SHARE
TWEET

Untitled

K2Rk1o Nov 20th, 2018 29 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #--------------------------------------------------------------------------------
 2. #                                                                              
 3. #      K2R skript                                                              
 4. #           RPG LEVEL SYSTEM                                                    
 5. #                                                                              
 6. #           使うとき俺にいってね必ず                                                              
 7. #          ç„¡æ–­ä½¿ç”¨ã¯ã‚„めてね    DISCORD: k1Ok2R#5702                                                                
 8. #--------------------------------------------------------------------------------
 9. #                                                                              
 10. #                                                                              
 11. #         configuration                                                        
 12. #                                                                              
 13. #--------------------------------------------------------------------------------
 14. options:
 15.     #---------------------------------------------------------------------------
 16.     #-----------------------------------Logo------------------------------------
 17.     #Logo will display before each message!
 18.     logo: &8[&6System&8] &7&l|
 19.     #---------------------------------------------------------------------------
 20.    
 21.     #---------------------------------------------------------------------------
 22.     #-----------------------------------Types-----------------------------------
 23.     playerleveling: true
 24.     #---------------------------------------------------------------------------
 25.    
 26.     #---------------------------------------------------------------------------
 27.     #---------------------------------PLeveling---------------------------------
 28.     #PlayerLeveling (Reward uses vault!)
 29.     xpforlvlup: 800
 30.     lvlupreward: iron_ingot
 31.     #---------------------------------------------------------------------------
 32.    
 33.     #---------------------------------------------------------------------------
 34.     #----------------------------------MaxLvL-----------------------------------
 35.     maxlvl: 300 #MaxXp is used to mark max level of player (eg. 100 Bob[Lv100])
 36.     #---------------------------------------------------------------------------
 37.  
 38. variables:
 39.     {lvl.%player%} = 0
 40.     {xp.%player%} = 0
 41.     {sp.%player%} = 0
 42.     {power.%player%} = 0
 43.     {def.%player%} = 0
 44.     {hp.%player%} = 0
 45. #-------------------------------------------------------
 46. # side bar
 47. #-------------------------------------------------------
 48.  
 49. every 2 second:
 50.     loop all players:
 51.         wipe loop-player's sidebar
 52.         set name of sidebar of loop-player to "&3&l======&a&lRPGやぞ&3&l======"
 53.         set score "  &b&lLV: %{lvl.%loop-player%}%" in sidebar of loop-player to 10
 54.         set score "  &a&lEXP: %{xp.%loop-player%}%" in sidebar of loop-player to 9
 55.         set score "  &e&lSP: %{sp.%loop-player%}%" in sidebar of loop-player to 8
 56.         set score "  &e" in sidebar of loop-player to 7
 57.         set score "  &5&lお知らせ:" in sidebar of loop-player to 6
 58.         set score "  &a&lβテスト中" in sidebar of loop-player to 5
 59.         set score "  &a&lβテスト終了時刻" in sidebar of loop-player to 4
 60.         set score "  &a&l12月20日" in sidebar of loop-player to 3
 61.         set score "  &3&l====&a&lWELCOME&3&l====" in sidebar of loop-player to 2
 62. #------------------------------------------------------------
 63. #                 Player Leveling System
 64. #------------------------------------------------------------
 65.  
 66. on any movement:
 67.     if {@playerleveling} is true:
 68.         if {xp.%player%} is greater or equal to {@xpforlvlup}:
 69.             if {lvl.%player%} is greater or equal to {@maxlvl}:
 70.                 stop
 71.             else:
 72.                 remove {@xpforlvlup} from {xp.%player%}
 73.                 add 1 to {lvl.%player%}
 74.                 add 1 to {sp.%player%}
 75.                 send "{@logo} &e&lレベルUP!現在の&a&lLV: &b%{lvl.%player%}%" to player
 76.                 execute console command "/give %player% {@lvlupreward}"
 77.                 stop
 78.  
 79. command /pointstatus:
 80.     trigger:
 81.         open chest with 1 row named "§e§lステータス割り振り" to player
 82.         wait 1 tick
 83.         format slot 0 of player with iron sword named "§4力" with lore "§6%{power.%player%}%ポイント。攻撃力を上げます" to run [execute player command "statuspower"]
 84.         format slot 1 of player with iron ingot named "§b守備" with lore "§6%{def.%player%}%ポイント。防御力を上げます" to run [execute player command "statusdef"]
 85.         format slot 2 of player with apple named "§dHP" with lore "§6%{hp.%player%}%ポイント。HPを増やします" to run [execute player command "statushp"]
 86.         format slot 8 of player with experience bottle named "§a残り%{sp.%player%}%ポイント" to close
 87.  
 88. command /statuspower:
 89.     trigger:
 90.         if {sp.%player%} = 0:
 91.             message "§aスキルポイントがたりません" to player
 92.             stop
 93.         else:
 94.             add -1 to {sp.%player%}
 95.             add 1 to {power.%player%}
 96.             message "§ePOWERに1SP割り振りました" to player
 97.             execute player command "pointstatus"
 98.  
 99. command /statusdef:
 100.     trigger:
 101.         if {sp.%player%} = 0:
 102.             message "§aスキルポイントがたりません" to player
 103.             stop
 104.         else:
 105.             add -1 to {sp.%player%}
 106.             add 1 to {def.%player%}
 107.             message "§eDefに1SP割り振りました" to player
 108.             execute player command "pointstatus"
 109.  
 110. command /statushp:
 111.     trigger:
 112.         if {sp.%player%} = 0:
 113.             message "§aスキルポイントがたりません" to player
 114.             stop
 115.         else:
 116.             add -1 to {sp.%player%}
 117.             add 1 to {hp.%player%}
 118.             message "§eHPに1SP割り振りました" to player
 119.             execute player command "pointstatus"
 120.  
 121. command /playerstatus [<offline player>]:
 122.     trigger:
 123.         if arg-1 is not set:
 124.             send "&e"
 125.             send "&7&l-:=&6&l%player%&7&l=:-:=&b&lStatus&7&l=:-"
 126.             send "&b&lLV: %{lvl.%player%}%"
 127.             send "&a&lEXP: %{xp.%player%}%"
 128.             send "&e&lSP: %{sp.%player%}%"
 129.             send "&e"
 130.         if arg-1 is set:
 131.             send "&e"
 132.             send "&7&l-:=&6&l%arg-1%&7&l=:-:=&b&lStatus&7&l=:-"
 133.             send "&b&lLV: %{lvl.%arg-1%}%"
 134.             send "&a&lEXP: %{xp.%arg-1%}%"
 135.             send "&e&lSP: %{sp.%arg-1%}%"
 136.             send "&e"
 137.  
 138. command /resetstatus [<offline player>]:
 139.     permission: skript.k2r
 140.     trigger:
 141.         if arg-1 is not set:
 142.             set {lvl.%player%} to 1
 143.             set {xp.%player%} to 0
 144.             set {sp.%player%} to 1
 145.             set {power.%player%} to 0
 146.             set {def.%player%} to 0
 147.             set {hp.%player%} to 0
 148.             send "%player%のステータスをリセットしました"
 149.             execute console command "/effect %player% clear"
 150.         if arg-1 is set:
 151.             set {lvl.%arg-1%} to 1
 152.             set {xp.%arg-1%} to 0
 153.             set {sp.%arg-1%} to 1
 154.             set {power.%arg-1%} to 0
 155.             set {def.%arg-1%} to 0
 156.             set {hp.%arg-1%} to 0
 157.             execute console command "/effect %player% clear"
 158.             send "%arg-1%のステータスをリセットしました"
 159.  
 160. command /upstatus [<offline player>] [<number>]:
 161.     permission: skript.k2r
 162.     trigger:
 163.         if arg-2 is :
 164.             add {arg-2} to {lvl.%arg-1%}
 165.  
 166.        
 167.  
 168. #---------------------------------------------------------------------
 169. #
 170. #Power
 171. #
 172. #---------------------------------------------------------------------
 173. on any movement:
 174.     if {@playerleveling} is true:
 175.         if {power.%player%} is greater or equal to 1:
 176.             apply strength 0 to the player for 9999 seconds
 177.  
 178. on any movement:
 179.     if {@playerleveling} is true:
 180.         if {power.%player%} is greater or equal to 10:
 181.             apply strength 1 to the player for 9999 seconds
 182.  
 183. on any movement:
 184.     if {@playerleveling} is true:
 185.         if {power.%player%} is greater or equal to 20:
 186.             apply strength 2 to the player for 9999 seconds
 187.  
 188. on any movement:
 189.     if {@playerleveling} is true:
 190.         if {power.%player%} is greater or equal to 30:
 191.             apply strength 3 to the player for 9999 seconds
 192.  
 193. #---------------------------------------------------------------------
 194. #
 195. # def
 196. #
 197. #---------------------------------------------------------------------
 198. on any movement:
 199.     if {@playerleveling} is true:
 200.         if {def.%player%} is greater or equal to 1:
 201.             apply resistance 0 to the player for 9999 seconds
 202.  
 203. on any movement:
 204.     if {@playerleveling} is true:
 205.         if {def.%player%} is greater or equal to 10:
 206.             apply resistance 1 to the player for 9999 seconds
 207.  
 208. on any movement:
 209.     if {@playerleveling} is true:
 210.         if {def.%player%} is greater or equal to 20:
 211.             apply resistance 2 to the player for 9999 seconds
 212.  
 213. on any movement:
 214.     if {@playerleveling} is true:
 215.         if {def.%player%} is greater or equal to 30:
 216.             apply resistance 3 to the player for 9999 seconds
 217.  
 218. #---------------------------------------------------------------------
 219. #
 220. # HP
 221. #
 222. #---------------------------------------------------------------------
 223. on any movement:
 224.     if {@playerleveling} is true:
 225.         if {hp.%player%} is greater or equal to 1:
 226.             apply health boost 0 to the player for 9999 seconds
 227.  
 228. on any movement:
 229.     if {@playerleveling} is true:
 230.         if {hp.%player%} is greater or equal to 10:
 231.             apply health boost 1 to the player for 9999 seconds
 232.  
 233. on any movement:
 234.     if {@playerleveling} is true:
 235.         if {hp.%player%} is greater or equal to 20:
 236.             apply health boost 2 to the player for 9999 seconds
 237.  
 238. on any movement:
 239.     if {@playerleveling} is true:
 240.         if {hp.%player%} is greater or equal to 30:
 241.             apply health boost 3 to the player for 9999 seconds
 242.  
 243.  
 244.  
 245.  
 246. #---------------------------------------------------------------------
 247. #
 248. # モブ EXP 設定
 249. #
 250. #---------------------------------------------------------------------
 251. #zombie(モンスターのID): (EXP量)
 252.  
 253. options:
 254.     zombie: 9
 255.     skeleton: 15
 256.     creeper: 18
 257.     spider: 16
 258.     enderman: 24
 259.     witch: 18
 260.     blaze: 25
 261.     zombie pigman: 60
 262.     slime: 3
 263.    
 264.    
 265.  
 266. on death of a zombie:
 267.     if {@playerleveling} is true:
 268.         if attacker is a player:
 269.             add {@zombie} to {xp.%attacker%}
 270.             send "&f&l[&e&l+&f&l]&b{@zombie}&3EXP" to the attacker
 271.  
 272. on death of a skeleton:
 273.     if {@playerleveling} is true:
 274.         if attacker is a player:
 275.             add {@skeleton} to {xp.%attacker%}
 276.             send "&f&l[&e&l+&f&l]&b{@skeleton}&3EXP" to the attacker
 277.  
 278. on death of a creeper:
 279.     if {@playerleveling} is true:
 280.         if attacker is a player:
 281.             add {@creeper} to {xp.%attacker%}
 282.             send "&f&l[&e&l+&f&l]&b{@creeper}&3EXP" to the attacker
 283.  
 284. on death of a spider:
 285.     if {@playerleveling} is true:
 286.         if attacker is a player:
 287.             add {@spider} to {xp.%attacker%}
 288.             send "&f&l[&e&l+&f&l]&b{@spider}&3EXP" to the attacker
 289.  
 290. on death of a enderman:
 291.     if {@playerleveling} is true:
 292.         if attacker is a player:
 293.             add {@enderman} to {xp.%attacker%}
 294.             send "&f&l[&e&l+&f&l]&b{@enderman}&3EXP" to the attacker
 295.  
 296. on death of a witch:
 297.     if {@playerleveling} is true:
 298.         if attacker is a player:
 299.             add {@witch} to {xp.%attacker%}
 300.             send "&f&l[&e&l+&f&l]&b{@witch}&3EXP" to the attacker
 301.  
 302. on death of a blaze:
 303.     if {@playerleveling} is true:
 304.         if attacker is a player:
 305.             add {@blaze} to {xp.%attacker%}
 306.             send "&f&l[&e&l+&f&l]&b{@blaze}&3EXP" to the attacker
 307.  
 308. on death of a zombie pigman:
 309.     if {@playerleveling} is true:
 310.         if attacker is a player:
 311.             add {@zombie pigman} to {xp.%attacker%}
 312.             send "&f&l[&e&l+&f&l]&b{@zombie pigman}&3EXP" to the attacker
 313.  
 314. on death of a slime:
 315.     if {@playerleveling} is true:
 316.         if attacker is a player:
 317.             add {@slime} to {xp.%attacker%}
 318.             send "&f&l[&e&l+&f&l]&b{@slime}&3EXP" to the attacker
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top