 18.  sygnal=s1+s2+s3;  
 19.  
 20.   //Wykreslenie sygnalów w dzienicznie czasu  
 21.   scf()
 22.   subplot(311)
 23.   plot(t,s1)
 24.   title(' sygnal A1*sin(2*%pi*f1*t)')
 25.   xlabel('Czestotliwosc [Hz]')
 26.   ylabel('Amplituda')
 27.   xgrid
 28.   subplot(312)
 29.   plot(t,s2)
 30.   title(' sygnal A2*cos(2*%pi*f2*t)')
 31.   xlabel('Czestotliwosc [Hz]')
 32.   ylabel('Amplituda')
 33.   xgrid
 34.    subplot(313)
 35.   plot(t,sygnal)
 36.   title('sygnał poliharmoniczny A1*sin(2*%pi*f1*t) + A2*cos(2*%pi*f2*t)')
 37.   xlabel('Czestotliwosc [Hz]')
 38.   ylabel('Amplituda')
 39.   xgrid
 40.    
 41.    //Utworzenie okna
 42.    okno=window('hn',length(t));
 43.    sw=sygnal.*okno;
 44.    
 45.     //Szybka transformata Fourera
 46.     ffsignal=fft(sw,-1);
 47.      
 48.   // Skalowanie Osi  
 49.  N = T/dt;
 50. incf =1/(N*dt);  
 51. wektor_f=(0:N-1)
 52. wektor_f(((N/2)+1):N)=(wektor_f(((N/2)+1):N))-N
 53. wektor_f=wektor_f*incf//
 54.  
 55.  //Wyrysowanie Widma Dwustronnego przeskalowanego
 56.  scf()  
 57.   subplot(211)
 58. title('przeskalowana os amplitud - widmo dwustronne')
 59. plot2d(wektor_f,abs(ffsignal/N));
 60. ylabel('amplituda')  
 61. xlabel('częstotliwośc [Hz]')
 62. xgrid
 63.    //jednostronne
 64.    subplot(212)
 65. title('widmo amplitudowe jednostronne')
 66. plot2d(wektor_f(1:length(ffsignal)/2),abs((1/N)*ffsignal(1,1:length(ffsignal)/2)));
 67. xlabel('częstotliwośc [Hz]')
 68. ylabel('amplituda')
 69. xgrid  
 70.  
 71.  //Wykreslenie Widma Mocy dla okna Kaisera oraz Hanninga
 72.   sm1=pspect(100,256,'hn',sygnal);
 73.   sm2=pspect(100,256,'kr',sygnal,4);
 74.   smize1=length(sm1);
 75.   smize2=length(sm2);  
 76.   fr1=((1:smize1/2)/(smize1/length(sygnal)))*incf;
 77.   fr2=((1:smize2/2)/(smize2/length(sygnal)))*incf;
 78.   scf()
 79.   subplot(211)
 80.   plot(fr1,sm1(1:smize1/2))
 81.  xtitle('Widmo Mocy sygnalu poliharmonicnzego dla okna Hanninga')
 82.  xlabel('Czestotliwosc [Hz]')
 83.  ylabel('Amplituda')
 84.  xgrid
 85.   subplot(212)
 86.   plot(fr2,sm2(1:smize2/2))
 87.  xtitle('Widmo Mocy sygnalu poliharmonicnzego dla okna Kaisera')
 88.  xlabel('Czestotliwosc [Hz]')
 89.  ylabel('Amplituda')
 90.  xgrid
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top