Guest User

Untitled

a guest
Oct 21st, 2019
81
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2.  
 3. RUTINA BKTR ( construieste solutia unui enunt utilizand un vector manevrat
 4. cu strategie stiva )
 5.  
 6. -top=1
 7. - initializeza stiva S la varf top=1
 8. - atata timp cat stiva nu este vida executa
 9. - cauta in multimea de candidati ai locului curent un prim succesor admisibil
 10. - daca am gasit succesor admisibil atunci executa
 11. - daca am solutie atunci executa
 12. - tiparire
 13. sf_executa
 14. altfel executa
 15. - top=top+1
 16. - initializeza stiva S la varf top=1
 17. sf_executa
 18. sf_executa
 19. altfel executa
 20. -top=top-1
 21. sf_executa
 22. sf_executa atata timp
 23.  
 24. rutina pentru a fi pusa in practica trebuie sa utilizeze intrumentele :
 25.  
 26. 1) initializeaza S la varf curent
 27. functia init(S,top) depune stiva o valoare de la care prin incrementare ajung
 28. pe prim candidat din multimea arondatilor locului
 29.  
 30. 2) succesor la varf curent pe stiva
 31. functia succ(S,top) depisteaza existenta unui succesor in multimea
 32. de candidati arondati locului curent . In caz afirmativ functie succ(S,top)
 33. si depune acel candidat iar ca rezultat intoarce 1 TRUE
 34. in caz negativ intoare 0 FALSE
 35.  
 36. 3) validarea la varf curent pe stiva
 37. functia succ(S,top) intoarece 1 TRUE sau 0 FALSE dupa cum candidatul
 38. depistat si depus de succ(S,top) este sau nu admisibil in baza unor conditii
 39. din anunt
 40.  
 41. 4) solutie
 42. functia solutie (S,top) intoarece 1 TRUE sau 0 FALSE dupa cum
 43. pe stiva am sau solutie
 44.  
 45. 5) tipar
 46. functia tipar (S,top) tipareste solutia adica continutul stivei din baza pana in varf
 47.  
 48. ===============================================
 49. Aplicatie :
 50. Problema P(n) problema generarii permutarilor unei multimi cu n componente
 51. ( prezentarii tuturor modurilor de aranjare a elementelor ei )
 52.  
 53. n=3 M={1,2,3}
 54. Solutii :
 55. 1 2 3
 56. 1 3 2
 57. 2 1 3
 58. 2 3 1
 59. 3 1 2
 60. 3 2 1
 61.  
 62. Sunt intrunite conditiile unui enunt incadrabil in clasa problemelor BKTR
 63. 1) Se cer toate solutiile
 64. 2) Orice solutie este reprezentabila sub forma de forma de vector
 65. 3) Pentru toate locurile din solutie sunt multimi de candidati
 66. A1={1,2,3}
 67. A2={1,2,3}
 68. A3={1,2,3}
 69.  
 70. */
 71. #include<iostream>
 72. using namespace std;
 73. int n;
 74. int S[100];
 75. int top;
 76.  
 77. int init(int stiva[],int top)
 78. { stiva[top]=0;}
 79.  
 80. int succ(int stiva[],int top)
 81. { if (stiva[top]<n) {
 82. stiva[top]=stiva[top]+1;
 83. return 1;
 84. }
 85. return 0;}
 86.  
 87. int valid(int stiva[],int top)
 88. { if (top==1) return 1;
 89. int i;
 90. i=1;
 91. while (i<top)
 92. { if (stiva[i]==stiva[top]) return 0;
 93. i=i+1;}
 94. return 1;}
 95.  
 96. int solutie(int stiva[],int top)
 97. { if (top==n) return 1;
 98. return 0;}
 99.  
 100. int tipar(int stiva[],int top)
 101. { cout<<endl;
 102. int i;
 103. i=1;
 104. while (i<=top)
 105. { cout<<stiva[i]<<" ";
 106. i=i+1;}
 107. return 1;}
 108.  
 109. int bktr()
 110. {
 111. top=1;
 112. init(S,top);
 113. while (top>=1)
 114. {
 115. int am;
 116. int este;
 117. do {
 118. am=succ(S,top);
 119. este=valid(S,top);
 120. } while(!((am&&este)||(!am)));
 121. if (am) {
 122. if (solutie(S,top)) { tipar(S,top);}
 123. else {
 124. top=top+1;
 125. init(S,top);
 126. }
 127. }
 128. else {
 129. top=top-1;
 130. }
 131. }
 132. }
 133.  
 134. int main()
 135. { cout<<"n=";cin>>n;
 136. bktr();
 137. }
RAW Paste Data