SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 26th, 2020 92 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. #include <iostream>
 3. #include <string>
 4. #include <cstdlib>
 5.  
 6. using namespace std;
 7.  
 8.  
 9. //2, 2, 3
 10.  
 11. /*  Zgodnie z zasadami programowania obiektowego napisz program, który zawierał będzie:
 12.         - Klasę DaneDostawy z prywatnymi polami na nazwę dostawcy, cenę, liczbę dni oraz konstruktorem ustawiającym te pola.
 13.             Klasa niech zawiera publiczną metodę zwrocDane() - zwracającą dane w formacie np.: "Kurier Fedex, 16 zł. 3-4 dni robocze".
 14.         - Klasę DaneProducenta z prywatnymi polami na nazwę producenta, kraj pochodzenia oraz konstruktorem ustawiającym te pola.
 15.             Klasa niech zawiera publiczną metodę wypiszDane() - wypisującą dane w formacie np.: "Adidas, Niemcy".
 16.         - Klasę DaneProduktu z prywatnymi polami na dane dostawcy(klasa DaneDostawy), dane producenta(klasa DaneProducenta),
 17.         nazwa produktu, cena, liczba sztuk, rozmiar oraz konstruktorem ustawiającym te pola.
 18.             Klasa niech zawiera publiczną metodę wypiszDane() - wypisującą dane wykorzystując metody wypiszDane
 19.             z klas DaneDostawy, DaneProducenta w formacie np.:
 20.             "Produkt: CAMO - Bluza z polaru,
 21.             Rozmiar M,
 22.             Cena: 220 zł,
 23.             Dostępność: 5 sztuk,
 24.             Producent: Adidas, Niemcy,
 25.             Dostawa: Kurier Fedex, 16 zł. 3-4 dni robocze".
 26.  
 27.     - Utwórz kilka obiektów klasy DaneProduktu uzupełniając wszystkie pola oraz wyświetl dane na konsoli.*/
 28.  
 29.  
 30. class DaneDostawy {
 31. private:
 32.     string nazwaDostawcy;
 33.     float cena;
 34.     int liczbaDni;
 35. public:
 36.     DaneDostawy();
 37.     DaneDostawy(string nazwa, float cena, int dni) {
 38.         this->nazwaDostawcy = nazwa;
 39.         this->cena = cena;
 40.         this->liczbaDni = dni;
 41.  
 42.     }
 43. public:
 44.     void zwrocDane() {
 45.         cout << nazwaDostawcy << ", " << cena << ", " << liczbaDni << "-" << liczbaDni + 1 << " dni robocze\n";
 46.     };
 47.  
 48. };
 49.  
 50. class DaneProducenta {
 51. private:
 52.     string nazwaProducenta;
 53.     string krajPochodzenia;
 54. public:
 55.     DaneProducenta();
 56.     DaneProducenta(string nazwa1, string kraj) {
 57.         this->nazwaProducenta = nazwa1;
 58.         this->krajPochodzenia = kraj;
 59.     }
 60. public:
 61.     void zwrocDane() {
 62.         cout << nazwaProducenta << ", " << krajPochodzenia;
 63.     };
 64.  
 65. };
 66.  
 67. class DaneProduktu {
 68. private:
 69.     DaneDostawy danedostawcy;
 70.     DaneProducenta daneproducenta;
 71.     string nazwap;
 72.     float cena;
 73.     int liczbaSztuk;
 74.     float rozmiar;
 75. public:
 76.     DaneProduktu();
 77.     DaneProduktu(DaneDostawy danedostawcy, DaneProducenta daneproducenta, string nazwap, float cena1, int liczba, float rozm) {
 78.         this->nazwap = nazwap;
 79.         this->cena = cena1;
 80.         this->liczbaSztuk = liczba;
 81.         this->rozmiar = rozm;
 82.         this->danedostawcy = danedostawcy;
 83.         this->daneproducenta = daneproducenta;
 84.     }
 85.  
 86.     void WypiszDane() {
 87.  
 88.         cout << "Produkt: " << nazwap << "\nRozmiar: " << rozmiar;
 89.         cout << "\nCena: " << cena;
 90.         cout << "\nDostępność: " << liczbaSztuk;
 91.         daneproducenta.DaneProducenta::zwrocDane;
 92.         danedostawcy.DaneDostawy::zwrocDane;
 93.     }
 94. };
 95.  
 96. int main()
 97. {
 98.  
 99.     DaneDostawy *obiekt1 = new DaneDostawy("ABC", 120, 5);
 100.     obiekt1->zwrocDane();
 101.  
 102.     DaneProducenta* obiekt2 = new DaneProducenta("trit","Polska");
 103.     obiekt2->zwrocDane();
 104.  
 105.     DaneProduktu* obiekt3 = new DaneProduktu(obiekt1, obiekt2,"Cos",140,4,12);
 106.     obiekt3->WypiszDane();
 107.    
 108.  
 109. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top