SHARE
TWEET

kodzik

a guest Dec 13th, 2018 60 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include<msp430x14x.h>
 2.  
 3. #include "lcd.h"
 4. #include "wire.h"
 5. #include "LCD_.h"
 6. #define     SKIP_ROM            0xCC
 7. #define     CONVERT_T           0x44
 8. #define     READ_SCRATCHPAD             0xBE
 9. #define         klawisz                         BIT4&P4IN
 10. #define  INTERVAL  50000  //okres licznika 0,5s
 11. #define  _5s       10     //okres pomiarów
 12.  
 13. int temp;
 14.  
 15. void show(void)
 16. {
 17.  int cyfra, waga=10;
 18.  if(temp<0)
 19.   {
 20.     SEND_CHAR('-');
 21.     temp*=-1;
 22.    }
 23.  if(temp<10)
 24.     SEND_CHAR('0');  
 25.  
 26.  if (temp >= 1000)
 27.  {
 28.   SEND_CHAR('?');
 29.   return;
 30.   }
 31.  while (waga <= temp)
 32.  {
 33.   waga*=10;
 34.   }
 35.  while ((waga/=10)>1)
 36.  {
 37.   cyfra = temp / waga;
 38.   SEND_CHAR((int)('0'+cyfra));
 39.   temp-=cyfra*waga;
 40.   }
 41.  SEND_CHAR('.');
 42.  SEND_CHAR((int)('0'+temp));
 43. }
 44.  
 45. int main()
 46. {
 47.   unsigned int k;
 48.     int spec[8] = {7, 5, 7, 0, 0, 0, 0, 0};
 49.     WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
 50.     IE1 |= WDTIE;       // aktywuje przerwania NMI
 51.     _EINT();            // odblokowanie przerwaĹ„
 52.     BCSCTL1 |= XTS;  // oscylator LFXT1 w trybie wysokiej czÄ™stotliwoĹ›ci (8MHz)
 53.     _BIC_SR(OSCOFF); // wĹ‚Ä…czenie oscylatora LFXT1
 54.     unsigned char i;
 55.     do
 56.     {
 57.         IFG1 &= ~OFIFG;             // wyczyszczenie flagi OFIFG rejestru IFG1
 58.         for (i = 0xFF; i != 0; i--);// odczekanie
 59.     }
 60.     while (IFG1 & OFIFG);
 61.     BCSCTL1 |= DIVA0;       // ACLK = LFXT1/8 = 1MHz
 62.     BCSCTL1 |= DIVA1;
 63.     BCSCTL2 &= ~DIVM0;      // MCLK = LFXT1/1 = 8MHz
 64.     BCSCTL2 &= ~DIVM1;
 65.     BCSCTL2 |= SELM0 | SELM1;       // MCLK taktowany z LFXT1
 66.     for (i = 0xFF; i != 0; i--);    // odczekanie
 67.     _BIS_SR(SCG0);                  // wyĹ‚Ä…czenie oscylatora DCO
 68.     _BIS_SR(SCG1);
 69.     InitLCD();
 70.     initPort();
 71.     SEND_CMD(0x40);
 72.     for(int i=0 ; i<8; i++)
 73.     {
 74.         SEND_CHAR(spec[i]);
 75.     }
 76.     int temp_jednosc=0;
 77.     int temp_dzies=0, calk;
 78.     int temperatura;
 79.      ADC12CTL0=ADC12ON|REFON|SHT0_15; //wł. rdzenia, wł.gen. nap. odniesienia, wybór nap. odniesienia
 80.  ADC12CTL1=SHP|CSTARTADD_0;       //próbkowanie impulsowe, wynik składany w ADC12MEM0
 81.  ADC12MCTL0=INCH_10|SREF_1;       //kanał 10, źródło nap. odniesienia - wew. generator (1,5V)
 82.  for(k=0;k<0x3600;k++);           //czas na ustabilizowanie generatora nap. odniesienia
 83.  
 84.  CCR0=INTERVAL;                   //ustala nowy okres licznika
 85.  TACTL=TASSEL_2|ID_3|MC_1;        //źródło taktowania SMCLK, dzielone przez 8,tryb UP
 86.  CCTL0=CCIE;                      //uaktywnienie przerwania od TACCR0 CCIFG
 87.  _BIS_SR(GIE);                    //właczenie przerwań
 88.    
 89.  ADC12CTL0 |= ENC;                //uaktywnienie konwersji
 90.     while (1)
 91.     {
 92.         reset();       // make initialization of DS18B20
 93.         write_byte(SKIP_ROM);   // send SKIP ROM command
 94.         write_byte(CONVERT_T);  // send CONVERT TEMPERATURE command
 95.         P1DIR |= BIT7;        // magistrala w trybie wyjĹ›ciowym
 96.         P1OUT |= BIT7;        // jedynka na wyjĹ›cie
 97.         __Delayx1ms(500);      // wait (passive) 750 ms (exactly 768ms)
 98.         __Delayx1ms(250);      //
 99.         reset();       // make initialization of DS18B20
 100.         write_byte(SKIP_ROM);   // send SKIP ROM command
 101.         write_byte(READ_SCRATCHPAD);
 102.         temp_dzies = read_byte();
 103.         temp_jednosc = read_byte();
 104.  
 105.         if((klawisz) == 0)
 106.         {
 107.             P2OUT |= BIT1;
 108.             clearDisplay();
 109.             __Delayx1ms(500);
 110.             P2OUT &= ~BIT1;
 111.             calk =  temp_dzies >> 4;
 112.             calk += (temp_jednosc & 0x07) << 4;
 113.             if (temp_dzies < 0 )   // ujemna temperatura, zamiana części caĹ‚kowitej temperatury z kodu U2 na NKB
 114.             {
 115.                 calk ^= 0x7F;
 116.                 temperatura =  (temp_dzies & 0x08) ? 0 : 5000; // temperatura ujemna, jedynki części uĹ‚amkowej
 117.                 temperatura += (temp_dzies & 0x04) ? 0 : 2500; // interpretuj jak zera
 118.             }
 119.             else
 120.             {
 121.                 temperatura =  (temp_dzies & 0x08) ? 5000 : 0; // temperatura dodatnia, jedynki części uĹ‚akmkowej
 122.                 temperatura += (temp_dzies & 0x04) ? 2500 : 0; // interpretuj jako jedynki
 123.  
 124.             }
 125.             if (calk < 10)
 126.             {
 127.                 SEND_CHAR((temp_jednosc & 0x80) && (calk || temperatura) ? '-' : ' '); // w zaleĹĽnoĹ›ci czy ujemna/dodatnia temp
 128.                 SEND_CHAR(calk+'0');
 129.             }
 130.             else
 131.             {
 132.                 CHAR_DD(((temp_jednosc & 0x80) ? '-' : ' '), 0x00); // w zaleĹĽnoĹ›ci czy ujemna/dodatnia temp
 133.                 SEND_CHAR(calk/10+'0');
 134.                 SEND_CHAR(calk%10+'0');
 135.             }
 136.             SEND_CHAR(',');
 137.             SEND_CHAR(temperatura / 1000+'0');
 138.             SEND_CHAR(0);
 139.             SEND_CHAR('C');
 140.             gotoSecondLine();
 141.             ADC12CTL0 |= ADC12SC;             //start konwersji
 142.             while((ADC12CTL1&ADC12BUSY)==1);  //czekanie na koniec konwersji
 143.             temp=ADC12MEM0*1.0318-2777.4647;  //wartość temperatury z dok. 1-miejsce po przecinku
 144.             SEND_CHAR('C');
 145.              SEND_CHAR('P');
 146.                SEND_CHAR('U');
 147.                  SEND_CHAR(':');
 148.             show();                           //wyświetla na LCD
 149.             SEND_CHAR(0);
 150.             SEND_CHAR('C');
 151.         }
 152.  
 153.         else
 154.             P2OUT &= ~BIT1;
 155.     }
 156.  
 157. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top