vhuezo

Permitir o habilitar el SSH KEY en SSH en Ubuntu 20.04 LTS o Superior

Jan 28th, 2022 (edited)
624
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. **Permitir o habilitar el SSH KEY en SSH****
 2. **en Ubuntu 20.04 LTS o Superior**
 3.  
 4. **Editar el Archivo en:**
 5.  
 6. `sudo nano  /etc/ssh/sshd_config`
 7.  
 8. **Agregar o Descomentar:**
 9.  
 10. `PubkeyAuthentication yes`
 11.  
 12. y Tambien:
 13.  
 14. `PasswordAuthentication yes`
 15.  
 16. **Reiniciar el Servicio:**
 17.  
 18. `sudo systemctl restart sshd`
 19.  
 20.  
 21. **Status:**
 22.  
 23. `sudo systemctl status sshd`
 24.  
 25.  
 26.  
 27. ![sshd_config](https://i.imgur.com/h0aqTUN.png)
 28.  
 29. ![sshd_config1](https://i.imgur.com/3qtzbO3.png)
RAW Paste Data Copied