Advertisement
S_Madanska

9.6.

Jun 2nd, 2021 (edited)
425
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. -------------------------------------------------------------------------------------
 2. ----------------------5.4.Създаване на изглед ---------------------------------------
 3. -------------------------------------------------------------------------------------
 4. -------------------------------------------------------------------------------------
 5. --Дoмашна работа:--------------------------------------------------------------------
 6. --Пример 5-4.
 7. --Да се създаде изглед, съдържащ име и фамилия на служител и общата сума на
 8. --поръчките, които той е обработил.
 9. -------------------------------------------------------------------------------------
 10.  
 11. --Пример 5-5.
 12. --Да се създаде изглед, който съдържа имена, отдел и заплата на 5-мата
 13. --служители с най-висока заплата. За да бъдат извлечени служителите,
 14. --подредени по заплата, очевидно ще трябва да бъдат сортирани по този критерий.
 15. -------------------------------------------------------------------------------------
 16.  
 17.  
 18. -------------------------------------------------------------------------------------
 19. ----------------------5.4.Манипулиране на данни чрез изглед -------------------------
 20. -------------------------------------------------------------------------------------
 21.  
 22. --Следващият изглед, базиран на JOIN между таблиците COUNTRIES и CUSTOMERS, ще
 23. --демонстрира манипулирането на данни:
 24.  
 25.  
 26. --Пример 5-6.
 27. --Да се добави нов запис в таблицата CUSTOMERS през изгледа CUSTOMERS_COUNTRIES.
 28.  
 29.  
 30.  
 31. --5.4.2. Променяне на данни през изглед
 32. ---Пример 5-7. Да се промени фамилията на клиент с идентификатор 10.
 33.  
 34.  
 35.  
 36. --5.4.3. Изтриване на данни през изглед  
 37. --Пример 5-8. Да се изтрие клиент с идентификатор 10.
 38.  
 39. -------------------------------------------------------------------------------------
 40. --5.5.Задачи
 41.  
 42. --Задача 5-1.
 43. --Да се създаде изглед, който съдържа имената на продуктите и общо поръчано
 44. --количество от продукт.
 45.  
 46.  
 47.  
 48. --Задача 5-2.
 49. --Да се създаде изглед, който съдържа десетимата клиенти с най-голям брой
 50. --поръчки. Ако последният клиент има равен брой поръчки с други клиенти, те също да участват в изгледа.
 51.  
 52.  
 53. ---------------------------------------------------------------------------
 54. -------------------------------- ТРАНЗАКЦИИ -------------------------------
 55. ---------------------------------------------------------------------------
 56. --6.4.Примери
 57.  
 58. --Пример 6-1.
 59. --транзакция, която добавя нов клиент и създава поръчка за него, включваща два продукта.
 60.  
 61.  
 62. /*
 63. Пример 6-2.
 64. транзакция, която променя фамилията на клиент с идентификатор = 1001,
 65. след което отхвърля направените промени.
 66. */
 67.  
 68.  
 69. /*
 70. Пример 6-3.
 71. транзакция, която въвежда нов клиент, поставя точка на запис,
 72. въвежда поръчка, след което отхвърля промените до точката на запис, т.е.
 73. отхвърля се само поръчката.
 74. */
 75.  
 76.  
 77. ---6.5.Задачи
 78.  
 79. -- Задача 6-1.
 80. -- Транзакция, която има за цел да изтрие отдел „Мениджмънт“,
 81. -- като преди това прехвърли всички служители от него в отдел „Администрация“.
 82.  
 83. -- 10 -Администрация
 84. -- 90 -Мениджмънт
 85.  
 86.  
 87. --Задача 6-2.
 88. --Транзакция, която изтрива продукт 1726 -първо го изтрива от всички поръчки
 89. --после от таблицата с продукти, и накрая отхвърля направените промени.
 90.  
 91.  
 92. ---------------------------------------------------------------------------
 93. ---------------------------- Процедури ------------------------------------
 94. ---------------------------------------------------------------------------
 95. --Пример 7-2.
 96. --Да се създаде процедура, която за подадена като входен параметър поръчка (идентификатор)
 97. --извежда имена на служител, който я е обработил, както и общата й стойност.
 98.  
 99.  
 100. ---------------------------------------------------------------------------
 101. ---------------------------- Функции --------------------------------------
 102. -----1.--скаларни ---------------------------------------------------------
 103. -----2.-- Функции, връщащи резултатен набор--------------------------------
 104.  
 105. --Пример 7-5.
 106. --Да се създаде функция, връщаща като резултат служителите с техните длъжности.
 107.  
 108. ---------------------------------------------------------------------------
 109. ----------------------------- Тригери -------------------------------------
 110. ---------------------------------------------------------------------------
 111. --Задача 9-1.
 112. --Да се създаде тригер, който при всяка промяна на фамилия на клиент
 113. --записва ред в нова таблица CUSTOMERS_HIST с атрибути:
 114. --• идентификатор на клиент;
 115. --• стара фамилия;
 116. --• нова фамилия.
 117.  
 118.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement