Guest User

Kelime heceleme, iyelik eki verme

a guest
May 4th, 2010
3,655
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. function hecele($kelime, $diziOlarakDondur=false, $hecele=false) {
 2.     $sessiz     = "[bcçdfgğhjklmnprsştvyz]";
 3.     $sesli      = "[aeıioöuü]";
 4.  
 5.     $kelime = preg_replace('/[^a-zA-ZığüşçöİĞÜŞÇÖ]/ui', '', $kelime);
 6.  
 7.     $kelime = preg_replace("/({$sessiz}+)({$sessiz}+)(?={$sesli})/ui", "\\1-\\2", $kelime);
 8.  
 9.     $bol = explode('-', $kelime);
 10.     for($i=0; $i<count($bol); $i++) {
 11.         $bol[$i] = strlen($bol[$i])>3 ? preg_replace("/({$sesli}+)({$sessiz}+)(?={$sesli}+)/ui", "\\1-\\2\\3", $bol[$i]) : $bol[$i];
 12.     }
 13.  
 14.     if($diziOlarakDondur===true && $hecele===false) {
 15.         $bol = implode('-', $bol);
 16.         return explode("-", $bol);
 17.     } else {
 18.         return implode('-', $bol);
 19.     }
 20. }
 21.  
 22. function iyelikEkle($kelime) {
 23.     $hece = hecele($kelime, true);
 24.     $sonHece = $hece[count($hece)-1];
 25.  
 26.     $kalinSesli = "aıou";
 27.     $inceSesli = "eiöü";
 28.     $sonHarf = ord(substr($sonHece, -1)) > 122 ? substr($sonHece, -2) : substr($sonHece, -1);
 29.     $ek = "";
 30.  
 31.     if(preg_match("/[{$kalinSesli}{$inceSesli}]+/ui", $sonHarf)) {
 32.         //Son harf sesli
 33.         switch($sonHarf) {
 34.             case "a":
 35.             case "A":
 36.             case "I":
 37.             case "ı":
 38.                 $ek = "nın";
 39.                 break;
 40.             case "e":
 41.             case "E":
 42.             case "i":
 43.             case 'İ':
 44.                 $ek = "nin";
 45.                 break;
 46.             case "o":
 47.             case "O":
 48.             case "u":
 49.             case "U":
 50.                 $ek = "nun";
 51.                 break;
 52.             case "ö":
 53.             case "Ö":
 54.             case "ü":
 55.             case 'Ü':
 56.                 $ek = "nün";
 57.                 break;
 58.         }
 59.     } else {
 60.         //Son harf sessiz
 61.         if(preg_match("/[aı]+/ui", $sonHece)) {
 62.             $ek = 'ın';
 63.         } elseif(preg_match("/[ei]+/ui", $sonHece)) {
 64.             $ek = 'in';
 65.         } elseif(preg_match("/[ou]+/ui", $sonHece)) {
 66.             $ek = 'un';
 67.         } elseif(preg_match("/[öü]+/ui", $sonHece)) {
 68.             $ek = 'ün';
 69.         }
 70.     }
 71.  
 72.     // Büyük İ karakterinde çıkan sorun için bu satır kalmalı
 73.     $ek = empty($ek) ? 'nin' : $ek;
 74.     return implode('', $hece).'\''.$ek;
 75. }
 76.  
 77. function cumleHecele($cumle, $diziOlarakDondur=false) {
 78.     $bol = explode(' ', $cumle);
 79.     $sonuc = array();
 80.    
 81.     foreach($bol as $kelime) {
 82.         $sonuc[] = hecele($kelime, $diziOlarakDondur);
 83.     }
 84.  
 85.     return(implode(' ', $sonuc));
 86. }
 87.  
 88. //print_r(cumleHecele('isimlerin son hecelerine göre sonuna eklenecek takıyı belirleyen bir fonksiyon var mıdır? örn: Ahmet`in Osman`ın gibi sondaki "ın" "in" takılarını öncesinde gelen isme yada ismin son hecesine göre otomatik getiren bir yapı.', true));
 89.  
 90. //print_r(hecele("fanatikleştirebildiklerimizdenmisiniz", true));
 91.  
 92. echo(iyelikEkle("Malik"));
RAW Paste Data