datafile

Nhà Thơ Tình Si Nhà Thơ Tình Si - Doll Phan Hiếu | HoatHinh.tv | acAD1Rh1y94N

Oct 27th, 2021
606
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Nhà Thơ Tình Si  Nhà Thơ Tình Si - Doll Phan Hiếu  | HoatHinh.tv | acAD1Rh1y94N Lyrics up by vnflix.com Khi đôi tay em bay giờ đã quá mỏi mệt
 2. Buông tay anh như chưa từng *** biết hay sao
 3. Khi đôi tay em bay giờ đã muốn xa rời
 4. Tay anh làm sao giữ được người
 5. Yêu thương chi nữa vì đối phương đã thây lòng
 6.  
 7. Canh ba đêm này chỉ một mình ta say
 8. Mộng mơ là vì ai, là ai vì ai mà sương gió phủ đầy
 9. Ai cũng muốn tìm được người mình thương yêu
 10. Mộng mơ là vì ai, là vì ai mà đau khổ như vậy
 11. Chưa ai xem anh người là duy nhất
 12.  
 13. Người là tình ca mùa đông bên chàng nhạc sĩ dại khờ
 14. Gôm mây tui gửi nàng chút mưa bay
 15. Người là tình ca mùa đông tôi chỉ là nhà thơ tình si
 16. Ai đến cũng sẻ rời đi.
 17.  
 18. [Rap : Kidz]
 19. Ai cũng sẽ rời đi, không muốn thời gian lãng phí
 20. Lần cuối cùng cạn ly, dù biết mai sau nản chí
 21. Chắc do mình giản dị, lời nói không sáng ý
 22. Nên không thể giữ lại được, thì sao cảng bước nàng đi
 23. Trách là do số phận, cứ luôn thử thách 2 ta
 24. Cả 2 phải tạm dừng, vì đo khoảng cách mai xa
 25. Chàng nhạc sĩ dại khờ, viết vài chữ đợi chờ
 26. Nếu 1 ngày em có lăng nghe, thì không cần biết ai ca
RAW Paste Data