kburnik

C++ - Zadatak Zmija - rjesenje

Jan 9th, 2013
209
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2.  
 3. Pripreme 2013 - C++ radionica
 4.  
 5. Zadatak: Zmija
 6.  
 7. Autor zadatka: HSIN
 8.  
 9. Ponudjeno rjesenje: Kristijan Burnik, udruga informaticara Bozo Tezak
 10.  
 11. Datum rjesavanja: 2013-01-10
 12.  
 13. */
 14.  
 15. #include <iostream>
 16. #include <cstdlib>
 17. #include <map>
 18. #include <list>
 19. #include <set>
 20.  
 21. using namespace std;
 22.  
 23. /////////////////////// malo prijevoda radi lakseg citanja ///////////////////
 24.  
 25. typedef pair < int, int > Pozicija;
 26. typedef pair < int, int > Smjer;
 27. typedef pair < Pozicija , Smjer > Clanak;
 28. typedef int Okret;
 29. typedef int Sekunda;
 30.  
 31. typedef list< Clanak >::iterator IT;
 32.  
 33. #define X first
 34. #define Y second
 35.  
 36. #define pozicija first
 37. #define smjer second
 38. #define mp make_pair
 39.  
 40. #define sadrzi count
 41.  
 42. #define glava front
 43.  
 44. #define stvori_glavu push_front
 45.  
 46. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 47.  
 48.  
 49. int N,K,L;
 50.  
 51. // maksimalna velicina ploce
 52. const int MAXN = 100;
 53.  
 54. // ploca na kojoj su smjestene jabuke
 55. int ploca[ MAXN ][ MAXN ];
 56.  
 57. // zmija je obicna vezana lista njezinih clanaka
 58. list< Clanak > zmija;
 59.  
 60. // mapiramo smjer i relativnu rotaciju sa novim smjerom
 61. map < pair< Smjer , Okret >, Smjer> rotiraj;
 62.  
 63. // da li je neka pozicija unutar ploce
 64. bool unutarPloce( Pozicija p ) {
 65.     return ( p.X >= 0 && p.Y >= 0 ) && ( p.X < N && p.Y < N );
 66. }
 67.  
 68. // definiramo okrete
 69. const Okret LIJEVO = -1;
 70. const Okret DESNO = 1 ;
 71.  
 72. // definiramo smjerove
 73. const Smjer SJEVER = mp(-1,0);
 74. const Smjer JUG = mp(1,0);
 75. const Smjer ZAPAD = mp(0,-1);
 76. const Smjer ISTOK = mp(0,1);
 77.  
 78. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 79.  
 80.  
 81.  
 82. // mapiramo nove smjerove kod rotiranja u lijevo ili desno
 83. void pripremiRotacije() {
 84.    
 85.     // rotacije u lijevo
 86.     rotiraj[ mp( ISTOK , LIJEVO ) ] = SJEVER ;
 87.     rotiraj[ mp( JUG , LIJEVO ) ] = ISTOK ;
 88.     rotiraj[ mp( ZAPAD , LIJEVO ) ] = JUG ;
 89.     rotiraj[ mp( SJEVER , LIJEVO ) ] = ZAPAD ;
 90.    
 91.      // rotacije u desno
 92.     rotiraj[ mp( ISTOK ,  DESNO ) ] = JUG ;
 93.     rotiraj[ mp( JUG ,  DESNO ) ] = ZAPAD ;
 94.     rotiraj[ mp( ZAPAD ,  DESNO ) ] = SJEVER ;
 95.     rotiraj[ mp( SJEVER ,  DESNO ) ] = ISTOK ;
 96.    
 97.     // primjer uporabe:
 98.     // ako je glava usmjerena prema istoku i treba ici lijevo,
 99.     // tada ce krenuti prema sjeveru
 100. }
 101.  
 102.  
 103. // da li zmija udara u sebe
 104. bool udaraUSebe() {
 105.     IT it = zmija.begin();
 106.     it++;
 107.    
 108.     for ( ; it != zmija.end(); it++) {
 109.         if ( zmija.glava().pozicija == it->pozicija )
 110.            return true;        
 111.     }
 112.  
 113.     return false;        
 114. }
 115.  
 116. // postavi jabuku na zadanu poziciju
 117. void postaviJabuku( Pozicija p ) {
 118.    ploca[ p.X ][ p.Y ] = 1;
 119. }
 120.  
 121. // ukloni jabuku na poziciji p
 122. void ukloniJabuku( Pozicija p ) {
 123.     ploca[ p.X ][ p.Y ] = 0;
 124. }
 125.  
 126. // da li imamo jabuku na poziciji p ?
 127. bool imaJabuke( Pozicija p ) {
 128.     return ploca[ p.X ][ p.Y ] == 1;
 129. }
 130.  
 131. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 132.  
 133.  
 134. int main() {
 135.    
 136.    
 137.     // mapiramo nove smjerove kod rotiranja
 138.     pripremiRotacije();
 139.    
 140.     // ulaz: velicina ploce i pozicije jabuka
 141.     cin >> N >> K;
 142.     for (int i = 0 ; i < K; i++) {
 143.         Pozicija p;
 144.         cin >> p.X >> p.Y ;
 145.         postaviJabuku( p );
 146.     }
 147.    
 148.    
 149.     // sekunda u kojoj se dogadja okret
 150.     Sekunda s;
 151.     // tekstualni opis okreta (L ili D)
 152.     string d;
 153.     // opis okreta unutar programa
 154.     Okret dir;
 155.    
 156.     // mapiramo okrete po sekundi
 157.     map < Sekunda , Okret > okretUSekundi;
 158.    
 159.     cin >> L;
 160.     for (int i = 0; i < L; i++) {
 161.         cin >> s >> d;    
 162.         okretUSekundi[ s ] = ( d == "D" ) ? DESNO : LIJEVO ;
 163.     }
 164.    
 165.     // stvori glavu na pozicij 0,0 i usmjeri prema ISTOKU
 166.    
 167.     zmija.stvori_glavu( Clanak( mp(0,0), ISTOK ) );
 168.    
 169.     Sekunda trenutnaSekunda = 0;
 170.    
 171.     // radi dok ne nastupi break;
 172.     for ( ; ; ) {
 173.        
 174.         // prati trajanje igre u sekundama
 175.         trenutnaSekunda++;
 176.        
 177.         // produlji zmiju u smjeru glave (kopiraj glavu)
 178.         zmija.stvori_glavu( zmija.glava() );
 179.  
 180.         // pomakni poziciju nove glave u njenom smjeru
 181.         zmija.glava().pozicija.X += zmija.glava().smjer.X;
 182.         zmija.glava().pozicija.Y += zmija.glava().smjer.Y;
 183.  
 184.         // ako nije ispravna pozicija gotovi smo
 185.         // ako zmija udara glavom u sebe gotovi smo
 186.         if ( !unutarPloce( zmija.glava().pozicija ) || udaraUSebe() ) {          
 187.             break;
 188.         }
 189.      
 190.         if ( imaJabuke( zmija.glava().pozicija ) ) {
 191.             // ukloni jabuku
 192.             ukloniJabuku( zmija.glava().pozicija );        
 193.         } else {
 194.             // ukloni rep
 195.             zmija.pop_back();
 196.         }
 197.      
 198.         // ako u ovoj sekundi imamo okret, obavimo ga
 199.         if ( okretUSekundi.sadrzi( trenutnaSekunda ) ) {
 200.             Okret okret = okretUSekundi[ trenutnaSekunda ];
 201.             Smjer smjerGlave = zmija.glava().smjer;
 202.            
 203.             // novi smjer glave je smjer koji nastaje rotacijom
 204.             // trenutnog smjera u neku stranu (L ili D)
 205.             Smjer noviSmjerGlave = rotiraj[ mp( smjerGlave ,  okret ) ];
 206.             zmija.glava().smjer = noviSmjerGlave;
 207.         }
 208.        
 209.     }
 210.    
 211.     Sekunda trajanjeIgre = trenutnaSekunda;
 212.    
 213.     cout << trajanjeIgre << endl;
 214.  
 215.     system("pause");
 216.     return 0;
 217. }
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×