SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 17th, 2018 90 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Todos:
 2. Database
 3.  issue 1 Signals migrations:
 4.   Tables:
 5.   signals -> Съхранява основната информация за сигналите: Заглавие, брой преглеждания, адрес/ кординати, брой подкрепи,номер на чип, коментар
 6.  
 7.   signals_media-> Съхранява пътя до всички картинки и видеа качени от погребителите: url,тип, id сигнала за който се отнася
 8.   FK: signals_media->signals  id_signals -> id  M:1
 9.  
 10.   signal_types-> Съхранява типовете сигнали
 11.   FK: signal_types -> signals  id-> id_signal_type 1:M
 12.  
 13.   signal_category ->Съхранява категориите на сигналите : име
 14.   FK: signal_category -> signals  id->id_signal_category M:1
 15.  
 16.  issue 2 Animals migrations
 17.   Tables:
 18.   animals -> Съхранява информацията за всички животни: пол , номер на чип, дата на регистрация, кординати, дата на осиновяване
 19.   animal_status -> Съхранява статусите на животните: име
 20.   FK: animal_status -> animals  id-> id_animal_status 1:M
 21.  
 22.   animal_rescues -> Съхранява датата на всяко приемане на животното: дата
 23.   FK: animal_rescues -> animals  id_animals-> id M:1
 24.  
 25.  issue 3 Procedures migrations
 26.   Tables:
 27.    performed_procedures -> Съхранява всички процедури приложени върху животните
 28.    FK: performed_procedures animals id_animal-> id M:1
 29.    
 30.    procedure_types
 31.    -> Съхранява типовете процедури: име
 32.    FK: animal_status -> animals  id_animal_status -> id М:1
 33.  
 34.  issue 4 Content migrations
 35.    Tables:
 36.     pages -> Съхранява всички страници: заглавие, описание , ключови думи, съдържание,тип (новина,статична страница)
 37.     slides -> Съдържа всички картинки от слайдера на началната страница: URL, описание;
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top