daily pastebin goal
36%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 20th, 2018 49 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <getopt.h>
 3. #include <list>
 4. #include <queue>
 5. #include <semaphore.h>
 6. #include <zconf.h>
 7. #include <cstdlib>
 8.  
 9. //using namespace std;
 10.  
 11. #define MAX 20 //max klientow
 12.  
 13. void *client(void *param);
 14.  
 15. void *barber(void *number);
 16.  
 17. sem_t chairs_mutex;
 18. sem_t sem_client;
 19. sem_t sem_barber;
 20. int Clients = 0;
 21. int num_chairs = 0;
 22. int clientWait = 2;
 23. int chairs_total;
 24. std::list<int> queue;
 25. std::list<int> res;
 26. int in;
 27. bool DebugFlag = false;
 28.  
 29. bool Done = false;
 30.  
 31. int main(int argc, char **argv) {
 32.     int opt;
 33.     int option_index = 0;
 34.  
 35.     static struct option long_options[] = {
 36.             {"debug", no_argument,       0, 0},
 37.             {"cl",    required_argument, 0, 1},
 38.             {"ch",    required_argument, 0, 2}
 39.     };
 40.  
 41.     //obsluga przelacznikow
 42.     while ((opt = getopt_long_only(argc, argv, "", long_options, &option_index)) != -1) {
 43.         switch (opt) {
 44.             case 0:
 45.                 DebugFlag = true;
 46.                 break;
 47.             case 1:
 48.                 Clients = atoi(optarg);
 49.                 break;
 50.             case 2:
 51.                 num_chairs = atoi(optarg);
 52.                 break;
 53.             case '?':
 54.                 break;
 55.             default:
 56.                 abort();
 57.         }
 58.     }
 59.     int Number[Clients];
 60.     chairs_total = num_chairs;
 61.     int i;
 62.     pthread_t barberid;
 63.  
 64.     for (i = 0; i < Clients; i++) {
 65.         Number[i] = i + 1;
 66.     }
 67.  
 68.     pthread_t clientids[MAX];
 69.  
 70.     //inicjalizacja semaforów i mutexa
 71.     int sem1 = sem_init(&chairs_mutex, 0, 1);
 72.     if(sem1 == -1)
 73.     {
 74.          fprintf(stderr,"Error -sem_init() return code: %d\n",sem1);
 75.          exit(EXIT_FAILURE)
 76.     }
 77.     int sem2 = sem_init(&sem_client, 0, 0);
 78.     if(sem2 == -1)
 79.     {
 80.          fprintf(stderr,"Error -sem_init() return code: %d\n",sem2);
 81.          exit(EXIT_FAILURE)
 82.     }
 83.     int sem3 = sem_init(&sem_barber, 0, 0);
 84.     if(sem3 == -1)
 85.     {
 86.          fprintf(stderr,"Error -sem_init() return code: %d\n",sem3);
 87.          exit(EXIT_FAILURE)
 88.     }
 89.     int code = 0;
 90.     //tworzenie wątku fryzjera
 91.     code = pthread_create(&barberid, NULL, barber, NULL);
 92.     if(code)
 93.         {
 94.             fprintf(stderr,"Error -pthread_create() Barber return code: %d\n",code);
 95.             exit(EXIT_FAILURE)
 96.         }
 97.     //twadzenie wątku klientów
 98.     for (i = 0; i < Clients; i++) {
 99.         code = pthread_create(&clientids[i], NULL, client, &Number[i]);
 100.         if(code)
 101.         {
 102.             fprintf(stderr,"Error -pthread_create() Clients return code: %d\n",code);
 103.             exit(EXIT_FAILURE)
 104.         }
 105.        
 106.  
 107.     }
 108.     //Dodanie joina dla każdego wątku klienta aby czekał na jego zakończenie
 109.     for (int j = 0; j < Clients; ++j) {
 110.         code = pthread_join(clientids[j], NULL);
 111.         if(code)
 112.         {
 113.             fprintf(stderr,"Error -pthread_join()  return code: %d\n",code);
 114.             exit(EXIT_FAILURE)
 115.         }
 116.     }
 117.  
 118.     //Wszystkie watki klientow przerobione
 119.     Done = true;
 120.     //Wybudzenie fryzjera
 121.     sem_post(&sem_barber);
 122.     //Poczekanie aż wątek fryzjera się skończy
 123.     pthread_join(barberid, NULL);
 124.     exit(0);
 125. }
 126.  
 127. void *barber(void *param) {
 128.     int worktime;
 129.     while (!Done) {
 130.         //poczekaj na klientów aż będą dostępni
 131.         sem_wait(&sem_client);
 132.         //poczekaj na dostęp do krzeseł
 133.         sem_wait(&chairs_mutex);
 134.         //zwiększ liczbę dostępnych krzeseł
 135.         num_chairs += 1;
 136.         //ustawienie zdjęcie klienta z kolejki i ustawienie go jako w gabiniecie
 137.         if (!queue.empty()) {
 138.             in = queue.back();
 139.             queue.pop_back();
 140.         }
 141.         std::cout << "Res: " << res.size() << " WRoom: " << queue.size() << "/" << chairs_total << " [in: "
 142.                   << in << "]"
 143.                   << std::endl;
 144.         if (DebugFlag) {
 145.             //Wypisanie klientow w kolejce
 146.             std::cout << "Queue size " << queue.size() << std::endl;
 147.             if (!queue.empty())
 148.                 std::cout << "Jej zawartość: " << std::endl;
 149.             for (auto el:queue)
 150.                 std::cout << "Wątek " << el << std::endl;
 151.             //Wypisanie klientów którzy zrezygnowali
 152.             std::cout << "Res size " << res.size() << std::endl;
 153.             if (!res.empty())
 154.                 std::cout << "Jej zawartość: " << std::endl;
 155.             for (auto el2:res)
 156.                 std::cout << "Wątek: " << el2 << std::endl;
 157.         }
 158.         //sygnał dla klienta, że fryzjer jest wolny
 159.         sem_post(&sem_barber);
 160.         //zdjęcie blokady z liczby krzeseł
 161.         sem_post(&chairs_mutex);
 162.         //generuje losowy czas ścinania włosów od 1 do 4 sec
 163.         worktime = (rand() % 4) + 1;
 164.         //ścinanie włosów
 165.         sleep(worktime);
 166.         //ustawienie obecnego clienta na brak
 167.         in = 0;
 168.         std::cout << "Res: " << res.size() << " WRoom: " << queue.size() << "/" << chairs_total << " [in: "
 169.                   << in << "]"
 170.                   << std::endl;
 171.         if (DebugFlag) {
 172.             //Wypisanie klientow w kolejce
 173.             std::cout << "Queue size " << queue.size() << std::endl;
 174.             if (!queue.empty())
 175.                 std::cout << "Jej zawartość: " << std::endl;
 176.             for (auto el:queue)
 177.                 std::cout << "Wątek " << el << std::endl;
 178.             //Wypisanie klientów którzy zrezygnowali
 179.             std::cout << "Res size " << res.size() << std::endl;
 180.             if (!res.empty())
 181.                 std::cout << "Jej zawartość: " << std::endl;
 182.             for (auto el2:res)
 183.                 std::cout << "Wątek: " << el2 << std::endl;
 184.         }
 185.     }
 186.  
 187. }
 188.  
 189. void *client(void *number) {
 190.     int *num = (int *) number;
 191.     int waittime;
 192.     //losowy czas "dotarcia" do salonu
 193.     waittime = (rand() % clientWait) + 1;
 194.     sleep(waittime);
 195.     //poczekaj na dostęp do liczby krzeseł
 196.     sem_wait(&chairs_mutex);
 197.     //jeśli nie ma krzeseł
 198.     if (num_chairs <= 0) {
 199.         //Dodanie do listy nie przyjetych klientow
 200.         res.push_back(*num);
 201.         std::cout << "Res: " << res.size() << " WRoom: " << queue.size() << "/" << chairs_total << " [in: "
 202.                   << in
 203.                   << "]" << std::endl;
 204.         if (DebugFlag) {
 205.             //Wypisanie klientow w kolejce
 206.             std::cout << "Queue size " << queue.size() << std::endl;
 207.             if (!queue.empty())
 208.                 std::cout << "Jej zawartość: " << std::endl;
 209.             for (auto el:queue)
 210.                 std::cout << "Wątek " << el << std::endl;
 211.             //Wypisanie klientów którzy zrezygnowali
 212.             std::cout << "Res size " << res.size() << std::endl;
 213.             if (!res.empty())
 214.                 std::cout << "Jej zawartość: " << std::endl;
 215.             for (auto el2:res)
 216.                 std::cout << "Wątek: " << el2 << std::endl;
 217.         }
 218.         //zdjęcie blokady z krzeseł
 219.         sem_post(&chairs_mutex);
 220.     } else {
 221.         //zmniejsz ilość wolnych miejsc
 222.         num_chairs -= 1;
 223.         //Dodanie do kolejki
 224.         queue.push_back(*num);
 225.         std::cout << "Res: " << res.size() << " WRoom: " << queue.size() << "/" << chairs_total << " [in: "
 226.                   << in
 227.                   << "]" << std::endl;
 228.         if (DebugFlag) {
 229.             //Wypisanie klientow w kolejce
 230.             std::cout << "Queue size " << queue.size() << std::endl;
 231.             if (!queue.empty())
 232.                 std::cout << "Jej zawartość: " << std::endl;
 233.             for (auto el:queue)
 234.                 std::cout << "Wątek " << el << std::endl;
 235.             //Wypisanie klientów którzy zrezygnowali
 236.             std::cout << "Res size " << res.size() << std::endl;
 237.             if (!res.empty())
 238.                 std::cout << "Jej zawartość: " << std::endl;
 239.             for (auto el2:res)
 240.                 std::cout << "Wątek: " << el2 << std::endl;
 241.         }
 242.         //sygnał, że klient jest gotowy
 243.         sem_post(&sem_client);
 244.         //zdjęcie blokady z krzeseł
 245.         sem_post(&chairs_mutex);
 246.         //czekanie na fryzjera
 247.         sem_wait(&sem_barber);
 248.     }
 249.  
 250. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top