SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 8th, 2013 79 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # Configuration file
 2.  
 3. ####################
 4. # alloysmelting
 5. ####################
 6.  
 7. alloysmelting {
 8.     I:glass.hardened=400
 9.     I:ingotBrass=200
 10.     I:ingotBronze=100
 11.     I:ingotElectrum=100
 12.     I:ingotInvar=150
 13.     I:nuggetAluminium=200
 14.     I:nuggetAluminumBrass=200
 15.     I:nuggetBrass=200
 16.     I:nuggetBronze=200
 17.     I:nuggetChrome=200
 18.     I:nuggetCopper=200
 19.     I:nuggetElectrum=200
 20.     I:nuggetGold=200
 21.     I:nuggetInvar=200
 22.     I:nuggetIron=200
 23.     I:nuggetLead=200
 24.     I:nuggetMeat=200
 25.     I:nuggetMeatRaw=200
 26.     I:nuggetNaturalAluminum=200
 27.     I:nuggetNickel=200
 28.     I:nuggetPlatinum=200
 29.     I:nuggetSilver=200
 30.     I:nuggetSteel=200
 31.     I:nuggetTin=200
 32.     I:nuggetTitanium=200
 33.     I:nuggetTungsten=200
 34.     I:nuggetZinc=200
 35. }
 36.  
 37.  
 38. ####################
 39. # assembling
 40. ####################
 41.  
 42. assembling {
 43.     I:blockGenerator=6400
 44.     I:blockITNT=800
 45.     I:blockMachine=400
 46.     I:blockSolarGenerator=1600
 47.     I:blockWaterGenerator=6400
 48.     I:blockWindGenerator=6400
 49.     I:item.Dataorb=12800
 50.     I:item.GT_Components.0=3200
 51.     I:item.GT_Components.1=3200
 52.     I:item.GT_Components.10=800
 53.     I:item.GT_Components.11=800
 54.     I:item.GT_Components.12=1600
 55.     I:item.GT_Components.13=3200
 56.     I:item.GT_Components.14=6400
 57.     I:item.GT_Components.15=800
 58.     I:item.GT_Components.22=800
 59.     I:item.GT_Components.24=800
 60.     I:item.GT_Components.25=3200
 61.     I:item.GT_Components.26=3200
 62.     I:item.GT_Components.27=3200
 63.     I:item.GT_Components.28=6400
 64.     I:item.GT_Components.3=3200
 65.     I:item.GT_Components.30=800
 66.     I:item.GT_Components.31=800
 67.     I:item.GT_Components.32=400
 68.     I:item.GT_Components.33=400
 69.     I:item.GT_Components.34=400
 70.     I:item.GT_Components.35=400
 71.     I:item.GT_Components.36=400
 72.     I:item.GT_Components.48=800
 73.     I:item.GT_Components.49=1600
 74.     I:item.GT_Components.50=3200
 75.     I:item.GT_Components.6=800
 76.     I:item.GT_Components.64=800
 77.     I:item.GT_Components.8=3200
 78.     I:item.GT_Components.80=1600
 79.     I:item.GT_Components.81=1600
 80.     I:item.GT_Components.86=800
 81.     I:item.GT_Components.87=800
 82.     I:item.GT_Components.88=1600
 83.     I:item.GT_Components.9=800
 84.     I:item.GT_Scanner=12800
 85.     I:item.GregTech_Sensorkit=1600
 86.     I:item.Lithium_Battery_Empty=3200
 87.     I:item.Sonictron=6400
 88.     I:item.clock=400
 89.     I:item.compass=400
 90.     I:item.diamondGearItem=1600
 91.     I:item.eyeOfEnder=400
 92.     I:item.gearBronze=1600
 93.     I:item.gearCopper=1600
 94.     I:item.gearTin=1600
 95.     I:item.goldGearItem=800
 96.     I:item.ironGearItem=1600
 97.     I:item.material.gearCopper=1600
 98.     I:item.material.gearInvar=1600
 99.     I:item.material.gearTin=1600
 100.     I:itemBatREDischarged=1600
 101.     I:itemCable=100
 102.     I:itemCellEmpty=400
 103.     I:itemFreq=800
 104.     I:itemGoldCableII=200
 105.     I:itemIronCableIIII=300
 106.     I:itemPartCircuit=800
 107.     I:itemPartCircuitAdv=1600
 108.     I:itemPartCoalBlock=400
 109.     I:itemPartCoalChunk=400
 110.     I:itemTinCan=400
 111.     I:railcraft.part.gear.gold.plate=800
 112.     I:railcraft.part.gear.steel=1600
 113.     I:railcraft.part.railbed.stone=800
 114.     I:railcraft.part.railbed.wood=800
 115.     I:railcraft.part.tie.stone=128
 116.     I:railcraft.track.reinforced=1600
 117.     I:railcraft.track.slow=1600
 118.     I:railcraft.track.speed=1600
 119.     I:tile.BlockMetaID_Block.Iridium_reinforced_Stone=400
 120.     I:tile.BlockMetaID_Block2.GT_TungstenSteelIridiumWall=400
 121.     I:tile.BlockMetaID_Block2.GT_TungstenSteelWall=400
 122.     I:tile.BlockMetaID_Machine.GT_MachineBox=1600
 123.     I:tile.BlockMetaID_Machine.GT_RedstoneButtonPanel=800
 124.     I:tile.BlockMetaID_Machine.GT_RedstoneNoteBlock=800
 125.     I:tile.hopper=800
 126.     I:tile.jukebox=1600
 127.     I:tile.lever=400
 128.     I:tile.musicBlock=800
 129.     I:tile.notGate=400
 130.     I:tile.rail=1600
 131.     I:tile.redstoneLight=400
 132.     I:tile.tnt=400
 133.     I:tile.torch=400
 134. }
 135.  
 136.  
 137. ####################
 138. # bender
 139. ####################
 140.  
 141. bender {
 142.     I:ingotAluminium=50
 143.     I:ingotBrass=50
 144.     I:ingotBronze=50
 145.     I:ingotChrome=50
 146.     I:ingotCopper=50
 147.     I:ingotElectrum=50
 148.     I:ingotGold=50
 149.     I:ingotInvar=50
 150.     I:ingotIridium=50
 151.     I:ingotIron=50
 152.     I:ingotLead=50
 153.     I:ingotNickel=50
 154.     I:ingotOsmium=50
 155.     I:ingotPlatinum=50
 156.     I:ingotRefinedIron=50
 157.     I:ingotSilicon=50
 158.     I:ingotSilver=50
 159.     I:ingotSteel=50
 160.     I:ingotTin=50
 161.     I:ingotTitanium=50
 162.     I:ingotTungsten=50
 163.     I:ingotTungstenSteel=50
 164.     I:ingotZinc=50
 165.     I:itemIngotAlloy=100
 166.     I:plateAluminium=150
 167.     I:plateBronze=50
 168.     I:plateIron=150
 169.     I:plateRefinedIron=150
 170.     I:plateSteel=150
 171.     I:plateTitanium=150
 172.     I:plateTungsten=150
 173.     I:plateTungstenSteel=100
 174. }
 175.  
 176.  
 177. ####################
 178. # blastfurnace
 179. ####################
 180.  
 181. blastfurnace {
 182.     I:dustAluminium=200
 183.     I:dustChrome=800
 184.     I:dustGalena=20
 185.     I:dustSteel=100
 186.     I:dustTitanium=1000
 187.     I:dustTungsten=2000
 188.     I:ingotRefinedIron=500
 189.     I:ingotTungsten=2000
 190.     I:item.GT_Cells.7=1000
 191.     I:oreIron=100
 192.     I:oreNetherPyrite=100
 193. }
 194.  
 195.  
 196. ####################
 197. # blastfurnacerequirements
 198. ####################
 199.  
 200. blastfurnacerequirements {
 201.     B:aluminium=true
 202.     B:chrome=true
 203.     B:steel=true
 204.     B:titanium=true
 205.     B:tungsten=true
 206. }
 207.  
 208.  
 209. ####################
 210. # boilerfuels
 211. ####################
 212.  
 213. boilerfuels {
 214.     B:item.GT_Gasses.0=true
 215.     B:item.GT_Gasses.9=true
 216.     B:item.GT_Liquids.35=true
 217.     B:item.GT_Liquids.5=true
 218. }
 219.  
 220.  
 221. ####################
 222. # canning
 223. ####################
 224.  
 225. canning {
 226.     I:12657.32767=100
 227.     I:12658.32767=100
 228.     I:12673.32767=300
 229.     I:12676.32767=200
 230.     I:12699.32767=300
 231.     I:14363.32767=200
 232.     I:16265.32767=200
 233.     I:dustCalcite=100
 234.     I:dustSulfur=100
 235.     I:dustTungsten=100
 236.     I:ingotPlutonium=100
 237.     I:ingotThorium=100
 238.     I:ingotUranium=100
 239.     I:"item.ArsMagica:mana_cake"=200
 240.     I:"item.Diamond Apple"=1000
 241.     I:item.EnchantedMilk=100
 242.     I:item.GT_Materials.7=100
 243.     I:item.ItemMagrolithApple=300
 244.     I:item.ItemNecroniteApple=300
 245.     I:item.ItemNuggetBeef=100
 246.     I:item.ItemNuggetChicken=100
 247.     I:item.ItemNuggetPork=100
 248.     I:item.ItemResource.3=100
 249.     I:item.Olives=100
 250.     I:item.SliceAppleGold=100
 251.     I:item.SliceCake=100
 252.     I:item.TripleMeatTreat=300
 253.     I:item.apple=200
 254.     I:item.appleGold=200
 255.     I:item.beefCooked=400
 256.     I:item.beefRaw=200
 257.     I:item.bread=300
 258.     I:item.bucketLava=100
 259.     I:item.bucketWater=100
 260.     I:item.cake=600
 261.     I:item.caramel=200
 262.     I:item.carrotGolden=300
 263.     I:item.carrots=200
 264.     I:item.cheeseCurd=100
 265.     I:item.chickenCooked=300
 266.     I:item.chickenRaw=100
 267.     I:item.cookie=100
 268.     I:item.fishCooked=300
 269.     I:item.fishRaw=100
 270.     I:item.food_cookedflesh=300
 271.     I:item.gysahl_pickles=100
 272.     I:"item.herblore:itemBrownie"=200
 273.     I:"item.herblore:itemCookie"=200
 274.     I:item.hydraChop=900
 275.     I:item.legCooked=400
 276.     I:item.legRaw=200
 277.     I:"item.lionking:banana"=100
 278.     I:"item.lionking:bananaBread"=200
 279.     I:"item.lionking:bugStew"=400
 280.     I:"item.lionking:chocolateMufasa"=800
 281.     I:"item.lionking:corn"=100
 282.     I:"item.lionking:crocodileMeat"=200
 283.     I:"item.lionking:jarMangoJuice"=400
 284.     I:"item.lionking:kiwano"=100
 285.     I:"item.lionking:lionCooked"=400
 286.     I:"item.lionking:lionRaw"=200
 287.     I:"item.lionking:mango"=200
 288.     I:"item.lionking:outlanderMeat"=200
 289.     I:"item.lionking:popcorn"=200
 290.     I:"item.lionking:rhinoCooked"=400
 291.     I:"item.lionking:rhinoRaw"=100
 292.     I:"item.lionking:yam"=100
 293.     I:"item.lionking:yamRoast"=300
 294.     I:"item.lionking:zebraCooked"=300
 295.     I:"item.lionking:zebraRaw"=100
 296.     I:item.magicalfood=400
 297.     I:"item.magicbees:jellyBabies"=100
 298.     I:item.marshmallowFood=500
 299.     I:item.mazeWafer=200
 300.     I:item.meefRaw=100
 301.     I:item.meefSteak=300
 302.     I:item.meefStroganoff=400
 303.     I:item.melon=100
 304.     I:item.mfr.meat.ingot.cooked=500
 305.     I:item.mfr.meat.ingot.raw=200
 306.     I:item.mfr.meat.nugget.cooked=200
 307.     I:item.mfr.meat.nugget.raw=100
 308.     I:item.ml_boudin=300
 309.     I:item.ml_chickencurry=300
 310.     I:item.ml_ciderapple=100
 311.     I:item.ml_lamb_cooked=300
 312.     I:item.ml_lamb_raw=100
 313.     I:item.ml_masa=300
 314.     I:item.ml_souvlaki=400
 315.     I:item.ml_tripes=400
 316.     I:item.ml_udon=300
 317.     I:item.ml_vegcurry=100
 318.     I:item.ml_wah=200
 319.     I:item.mushroomStew=300
 320.     I:item.omelet=200
 321.     I:item.ostrichcooked=300
 322.     I:item.ostrichraw=100
 323.     I:item.porkchopCooked=400
 324.     I:item.porkchopRaw=200
 325.     I:item.potato=100
 326.     I:item.potatoBaked=300
 327.     I:item.potatoPoisonous=100
 328.     I:item.pumpkinPie=400
 329.     I:item.radishFood=500
 330.     I:item.ratburger=400
 331.     I:item.ratcooked=200
 332.     I:item.ratraw=100
 333.     I:item.roastedCarrot=300
 334.     I:item.rottenFlesh=200
 335.     I:item.saguaro.fruit=200
 336.     I:item.spiderEye=100
 337.     I:item.sugarlump=200
 338.     I:"item.thaumicbees:jellyBabies"=100
 339.     I:item.turkeycooked=400
 340.     I:item.turkeyraw=200
 341.     I:item.turtlemeat=100
 342.     I:item.turtlesoup=300
 343.     I:item.venisonCooked=400
 344.     I:item.venisonRaw=200
 345.     I:item.waterdrop=100
 346.     I:itemCellBioRef=600
 347.     I:itemCellCoalRef=600
 348.     I:itemFuelCoalCmpr=100
 349.     I:itemFuelPlantCmpr=100
 350.     I:slabWood=200
 351.     I:tile.cake=600
 352. }
 353.  
 354.  
 355. ####################
 356. # centrifuge
 357. ####################
 358.  
 359. centrifuge {
 360.     I:blockRubWood=5000
 361.     I:dustBasalt=2040
 362.     I:dustBrass=1500
 363.     I:dustBronze=1500
 364.     I:dustCopper=2400
 365.     I:dustDarkAsh=250
 366.     I:dustElectrum=975
 367.     I:dustEnderEye=1850
 368.     I:dustEndstone=4800
 369.     I:dustGarnetRed=3000
 370.     I:dustGarnetYellow=3500
 371.     I:dustGlowstone=25000
 372.     I:dustGold=2400
 373.     I:dustInvar=1000
 374.     I:dustIron=1500
 375.     I:dustLapis=1500
 376.     I:dustLead=2400
 377.     I:dustMarble=1055
 378.     I:dustNetherrack=2400
 379.     I:dustNickel=3450
 380.     I:dustPlatinum=3000
 381.     I:dustRedRock=100
 382.     I:dustRedstone=7000
 383.     I:dustSilver=2400
 384.     I:dustTin=2100
 385.     I:dustUranium=10000
 386.     I:dustZinc=1050
 387.     I:item.GT_Cells.0=3000
 388.     I:item.GT_Cells.1=3000
 389.     I:item.GT_Cells.16=40
 390.     I:item.GT_Cells.23=40
 391.     I:item.GT_Cells.3=10000
 392.     I:item.GT_Cells.33=40
 393.     I:item.GT_Cells.36=40
 394.     I:item.apple=5000
 395.     I:item.appleGold=10000
 396.     I:item.beefCooked=5000
 397.     I:item.beefRaw=5000
 398.     I:item.bread=5000
 399.     I:item.cake=5000
 400.     I:item.canLava=15000
 401.     I:item.carrotGolden=10000
 402.     I:item.carrots=5000
 403.     I:item.chickenCooked=5000
 404.     I:item.chickenRaw=5000
 405.     I:item.cookie=5000
 406.     I:item.fishCooked=5000
 407.     I:item.fishRaw=5000
 408.     I:item.magmaCream=500
 409.     I:item.melon=5000
 410.     I:item.mushroomStew=5000
 411.     I:item.netherStalkSeeds=5000
 412.     I:item.porkchopCooked=5000
 413.     I:item.porkchopRaw=5000
 414.     I:item.potato=5000
 415.     I:item.potatoBaked=5000
 416.     I:item.potatoPoisonous=5000
 417.     I:item.refractoryLava=10000
 418.     I:item.rottenFlesh=5000
 419.     I:item.speckledMelon=10000
 420.     I:item.spiderEye=5000
 421.     I:itemCellLava=15000
 422.     I:itemCellUranEmpty=500
 423.     I:itemCellUranEnriched=20000
 424.     I:itemHarz=1300
 425.     I:itemTerraWart=5000
 426.     I:"tile.OreTC.Oil sands"=1000
 427.     I:tile.dirt=2500
 428.     I:tile.extrabiomes.crackedsand=2500
 429.     I:tile.grass=2500
 430.     I:tile.hellsand=2500
 431.     I:tile.lava=10000
 432.     I:tile.mfr.rubberwood.log=5000
 433.     I:tile.mushroom=5000
 434.     I:tile.mycel=1650
 435.     I:tile.pumpkin=5000
 436. }
 437.  
 438.  
 439. ####################
 440. # chemicalreactor
 441. ####################
 442.  
 443. chemicalreactor {
 444.     I:item.GT_Cells.22=250
 445.     I:item.GT_Cells.32=4000
 446.     I:item.GT_Cells.33=250
 447.     I:item.GT_Cells.34=1750
 448.     I:item.GT_Cells.35=250
 449.     I:item.GT_Cells.37=100
 450.     I:item.GT_Cells.38=1250
 451.     I:item.GT_Cells.39=1500
 452.     I:item.GT_Cells.40=1150
 453.     I:item.GT_Cells.9=3500
 454.     I:itemCellWater=10
 455. }
 456.  
 457.  
 458. ####################
 459. # compression
 460. ####################
 461.  
 462. compression {
 463.     B:anemone=true
 464.     B:clover=true
 465.     B:daisy=true
 466.     B:deadbloom=true
 467.     B:dustCharcoal=true
 468.     B:dustCoal=true
 469.     B:dustGlowstone=true
 470.     B:dustLapis=true
 471.     B:dustLazurite=true
 472.     B:dustOsmium=true
 473.     B:dustPlutonium=true
 474.     B:dustRedstone=true
 475.     B:dustThorium=true
 476.     B:dustUranium=true
 477.     B:dustWheat=true
 478.     B:dustWood=true
 479.     B:gemApatite=true
 480.     B:gemDiamond=true
 481.     B:gemEmerald=true
 482.     B:gemGreenSapphire=true
 483.     B:gemOlivine=true
 484.     B:gemRuby=true
 485.     B:gemSapphire=true
 486.     B:glowflower=true
 487.     B:hydrangea=true
 488.     B:ingotAluminium=true
 489.     B:ingotAluminumBrass=true
 490.     B:ingotAlumite=true
 491.     B:ingotArdite=true
 492.     B:ingotBrass=true
 493.     B:ingotBronze=true
 494.     B:ingotChrome=true
 495.     B:ingotCobalt=true
 496.     B:ingotCopper=true
 497.     B:ingotElectrum=true
 498.     B:ingotGold=true
 499.     B:ingotInvar=true
 500.     B:ingotIridium=true
 501.     B:ingotIron=true
 502.     B:ingotLead=true
 503.     B:ingotManyullyn=true
 504.     B:ingotNaturalAluminum=true
 505.     B:ingotNickel=true
 506.     B:ingotOsmium=true
 507.     B:ingotPlatinum=true
 508.     B:ingotRefinedGlowstone=true
 509.     B:ingotRefinedObsidian=true
 510.     B:ingotSilver=true
 511.     B:ingotSteel=true
 512.     B:ingotTin=true
 513.     B:ingotTitanium=true
 514.     B:ingotTungsten=true
 515.     B:ingotUranium=true
 516.     B:ingotZinc=true
 517.     B:item.GT_Materials.8=true
 518.     B:item.clay=true
 519.     B:item.reeds=true
 520.     B:item.wheat=true
 521.     B:itemOreIridium=true
 522.     B:itemPartCoalChunk=true
 523.     B:nuggetIridium=true
 524.     B:nuggetOsmium=true
 525.     B:plateCopper=true
 526.     B:sprout=true
 527.     B:swampflower=true
 528.     B:"tile.ArsMagica:blue_orchid"=true
 529.     B:tile.cactus=true
 530.     B:tile.extrabiomes.flower.0=true
 531.     B:tile.extrabiomes.flower.1=true
 532.     B:tile.extrabiomes.flower.2=true
 533.     B:tile.extrabiomes.flower.3=true
 534.     B:tile.extrabiomes.flower.7=true
 535.     B:tile.flower=true
 536.     B:tile.rose=true
 537.     B:tile.sand=true
 538.     B:treeLeaves=true
 539.     B:treeSapling=true
 540.     B:tulip=true
 541.     B:violet=true
 542.     B:wildflower=true
 543. }
 544.  
 545.  
 546. ####################
 547. # cutting
 548. ####################
 549.  
 550. cutting {
 551.     I:item.gearBronze=800
 552.     I:item.gearCopper=800
 553.     I:item.gearTin=800
 554.     I:item.ironGearItem=800
 555.     I:item.material.gearCopper=800
 556.     I:item.material.gearInvar=800
 557.     I:item.material.gearTin=800
 558.     I:item.woodenGearItem=800
 559.     I:railcraft.part.gear.steel=800
 560. }
 561.  
 562.  
 563. ####################
 564. # disabledrecipes
 565. ####################
 566.  
 567. disabledrecipes {
 568.     B:8DepletedUranium=true
 569.     B:BCPump=false
 570.     B:QBoots=false
 571.     B:QHelmet=false
 572.     B:QLegs=false
 573.     B:QPlate=false
 574.     B:bronzeingotcrafting=true
 575.     B:easymobgrinderrecycling=true
 576.     B:easystonerecycling=true
 577.     B:enchantmenttable=false
 578.     B:enderchest=false
 579.     B:massfabricator=true
 580.     B:quarry=false
 581. }
 582.  
 583.  
 584. ####################
 585. # distillation
 586. ####################
 587.  
 588. distillation {
 589.     I:item.GT_Cells.17=16000
 590.     I:item.GT_Cells.20=400
 591. }
 592.  
 593.  
 594. ####################
 595. # electrolyzer
 596. ####################
 597.  
 598. electrolyzer {
 599.     I:dustAlmandine=1640
 600.     I:dustAndradite=1280
 601.     I:dustAsh=25
 602.     I:dustBauxite=2000
 603.     I:dustCalcite=700
 604.     I:dustCharcoal=20
 605.     I:dustCinnabar=100
 606.     I:dustClay=200
 607.     I:dustCoal=40
 608.     I:dustEmerald=600
 609.     I:dustEnderPearl=1300
 610.     I:dustFlint=1000
 611.     I:dustGalena=1000
 612.     I:dustGreenSapphire=100
 613.     I:dustGrossular=2050
 614.     I:dustLazurite=1475
 615.     I:dustObsidian=500
 616.     I:dustOlivine=600
 617.     I:dustPyrite=120
 618.     I:dustPyrope=1790
 619.     I:dustRuby=500
 620.     I:dustSaltpeter=50
 621.     I:dustSapphire=400
 622.     I:dustSodalite=1350
 623.     I:dustSpessartine=1810
 624.     I:dustSphalerite=150
 625.     I:dustSugar=210
 626.     I:dustUvarovite=2200
 627.     I:item.GT_Cells.40=40
 628.     I:item.GT_Cells.9=150
 629.     I:item.blazePowder=300
 630.     I:item.bucketWater=128
 631.     I:item.dyePowder.white=24
 632.     I:item.sugar=210
 633.     I:itemCellWater=128
 634.     I:itemCellWaterElectro=100
 635.     I:tile.sand=1000
 636.     I:tile.water=775
 637. }
 638.  
 639.  
 640. ####################
 641. # extractor
 642. ####################
 643.  
 644. extractor {
 645.     B:anemone=true
 646.     B:blockRubWood=true
 647.     B:daisy=true
 648.     B:hydrangea=true
 649.     B:item.GT_Cells.0=true
 650.     B:item.GT_Cells.1=true
 651.     B:item.GT_Cells.10=true
 652.     B:item.GT_Cells.11=true
 653.     B:item.GT_Cells.12=true
 654.     B:item.GT_Cells.13=true
 655.     B:item.GT_Cells.131=true
 656.     B:item.GT_Cells.14=true
 657.     B:item.GT_Cells.15=true
 658.     B:item.GT_Cells.16=true
 659.     B:item.GT_Cells.17=true
 660.     B:item.GT_Cells.18=true
 661.     B:item.GT_Cells.19=true
 662.     B:item.GT_Cells.2=true
 663.     B:item.GT_Cells.20=true
 664.     B:item.GT_Cells.22=true
 665.     B:item.GT_Cells.23=true
 666.     B:item.GT_Cells.24=true
 667.     B:item.GT_Cells.3=true
 668.     B:item.GT_Cells.32=true
 669.     B:item.GT_Cells.33=true
 670.     B:item.GT_Cells.34=true
 671.     B:item.GT_Cells.35=true
 672.     B:item.GT_Cells.36=true
 673.     B:item.GT_Cells.37=true
 674.     B:item.GT_Cells.38=true
 675.     B:item.GT_Cells.39=true
 676.     B:item.GT_Cells.4=true
 677.     B:item.GT_Cells.40=true
 678.     B:item.GT_Cells.5=true
 679.     B:item.GT_Cells.6=true
 680.     B:item.GT_Cells.7=true
 681.     B:item.GT_Cells.8=true
 682.     B:item.GT_Cells.9=true
 683.     B:item.GT_Materials.8=true
 684.     B:item.slimeball=true
 685.     B:itemCellAir=true
 686.     B:itemHarz=true
 687.     B:itemTinCanFilled=true
 688.     B:swampflower=true
 689.     B:tile.cloth.black=true
 690.     B:tile.cloth.blue=true
 691.     B:tile.cloth.brown=true
 692.     B:tile.cloth.cyan=true
 693.     B:tile.cloth.gray=true
 694.     B:tile.cloth.green=true
 695.     B:tile.cloth.lightBlue=true
 696.     B:tile.cloth.lime=true
 697.     B:tile.cloth.magenta=true
 698.     B:tile.cloth.orange=true
 699.     B:tile.cloth.pink=true
 700.     B:tile.cloth.purple=true
 701.     B:tile.cloth.red=true
 702.     B:tile.cloth.silver=true
 703.     B:tile.cloth.white=true
 704.     B:tile.cloth.yellow=true
 705.     B:tile.extrabiomes.flower.1=true
 706.     B:tile.extrabiomes.flower.2=true
 707.     B:tile.extrabiomes.flower.3=true
 708.     B:tile.extrabiomes.flower.7=true
 709.     B:tile.flower=true
 710.     B:tile.mfr.rubberwood.log=true
 711.     B:tile.rose=true
 712.     B:tulip=true
 713.     B:violet=true
 714.     B:wildflower=true
 715. }
 716.  
 717.  
 718. ####################
 719. # fuel_0
 720. ####################
 721.  
 722. fuel_0 {
 723.     I:item.GT_Cells.18=384
 724.     I:item.GT_Cells.19=32
 725.     I:item.GT_Cells.22=400
 726.     I:item.GT_Cells.35=48
 727.     I:itemCellBioRef=6
 728.     I:itemCellCoalRef=16
 729. }
 730.  
 731.  
 732. ####################
 733. # fuel_1
 734. ####################
 735.  
 736. fuel_1 {
 737.     I:item.GT_Cells.0=15
 738.     I:item.GT_Cells.9=45
 739. }
 740.  
 741.  
 742. ####################
 743. # fuel_2
 744. ####################
 745.  
 746. fuel_2 {
 747.     I:itemCellLava=30
 748.     I:reactorHeatpack=30
 749. }
 750.  
 751.  
 752. ####################
 753. # fuel_3
 754. ####################
 755.  
 756. fuel_3 {
 757.     I:item.GT_Cells.12=30
 758.     I:item.GT_Cells.17=64
 759.     I:item.GT_Cells.20=8
 760.     I:item.GT_Cells.24=2
 761.     I:item.GT_Cells.5=60
 762.     I:item.railcraft.liquid.creosote.cell=3
 763. }
 764.  
 765.  
 766. ####################
 767. # fuel_4
 768. ####################
 769.  
 770. fuel_4 {
 771.     I:item.GT_Cells.131=8192
 772. }
 773.  
 774.  
 775. ####################
 776. # fuel_5
 777. ####################
 778.  
 779. fuel_5 {
 780.     I:dustVinteum=32
 781.     I:"item.ArsMagica:purified_vinteum"=256
 782.     I:item.GT_Cells.16=8
 783.     I:item.ItemEssence=80
 784.     I:item.ItemResource.3=8
 785.     I:item.ItemResource.4=2
 786.     I:item.ItemResource.6=3
 787.     I:item.ItemShard.0=160
 788.     I:item.ItemShard.1=320
 789.     I:item.ItemShard.2=160
 790.     I:item.ItemShard.3=160
 791.     I:item.ItemShard.4=240
 792.     I:item.expBottle=10
 793.     I:item.eyeOfEnder=20
 794.     I:item.ghastTear=500
 795.     I:item.netherStar=100000
 796.     I:tile.beacon=100000
 797. }
 798.  
 799.  
 800. ####################
 801. # furnace
 802. ####################
 803.  
 804. furnace {
 805.     B:blockAluminium=true
 806.     B:blockAluminumBrass=true
 807.     B:blockAlumite=true
 808.     B:blockArdite=true
 809.     B:blockBrass=true
 810.     B:blockBronze=true
 811.     B:blockChrome=true
 812.     B:blockCobalt=true
 813.     B:blockCopper=true
 814.     B:blockElectrum=true
 815.     B:blockGold=true
 816.     B:blockInvar=true
 817.     B:blockIridium=true
 818.     B:blockIron=true
 819.     B:blockLead=true
 820.     B:blockMachine=true
 821.     B:blockManyullyn=true
 822.     B:blockNaturalAluminum=true
 823.     B:blockNickel=true
 824.     B:blockOsmium=true
 825.     B:blockPlatinum=true
 826.     B:blockRefinedGlowstone=true
 827.     B:blockRefinedObsidian=true
 828.     B:blockSilver=true
 829.     B:blockSteel=true
 830.     B:blockTin=true
 831.     B:blockTitanium=true
 832.     B:blockTungsten=true
 833.     B:blockUranium=true
 834.     B:blockZinc=true
 835.     B:dustBrass=true
 836.     B:dustBronze=true
 837.     B:dustCopper=true
 838.     B:dustElectrum=true
 839.     B:dustGold=true
 840.     B:dustInvar=true
 841.     B:dustIron=true
 842.     B:dustLead=true
 843.     B:dustNickel=true
 844.     B:dustPlatinum=true
 845.     B:dustSilver=true
 846.     B:dustSteel=true
 847.     B:dustTin=true
 848.     B:dustWheat=true
 849.     B:dustZinc=true
 850.     B:ingotIron=true
 851.     B:item.BronzeAxe=true
 852.     B:item.BronzeBoots=true
 853.     B:item.BronzeChestplate=true
 854.     B:item.BronzeHelmet=true
 855.     B:item.BronzeHoe=true
 856.     B:item.BronzeLeggings=true
 857.     B:item.BronzePickaxe=true
 858.     B:item.BronzeShovel=true
 859.     B:item.BronzeSword=true
 860.     B:item.GT_Screwdriver=true
 861.     B:item.ItemAxeThaumium=true
 862.     B:item.ItemBootsThaumium=true
 863.     B:item.ItemChestplateThaumium=true
 864.     B:item.ItemHelmetThaumium=true
 865.     B:item.ItemHoeThaumium=true
 866.     B:item.ItemLeggingsThaumium=true
 867.     B:item.ItemPickThaumium=true
 868.     B:item.ItemShovelThaumium=true
 869.     B:item.ItemSwordThaumium=true
 870.     B:item.armor.invarBoots=true
 871.     B:item.armor.invarHelmet=true
 872.     B:item.armor.invarLegs=true
 873.     B:item.armor.invarPlate=true
 874.     B:item.bootsGold=true
 875.     B:item.bootsIron=true
 876.     B:item.bronzePickaxe=true
 877.     B:item.bronzeShovel=true
 878.     B:item.bucket=true
 879.     B:item.canEmpty=true
 880.     B:item.cauldron=true
 881.     B:item.chestplateGold=true
 882.     B:item.chestplateIron=true
 883.     B:item.clock=true
 884.     B:item.compass=true
 885.     B:item.doorIron=true
 886.     B:item.grafter=true
 887.     B:item.hatchetGold=true
 888.     B:item.hatchetIron=true
 889.     B:item.helmetGold=true
 890.     B:item.helmetIron=true
 891.     B:item.hoeGold=true
 892.     B:item.hoeIron=true
 893.     B:item.info.jbcs.minecraft.chisel.ItemChisel=true
 894.     B:item.leggingsGold=true
 895.     B:item.leggingsIron=true
 896.     B:item.minecart=true
 897.     B:item.minechem.hammer=true
 898.     B:item.pickaxeGold=true
 899.     B:item.pickaxeIron=true
 900.     B:item.railcraft.armor.steel.boots=true
 901.     B:item.railcraft.armor.steel.helmet=true
 902.     B:item.railcraft.armor.steel.legs=true
 903.     B:item.railcraft.armor.steel.plate=true
 904.     B:item.railcraft.cart.basic=true
 905.     B:item.railcraft.tool.steel.axe=true
 906.     B:item.railcraft.tool.steel.hoe=true
 907.     B:item.railcraft.tool.steel.pickaxe=true
 908.     B:item.railcraft.tool.steel.shovel=true
 909.     B:item.railcraft.tool.steel.sword=true
 910.     B:item.shears=true
 911.     B:item.shovelGold=true
 912.     B:item.shovelIron=true
 913.     B:item.slimeball=true
 914.     B:item.steel_axe=true
 915.     B:item.steel_boots=true
 916.     B:item.steel_chestplate=true
 917.     B:item.steel_helmet=true
 918.     B:item.steel_hoe=true
 919.     B:item.steel_leggings=true
 920.     B:item.steel_pickaxe=true
 921.     B:item.steel_shovel=true
 922.     B:item.steel_sword=true
 923.     B:item.sturdyMachine=true
 924.     B:item.swordGold=true
 925.     B:item.swordIron=true
 926.     B:itemArmorBronzeBoots=true
 927.     B:itemArmorBronzeChestplate=true
 928.     B:itemArmorBronzeHelmet=true
 929.     B:itemArmorBronzeLegs=true
 930.     B:itemFuelCanEmpty=true
 931.     B:itemFuelCoalDust=true
 932.     B:itemTinCan=true
 933.     B:itemToolBronzeAxe=true
 934.     B:itemToolBronzeHoe=true
 935.     B:itemToolBronzePickaxe=true
 936.     B:itemToolBronzeSpade=true
 937.     B:itemToolBronzeSword=true
 938.     B:itemToolWrench=true
 939.     B:oreSaltpeter=true
 940.     B:oreSulfur=true
 941.     B:plateAluminium=true
 942.     B:plateBrass=true
 943.     B:plateBronze=true
 944.     B:plateChrome=true
 945.     B:plateCopper=true
 946.     B:plateCopperDense=true
 947.     B:plateDenseCopper=true
 948.     B:plateElectrum=true
 949.     B:plateGold=true
 950.     B:plateInvar=true
 951.     B:plateIron=true
 952.     B:plateLead=true
 953.     B:plateNickel=true
 954.     B:plateOsmium=true
 955.     B:platePlatinum=true
 956.     B:plateRefinedIron=true
 957.     B:plateSilicon=true
 958.     B:plateSilver=true
 959.     B:plateSteel=true
 960.     B:plateTin=true
 961.     B:plateTitanium=true
 962.     B:plateTungsten=true
 963.     B:plateTungstenSteel=true
 964.     B:plateZinc=true
 965.     B:tile.anvil.intact=true
 966.     B:tile.anvil.slightlyDamaged=true
 967.     B:tile.anvil.veryDamaged=true
 968.     B:upgradeKit.CRYSTALIZOR=true
 969. }
 970.  
 971.  
 972. ####################
 973. # fusionreactor
 974. ####################
 975.  
 976. fusionreactor {
 977.     I:dustPlatinum=512
 978.     I:item.GT_Cells.131=128
 979.     I:itemOreIridium=512
 980. }
 981.  
 982.  
 983. ####################
 984. # gregtechrecipes
 985. ####################
 986.  
 987. gregtechrecipes {
 988.     B:advancedpump=true
 989.     B:advancedsafe=true
 990.     B:aesu=true
 991.     B:alloysmelter=true
 992.     B:automaticmachines=true
 993.     B:automation=true
 994.     B:chargeomat=true
 995.     B:cloakingdevice=true
 996.     B:cropharvestor=true
 997.     B:destructopack=true
 998.     B:digitalchest=true
 999.     B:distillationtower=true
 1000.     B:dragoneggenergysiphon=true
 1001.     B:electricautocraftingtable=true
 1002.     B:energycrystalruby=true
 1003.     B:fusionreactor=true
 1004.     B:heliumcoolant=true
 1005.     B:idsu=true
 1006.     B:industrialgrinder=true
 1007.     B:iridiumreflector=true
 1008.     B:itemclearer=true
 1009.     B:jackhammer=true
 1010.     B:lapotroncrystalsapphire=true
 1011.     B:lapotronpack=true
 1012.     B:lesu=true
 1013.     B:lighthelmet=true
 1014.     B:lightningrod=true
 1015.     B:lithiumbatpack=true
 1016.     B:lithiumbattery=true
 1017.     B:magicenergyabsorber=true
 1018.     B:matterfabricator=true
 1019.     B:microwaveoven=true
 1020.     B:nakcoolant=true
 1021.     B:playerdetector=true
 1022.     B:quantumchest=true
 1023.     B:quantumtank=true
 1024.     B:redstonecircuitblock=true
 1025.     B:reinforcedblocks=true
 1026.     B:rockbreaker=true
 1027.     B:rockcutter=true
 1028.     B:sawmill=true
 1029.     B:scrapboxinator=true
 1030.     B:sonictron=true
 1031.     B:superconductorwire=true
 1032.     B:teslastaff=true
 1033.     B:tesseracts=true
 1034.     B:universalmacerator=true
 1035.     B:wirelessRedstone=true
 1036.     B:wiremill=true
 1037. }
 1038.  
 1039.  
 1040. ####################
 1041. # grinder
 1042. ####################
 1043.  
 1044. grinder {
 1045.     B:oreApatite=true
 1046.     B:oreBauxite=true
 1047.     B:oreCertusQuartz=true
 1048.     B:oreCoal=true
 1049.     B:oreCopper=true
 1050.     B:oreDiamond=true
 1051.     B:oreEmerald=true
 1052.     B:oreEndCooperite=true
 1053.     B:oreEndOlivine=true
 1054.     B:oreEndSodalite=true
 1055.     B:oreEndTungstate=true
 1056.     B:oreGalena=true
 1057.     B:oreGold=true
 1058.     B:oreIridium=true
 1059.     B:oreIron=true
 1060.     B:oreLapis=true
 1061.     B:oreLead=true
 1062.     B:oreNetherCinnabar=true
 1063.     B:oreNetherPyrite=true
 1064.     B:oreNetherQuartz=true
 1065.     B:oreNetherSphalerite=true
 1066.     B:oreNickel=true
 1067.     B:oreRedstone=true
 1068.     B:oreRuby=true
 1069.     B:oreSaltpeter=true
 1070.     B:oreSapphire=true
 1071.     B:oreSilver=true
 1072.     B:oreSulfur=true
 1073.     B:oreTin=true
 1074.     B:oreUranium=true
 1075.     B:oreVinteum=true
 1076.     B:oreZinc=true
 1077.     B:tile.hellrock=true
 1078. }
 1079.  
 1080.  
 1081. ####################
 1082. # harderrecipes
 1083. ####################
 1084.  
 1085. harderrecipes {
 1086.     B:beryliumreflector=true
 1087.     B:blockbreaker=false
 1088.     B:diamonddrill=true
 1089.     B:electricsteeltools=true
 1090.     B:iridiumplate=true
 1091.     B:macerator=true
 1092.     B:mininglaser=true
 1093.     B:namefix=true
 1094.     B:nanosaber=true
 1095.     B:nuke=true
 1096.     B:quarry=true
 1097.     B:solarpanel=true
 1098.     B:watermill=true
 1099.     B:windmill=true
 1100. }
 1101.  
 1102.  
 1103. ####################
 1104. # implosion
 1105. ####################
 1106.  
 1107. implosion {
 1108.     I:dustDiamond=32
 1109.     I:dustEmerald=24
 1110.     I:dustGarnetRed=16
 1111.     I:dustGarnetYellow=16
 1112.     I:dustGreenSapphire=24
 1113.     I:dustOlivine=24
 1114.     I:dustRuby=24
 1115.     I:dustSapphire=24
 1116.     I:item.GT_Materials.4=8
 1117.     I:itemPartCoalChunk=8
 1118. }
 1119.  
 1120.  
 1121. ####################
 1122. # inductionsmelter
 1123. ####################
 1124.  
 1125. inductionsmelter {
 1126.     B:ingotBrass=true
 1127.     B:ingotIron=true
 1128.     B:ingotRefinedIron=true
 1129. }
 1130.  
 1131.  
 1132. ####################
 1133. # liquidtransposer
 1134. ####################
 1135.  
 1136. liquidtransposer {
 1137.     B:item.GT_Cells.0=true
 1138.     B:item.GT_Cells.1=true
 1139.     B:item.GT_Cells.10=true
 1140.     B:item.GT_Cells.11=true
 1141.     B:item.GT_Cells.12=true
 1142.     B:item.GT_Cells.13=true
 1143.     B:item.GT_Cells.131=true
 1144.     B:item.GT_Cells.14=true
 1145.     B:item.GT_Cells.15=true
 1146.     B:item.GT_Cells.16=true
 1147.     B:item.GT_Cells.17=true
 1148.     B:item.GT_Cells.18=true
 1149.     B:item.GT_Cells.19=true
 1150.     B:item.GT_Cells.2=true
 1151.     B:item.GT_Cells.20=true
 1152.     B:item.GT_Cells.22=true
 1153.     B:item.GT_Cells.23=true
 1154.     B:item.GT_Cells.24=true
 1155.     B:item.GT_Cells.3=true
 1156.     B:item.GT_Cells.32=true
 1157.     B:item.GT_Cells.33=true
 1158.     B:item.GT_Cells.34=true
 1159.     B:item.GT_Cells.35=true
 1160.     B:item.GT_Cells.38=true
 1161.     B:item.GT_Cells.4=true
 1162.     B:item.GT_Cells.5=true
 1163.     B:item.GT_Cells.6=true
 1164.     B:item.GT_Cells.7=true
 1165.     B:item.GT_Cells.9=true
 1166. }
 1167.  
 1168.  
 1169. ####################
 1170. # liquidtransposeremptying
 1171. ####################
 1172.  
 1173. liquidtransposeremptying {
 1174.     B:itemFuelCoalDust=true
 1175. }
 1176.  
 1177.  
 1178. ####################
 1179. # liquidtransposerfilling
 1180. ####################
 1181.  
 1182. liquidtransposerfilling {
 1183.     B:itemFuelCoalDust=true
 1184. }
 1185.  
 1186.  
 1187. ####################
 1188. # maceration
 1189. ####################
 1190.  
 1191. maceration {
 1192.     B:blockAluminium=true
 1193.     B:blockBrass=true
 1194.     B:blockBronze=true
 1195.     B:blockCharcoal=true
 1196.     B:blockChrome=true
 1197.     B:blockCoal=true
 1198.     B:blockCopper=true
 1199.     B:blockCrop=true
 1200.     B:blockDiamond=true
 1201.     B:blockElectrum=true
 1202.     B:blockEmerald=true
 1203.     B:blockFenceIron=true
 1204.     B:blockGold=true
 1205.     B:blockGreenSapphire=true
 1206.     B:blockInvar=true
 1207.     B:blockIron=true
 1208.     B:blockIronFurnace=true
 1209.     B:blockLapis=true
 1210.     B:blockLead=true
 1211.     B:blockMachine=true
 1212.     B:blockNickel=true
 1213.     B:blockOlivine=true
 1214.     B:blockOsmium=true
 1215.     B:blockPlatinum=true
 1216.     B:blockRedstone=true
 1217.     B:blockRefinedObsidian=true
 1218.     B:blockRuby=true
 1219.     B:blockSapphire=true
 1220.     B:blockSilver=true
 1221.     B:blockSteel=true
 1222.     B:blockTin=true
 1223.     B:blockTitanium=true
 1224.     B:blockTungsten=true
 1225.     B:blockUranium=true
 1226.     B:blockWheat=true
 1227.     B:blockZinc=true
 1228.     B:crystalNetherQuartz=true
 1229.     B:gemApatite=true
 1230.     B:gemDiamond=true
 1231.     B:gemEmerald=true
 1232.     B:gemEnderPearl=true
 1233.     B:gemGarnetRed=true
 1234.     B:gemGarnetYellow=true
 1235.     B:gemGreenSapphire=true
 1236.     B:gemOlivine=true
 1237.     B:gemRuby=true
 1238.     B:gemSapphire=true
 1239.     B:ingotAluminium=true
 1240.     B:ingotBrass=true
 1241.     B:ingotBronze=true
 1242.     B:ingotChrome=true
 1243.     B:ingotCopper=true
 1244.     B:ingotElectrum=true
 1245.     B:ingotGold=true
 1246.     B:ingotIron=true
 1247.     B:ingotLead=true
 1248.     B:ingotNickel=true
 1249.     B:ingotPlatinum=true
 1250.     B:ingotPlutonium=true
 1251.     B:ingotRefinedIron=true
 1252.     B:ingotSilver=true
 1253.     B:ingotSteel=true
 1254.     B:ingotThorium=true
 1255.     B:ingotTin=true
 1256.     B:ingotTitanium=true
 1257.     B:ingotTungsten=true
 1258.     B:ingotUranium=true
 1259.     B:ingotZinc=true
 1260.     B:item.BronzeAxe=true
 1261.     B:item.BronzeBoots=true
 1262.     B:item.BronzeChestplate=true
 1263.     B:item.BronzeHelmet=true
 1264.     B:item.BronzeHoe=true
 1265.     B:item.BronzeLeggings=true
 1266.     B:item.BronzePickaxe=true
 1267.     B:item.BronzeShovel=true
 1268.     B:item.BronzeSword=true
 1269.     B:item.GT_Screwdriver=true
 1270.     B:item.OsmiumAxe=true
 1271.     B:item.OsmiumBoots=true
 1272.     B:item.OsmiumChestplate=true
 1273.     B:item.OsmiumHelmet=true
 1274.     B:item.OsmiumHoe=true
 1275.     B:item.OsmiumLeggings=true
 1276.     B:item.OsmiumPickaxe=true
 1277.     B:item.OsmiumShovel=true
 1278.     B:item.OsmiumSword=true
 1279.     B:item.armor.invarBoots=true
 1280.     B:item.armor.invarHelmet=true
 1281.     B:item.armor.invarLegs=true
 1282.     B:item.armor.invarPlate=true
 1283.     B:item.bootsChain=true
 1284.     B:item.bootsDiamond=true
 1285.     B:item.bootsGold=true
 1286.     B:item.bootsIron=true
 1287.     B:item.bow=true
 1288.     B:item.bronzePickaxe=true
 1289.     B:item.bronzeShovel=true
 1290.     B:item.bucket=true
 1291.     B:item.cauldron=true
 1292.     B:item.charcoal=true
 1293.     B:item.chestplateChain=true
 1294.     B:item.chestplateDiamond=true
 1295.     B:item.chestplateGold=true
 1296.     B:item.chestplateIron=true
 1297.     B:item.clock=true
 1298.     B:item.coal=true
 1299.     B:item.compass=true
 1300.     B:item.component.machineFrame=true
 1301.     B:item.doorIron=true
 1302.     B:item.doorWood=true
 1303.     B:item.enderPearl=true
 1304.     B:item.eyeOfEnder=true
 1305.     B:item.flint=true
 1306.     B:item.frame=true
 1307.     B:item.grafter=true
 1308.     B:item.hatchetDiamond=true
 1309.     B:item.hatchetGold=true
 1310.     B:item.hatchetIron=true
 1311.     B:item.hatchetWood=true
 1312.     B:item.helmetChain=true
 1313.     B:item.helmetDiamond=true
 1314.     B:item.helmetGold=true
 1315.     B:item.helmetIron=true
 1316.     B:item.hoeDiamond=true
 1317.     B:item.hoeGold=true
 1318.     B:item.hoeIron=true
 1319.     B:item.hoeWood=true
 1320.     B:item.info.jbcs.minecraft.chisel.ItemChisel=true
 1321.     B:item.leggingsChain=true
 1322.     B:item.leggingsDiamond=true
 1323.     B:item.leggingsGold=true
 1324.     B:item.leggingsIron=true
 1325.     B:item.melon=true
 1326.     B:item.minecart=true
 1327.     B:item.minechem.hammer=true
 1328.     B:item.pickaxeDiamond=true
 1329.     B:item.pickaxeGold=true
 1330.     B:item.pickaxeIron=true
 1331.     B:item.pickaxeWood=true
 1332.     B:item.railcraft.armor.steel.boots=true
 1333.     B:item.railcraft.armor.steel.helmet=true
 1334.     B:item.railcraft.armor.steel.legs=true
 1335.     B:item.railcraft.armor.steel.plate=true
 1336.     B:item.railcraft.cart.basic=true
 1337.     B:item.railcraft.tool.steel.axe=true
 1338.     B:item.railcraft.tool.steel.hoe=true
 1339.     B:item.railcraft.tool.steel.pickaxe=true
 1340.     B:item.railcraft.tool.steel.shovel=true
 1341.     B:item.railcraft.tool.steel.sword=true
 1342.     B:item.reeds=true
 1343.     B:item.shears=true
 1344.     B:item.shovelDiamond=true
 1345.     B:item.shovelGold=true
 1346.     B:item.shovelIron=true
 1347.     B:item.shovelWood=true
 1348.     B:item.sign=true
 1349.     B:item.steel_axe=true
 1350.     B:item.steel_boots=true
 1351.     B:item.steel_chestplate=true
 1352.     B:item.steel_helmet=true
 1353.     B:item.steel_hoe=true
 1354.     B:item.steel_leggings=true
 1355.     B:item.steel_pickaxe=true
 1356.     B:item.steel_shovel=true
 1357.     B:item.steel_sword=true
 1358.     B:item.stick=true
 1359.     B:item.sturdyMachine=true
 1360.     B:item.swordDiamond=true
 1361.     B:item.swordGold=true
 1362.     B:item.swordIron=true
 1363.     B:item.swordWood=true
 1364.     B:item.wheat=true
 1365.     B:itemArmorBronzeBoots=true
 1366.     B:itemArmorBronzeChestplate=true
 1367.     B:itemArmorBronzeHelmet=true
 1368.     B:itemArmorBronzeLegs=true
 1369.     B:itemCellEmpty=true
 1370.     B:itemFuelCanEmpty=true
 1371.     B:itemFuelPlantBall=true
 1372.     B:itemOreUran=true
 1373.     B:itemTinCan=true
 1374.     B:itemToolBronzeAxe=true
 1375.     B:itemToolBronzeHoe=true
 1376.     B:itemToolBronzePickaxe=true
 1377.     B:itemToolBronzeSpade=true
 1378.     B:itemToolBronzeSword=true
 1379.     B:itemToolWrench=true
 1380.     B:oreApatite=true
 1381.     B:oreBauxite=true
 1382.     B:oreCertusQuartz=true
 1383.     B:oreCoal=true
 1384.     B:oreCopper=true
 1385.     B:oreDiamond=true
 1386.     B:oreEmerald=true
 1387.     B:oreEndCooperite=true
 1388.     B:oreEndOlivine=true
 1389.     B:oreEndSodalite=true
 1390.     B:oreEndTungstate=true
 1391.     B:oreGalena=true
 1392.     B:oreGold=true
 1393.     B:oreIridium=true
 1394.     B:oreIron=true
 1395.     B:oreLapis=true
 1396.     B:oreLead=true
 1397.     B:oreNetherCinnabar=true
 1398.     B:oreNetherPyrite=true
 1399.     B:oreNetherQuartz=true
 1400.     B:oreNetherSphalerite=true
 1401.     B:oreNickel=true
 1402.     B:oreRedstone=true
 1403.     B:oreRuby=true
 1404.     B:oreSaltpeter=true
 1405.     B:oreSapphire=true
 1406.     B:oreSilver=true
 1407.     B:oreSulfur=true
 1408.     B:oreTin=true
 1409.     B:oreUranium=true
 1410.     B:oreVinteum=true
 1411.     B:oreZinc=true
 1412.     B:plankWood=true
 1413.     B:plateAluminium=true
 1414.     B:plateBrass=true
 1415.     B:plateBronze=true
 1416.     B:plateChrome=true
 1417.     B:plateCopper=true
 1418.     B:plateCopperDense=true
 1419.     B:plateDenseCopper=true
 1420.     B:plateElectrum=true
 1421.     B:plateGold=true
 1422.     B:plateInvar=true
 1423.     B:plateIron=true
 1424.     B:plateLead=true
 1425.     B:plateNickel=true
 1426.     B:plateOsmium=true
 1427.     B:platePlatinum=true
 1428.     B:plateSilver=true
 1429.     B:plateSteel=true
 1430.     B:plateTin=true
 1431.     B:plateTitanium=true
 1432.     B:plateTungsten=true
 1433.     B:plateZinc=true
 1434.     B:slabWood=true
 1435.     B:tile.blockCosmeticSolid.0=true
 1436.     B:tile.blockCosmeticSolid.1=true
 1437.     B:tile.button=true
 1438.     B:tile.chest=true
 1439.     B:tile.clay=true
 1440.     B:tile.cloth.black=true
 1441.     B:tile.cloth.blue=true
 1442.     B:tile.cloth.brown=true
 1443.     B:tile.cloth.cyan=true
 1444.     B:tile.cloth.gray=true
 1445.     B:tile.cloth.green=true
 1446.     B:tile.cloth.lightBlue=true
 1447.     B:tile.cloth.lime=true
 1448.     B:tile.cloth.magenta=true
 1449.     B:tile.cloth.orange=true
 1450.     B:tile.cloth.pink=true
 1451.     B:tile.cloth.purple=true
 1452.     B:tile.cloth.red=true
 1453.     B:tile.cloth.silver=true
 1454.     B:tile.cloth.white=true
 1455.     B:tile.cloth.yellow=true
 1456.     B:tile.enchantmentTable=true
 1457.     B:tile.extrabiomes.redrock.0=true
 1458.     B:tile.extrabiomes.redrock.1=true
 1459.     B:tile.extrabiomes.redrock.2=true
 1460.     B:tile.fenceIron=true
 1461.     B:tile.furnace=true
 1462.     B:tile.hellrock=true
 1463.     B:tile.ladder=true
 1464.     B:tile.lever=true
 1465.     B:tile.melon=true
 1466.     B:tile.notGate=true
 1467.     B:tile.obsidian=true
 1468.     B:tile.pressurePlate=true
 1469.     B:tile.pumpkin=true
 1470.     B:tile.sandStone.default=true
 1471.     B:tile.snow=true
 1472.     B:tile.weightedPlate_heavy=true
 1473.     B:tile.weightedPlate_light=true
 1474.     B:tile.whiteStone=true
 1475.     B:treeSapling=true
 1476.     B:upgradeKit.CRYSTALIZOR=true
 1477. }
 1478.  
 1479.  
 1480. ####################
 1481. # massfabamplifier
 1482. ####################
 1483.  
 1484. massfabamplifier {
 1485.     B:dustDiamond=true
 1486.     B:dustEmerald=true
 1487.     B:dustEnderEye=true
 1488.     B:dustEnderPearl=true
 1489.     B:dustGlowstone=true
 1490.     B:dustGreenSapphire=true
 1491.     B:dustManganese=true
 1492.     B:dustOlivine=true
 1493.     B:dustOsmium=true
 1494.     B:dustPlatinum=true
 1495.     B:dustPlutonium=true
 1496.     B:dustRedstone=true
 1497.     B:dustRuby=true
 1498.     B:dustSapphire=true
 1499.     B:dustThorium=true
 1500.     B:dustTungsten=true
 1501.     B:dustUranium=true
 1502. }
 1503.  
 1504.  
 1505. ####################
 1506. # rcblastfurnace
 1507. ####################
 1508.  
 1509. rcblastfurnace {
 1510.     B:dustAluminium=true
 1511.     B:dustSteel=true
 1512. }
 1513.  
 1514.  
 1515. ####################
 1516. # sawmill
 1517. ####################
 1518.  
 1519. sawmill {
 1520.     B:blockRubWood=true
 1521.     B:logWood=true
 1522.     B:tile.mfr.rubberwood.log=true
 1523. }
 1524.  
 1525.  
 1526. ####################
 1527. # scrapboxdrops
 1528. ####################
 1529.  
 1530. scrapboxdrops {
 1531.     B:dustAluminium=true
 1532.     B:dustBauxite=true
 1533.     B:dustBrass=true
 1534.     B:dustCalcite=true
 1535.     B:dustCharcoal=true
 1536.     B:dustChrome=true
 1537.     B:dustCoal=true
 1538.     B:dustCopper=true
 1539.     B:dustElectrum=true
 1540.     B:dustEndstone=true
 1541.     B:dustFlint=true
 1542.     B:dustGlowstone=true
 1543.     B:dustGold=true
 1544.     B:dustIron=true
 1545.     B:dustLazurite=true
 1546.     B:dustLead=true
 1547.     B:dustMagnesium=true
 1548.     B:dustNetherrack=true
 1549.     B:dustNickel=true
 1550.     B:dustObsidian=true
 1551.     B:dustPlatinum=true
 1552.     B:dustPyrite=true
 1553.     B:dustRedstone=true
 1554.     B:dustSaltpeter=true
 1555.     B:dustSilver=true
 1556.     B:dustSodalite=true
 1557.     B:dustSteel=true
 1558.     B:dustSulfur=true
 1559.     B:dustTin=true
 1560.     B:dustTitanium=true
 1561.     B:dustTungsten=true
 1562.     B:dustZinc=true
 1563.     B:gemDiamond=true
 1564.     B:gemEmerald=true
 1565.     B:gemGarnetRed=true
 1566.     B:gemGarnetYellow=true
 1567.     B:gemGreenSapphire=true
 1568.     B:gemOlivine=true
 1569.     B:gemRuby=true
 1570.     B:gemSapphire=true
 1571.     B:item.GT_Cells.7=true
 1572.     B:item.GT_Components.22=true
 1573.     B:item.GT_Components.24=true
 1574.     B:item.GT_Components.48=true
 1575.     B:item.GT_Components.49=true
 1576.     B:item.GT_Components.50=true
 1577.     B:item.apple=true
 1578.     B:item.beefCooked=true
 1579.     B:item.bone=true
 1580.     B:item.bread=true
 1581.     B:item.cake=true
 1582.     B:item.chickenCooked=true
 1583.     B:item.feather=true
 1584.     B:item.hatchetWood=true
 1585.     B:item.hoeWood=true
 1586.     B:item.leather=true
 1587.     B:item.paper=true
 1588.     B:item.pickaxeWood=true
 1589.     B:item.porkchopCooked=true
 1590.     B:item.rottenFlesh=true
 1591.     B:item.shovelWood=true
 1592.     B:item.sign=true
 1593.     B:item.slimeball=true
 1594.     B:item.stick=true
 1595.     B:item.swordWood=true
 1596.     B:itemBatSU=true
 1597.     B:itemCable=true
 1598.     B:itemCellEmpty=true
 1599.     B:itemCellWater=true
 1600.     B:itemFuelPlantBall=true
 1601.     B:itemGoldCableII=true
 1602.     B:itemRubber=true
 1603.     B:itemScrap=true
 1604.     B:itemTinCanFilled=true
 1605.     B:pulpWood=true
 1606.     B:tile.dirt=true
 1607.     B:tile.grass=true
 1608.     B:tile.gravel=true
 1609.     B:tile.hellrock=true
 1610.     B:tile.hellsand=true
 1611.     B:tile.pumpkin=true
 1612. }
 1613.  
 1614.  
 1615. ####################
 1616. # smelting
 1617. ####################
 1618.  
 1619. smelting {
 1620.     B:blockAluminium=true
 1621.     B:blockAlumite=true
 1622.     B:blockArdite=true
 1623.     B:blockBrass=true
 1624.     B:blockBronze=true
 1625.     B:blockChrome=true
 1626.     B:blockCobalt=true
 1627.     B:blockCopper=true
 1628.     B:blockElectrum=true
 1629.     B:blockGold=true
 1630.     B:blockInvar=true
 1631.     B:blockIridium=true
 1632.     B:blockIron=true
 1633.     B:blockIronFurnace=true
 1634.     B:blockLead=true
 1635.     B:blockMachine=true
 1636.     B:blockManyullyn=true
 1637.     B:blockNickel=true
 1638.     B:blockOsmium=true
 1639.     B:blockPlatinum=true
 1640.     B:blockRefinedGlowstone=true
 1641.     B:blockRefinedObsidian=true
 1642.     B:blockSilver=true
 1643.     B:blockSteel=true
 1644.     B:blockTin=true
 1645.     B:blockTitanium=true
 1646.     B:blockTungsten=true
 1647.     B:blockUranium=true
 1648.     B:blockZinc=true
 1649.     B:dustBrass=true
 1650.     B:dustBronze=true
 1651.     B:dustCopper=true
 1652.     B:dustElectrum=true
 1653.     B:dustGold=true
 1654.     B:dustInvar=true
 1655.     B:dustIron=true
 1656.     B:dustLead=true
 1657.     B:dustNickel=true
 1658.     B:dustPlatinum=true
 1659.     B:dustSilver=true
 1660.     B:dustSteel=true
 1661.     B:dustTin=true
 1662.     B:dustWheat=true
 1663.     B:dustZinc=true
 1664.     B:ingotIron=true
 1665.     B:item.BronzeAxe=true
 1666.     B:item.BronzeBoots=true
 1667.     B:item.BronzeChestplate=true
 1668.     B:item.BronzeHelmet=true
 1669.     B:item.BronzeHoe=true
 1670.     B:item.BronzeLeggings=true
 1671.     B:item.BronzePickaxe=true
 1672.     B:item.BronzeShovel=true
 1673.     B:item.BronzeSword=true
 1674.     B:item.GT_Screwdriver=true
 1675.     B:item.ItemAxeThaumium=true
 1676.     B:item.ItemBootsThaumium=true
 1677.     B:item.ItemChestplateThaumium=true
 1678.     B:item.ItemHelmetThaumium=true
 1679.     B:item.ItemHoeThaumium=true
 1680.     B:item.ItemLeggingsThaumium=true
 1681.     B:item.ItemPickThaumium=true
 1682.     B:item.ItemShovelThaumium=true
 1683.     B:item.ItemSwordThaumium=true
 1684.     B:item.armor.invarBoots=true
 1685.     B:item.armor.invarHelmet=true
 1686.     B:item.armor.invarLegs=true
 1687.     B:item.armor.invarPlate=true
 1688.     B:item.bootsGold=true
 1689.     B:item.bootsIron=true
 1690.     B:item.bronzePickaxe=true
 1691.     B:item.bronzeShovel=true
 1692.     B:item.bucket=true
 1693.     B:item.canEmpty=true
 1694.     B:item.cauldron=true
 1695.     B:item.chestplateGold=true
 1696.     B:item.chestplateIron=true
 1697.     B:item.clock=true
 1698.     B:item.compass=true
 1699.     B:item.doorIron=true
 1700.     B:item.grafter=true
 1701.     B:item.hatchetGold=true
 1702.     B:item.hatchetIron=true
 1703.     B:item.helmetGold=true
 1704.     B:item.helmetIron=true
 1705.     B:item.hoeGold=true
 1706.     B:item.hoeIron=true
 1707.     B:item.info.jbcs.minecraft.chisel.ItemChisel=true
 1708.     B:item.leggingsGold=true
 1709.     B:item.leggingsIron=true
 1710.     B:item.minechem.hammer=true
 1711.     B:item.pickaxeGold=true
 1712.     B:item.pickaxeIron=true
 1713.     B:item.railcraft.armor.steel.boots=true
 1714.     B:item.railcraft.armor.steel.helmet=true
 1715.     B:item.railcraft.armor.steel.legs=true
 1716.     B:item.railcraft.armor.steel.plate=true
 1717.     B:item.railcraft.cart.basic=true
 1718.     B:item.railcraft.tool.steel.axe=true
 1719.     B:item.railcraft.tool.steel.hoe=true
 1720.     B:item.railcraft.tool.steel.pickaxe=true
 1721.     B:item.railcraft.tool.steel.shovel=true
 1722.     B:item.railcraft.tool.steel.sword=true
 1723.     B:item.shears=true
 1724.     B:item.shovelGold=true
 1725.     B:item.shovelIron=true
 1726.     B:item.slimeball=true
 1727.     B:item.steel_axe=true
 1728.     B:item.steel_boots=true
 1729.     B:item.steel_chestplate=true
 1730.     B:item.steel_helmet=true
 1731.     B:item.steel_hoe=true
 1732.     B:item.steel_leggings=true
 1733.     B:item.steel_pickaxe=true
 1734.     B:item.steel_shovel=true
 1735.     B:item.steel_sword=true
 1736.     B:item.sturdyMachine=true
 1737.     B:item.swordGold=true
 1738.     B:item.swordIron=true
 1739.     B:itemArmorBronzeBoots=true
 1740.     B:itemArmorBronzeChestplate=true
 1741.     B:itemArmorBronzeHelmet=true
 1742.     B:itemArmorBronzeLegs=true
 1743.     B:itemFuelCanEmpty=true
 1744.     B:itemFuelCoalDust=true
 1745.     B:itemTinCan=true
 1746.     B:itemToolBronzeAxe=true
 1747.     B:itemToolBronzeHoe=true
 1748.     B:itemToolBronzePickaxe=true
 1749.     B:itemToolBronzeSpade=true
 1750.     B:itemToolBronzeSword=true
 1751.     B:itemToolWrench=true
 1752.     B:oreSaltpeter=true
 1753.     B:oreSulfur=true
 1754.     B:plateAluminium=true
 1755.     B:plateBrass=true
 1756.     B:plateBronze=true
 1757.     B:plateChrome=true
 1758.     B:plateCopper=true
 1759.     B:plateDenseCopper=true
 1760.     B:plateElectrum=true
 1761.     B:plateGold=true
 1762.     B:plateInvar=true
 1763.     B:plateIridium=true
 1764.     B:plateIron=true
 1765.     B:plateLead=true
 1766.     B:plateNickel=true
 1767.     B:plateOsmium=true
 1768.     B:platePlatinum=true
 1769.     B:plateRefinedIron=true
 1770.     B:plateSilver=true
 1771.     B:plateSteel=true
 1772.     B:plateTin=true
 1773.     B:plateTitanium=true
 1774.     B:plateTungsten=true
 1775.     B:plateTungstenSteel=true
 1776.     B:plateZinc=true
 1777.     B:tile.anvil.intact=true
 1778.     B:tile.anvil.slightlyDamaged=true
 1779.     B:tile.anvil.veryDamaged=true
 1780.     B:tile.weightedPlate_heavy=true
 1781.     B:tile.weightedPlate_light=true
 1782. }
 1783.  
 1784.  
 1785. ####################
 1786. # specialunificationtargets
 1787. ####################
 1788.  
 1789. specialunificationtargets {
 1790.     B:railcraft.part.plate.iron=true
 1791.     B:railcraft.part.plate.steel=true
 1792.     B:railcraft.part.plate.tin=true
 1793. }
 1794.  
 1795.  
 1796. ####################
 1797. # squeezer
 1798. ####################
 1799.  
 1800. squeezer {
 1801.     B:item.barley.seed=true
 1802.     B:item.cotton.seed=true
 1803.     B:item.cropseeds0=true
 1804.     B:item.cropseeds1=true
 1805.     B:item.cropseeds2=true
 1806.     B:item.cropseeds3=true
 1807.     B:item.cropseeds4=true
 1808.     B:item.cropseeds5=true
 1809.     B:item.cropseeds6=true
 1810.     B:item.cropseeds7=true
 1811.     B:item.cropseeds8=true
 1812.     B:item.herbseeds0=true
 1813.     B:item.herbseeds1=true
 1814.     B:item.herbseeds2=true
 1815.     B:item.herbseeds3=true
 1816.     B:item.herbseeds4=true
 1817.     B:item.herbseeds5=true
 1818.     B:item.radishSeed=true
 1819.     B:item.seeds=true
 1820. }
 1821.  
 1822.  
 1823. ####################
 1824. # storageblockcompressing
 1825. ####################
 1826.  
 1827. storageblockcompressing {
 1828.     B:gemApatite=FALSE
 1829.     B:gemDiamond=true
 1830.     B:gemEmerald=true
 1831.     B:gemGreenSapphire=true
 1832.     B:gemOlivine=true
 1833.     B:gemRuby=true
 1834.     B:gemSapphire=true
 1835.     B:ingotAluminium=true
 1836.     B:ingotAluminumBrass=true
 1837.     B:ingotAlumite=true
 1838.     B:ingotArdite=true
 1839.     B:ingotBrass=true
 1840.     B:ingotBronze=true
 1841.     B:ingotChrome=true
 1842.     B:ingotCobalt=true
 1843.     B:ingotCopper=true
 1844.     B:ingotElectrum=true
 1845.     B:ingotGold=true
 1846.     B:ingotInvar=true
 1847.     B:ingotIridium=true
 1848.     B:ingotIron=true
 1849.     B:ingotLead=true
 1850.     B:ingotManyullyn=true
 1851.     B:ingotNaturalAluminum=true
 1852.     B:ingotNickel=true
 1853.     B:ingotOsmium=true
 1854.     B:ingotPlatinum=true
 1855.     B:ingotRefinedGlowstone=true
 1856.     B:ingotRefinedObsidian=true
 1857.     B:ingotSilver=true
 1858.     B:ingotSteel=true
 1859.     B:ingotTin=true
 1860.     B:ingotTitanium=true
 1861.     B:ingotTungsten=true
 1862.     B:ingotUranium=true
 1863.     B:ingotZinc=true
 1864. }
 1865.  
 1866.  
 1867. ####################
 1868. # storageblockcrafting
 1869. ####################
 1870.  
 1871. storageblockcrafting {
 1872.     B:blockAluminium=true
 1873.     B:blockAluminum=true
 1874.     B:blockAluminumBrass=true
 1875.     B:blockAlumite=true
 1876.     B:blockApatite=true
 1877.     B:blockArdite=true
 1878.     B:blockBlazerod=true
 1879.     B:blockBone=true
 1880.     B:blockBrass=true
 1881.     B:blockBronze=true
 1882.     B:blockCharcoal=true
 1883.     B:blockChrome=true
 1884.     B:blockClayBrick=true
 1885.     B:blockCoal=true
 1886.     B:blockCoalcoke=true
 1887.     B:blockCobalt=true
 1888.     B:blockCocoa=true
 1889.     B:blockCopper=true
 1890.     B:blockDiamond=true
 1891.     B:blockElectrum=true
 1892.     B:blockEmerald=true
 1893.     B:blockEnderpearl=true
 1894.     B:blockGlowstone=true
 1895.     B:blockGold=true
 1896.     B:blockGreenSapphire=true
 1897.     B:blockHoney=true
 1898.     B:blockHoneydew=true
 1899.     B:blockInvar=true
 1900.     B:blockIridium=true
 1901.     B:blockIron=true
 1902.     B:blockLapis=true
 1903.     B:blockLead=true
 1904.     B:blockLeather=true
 1905.     B:blockManyullyn=true
 1906.     B:blockNaturalAluminum=true
 1907.     B:blockNickel=true
 1908.     B:blockNikolite=true
 1909.     B:blockOlivine=true
 1910.     B:blockOsmium=true
 1911.     B:blockPeat=true
 1912.     B:blockPlatinum=true
 1913.     B:blockRadioactive=true
 1914.     B:blockRedstone=true
 1915.     B:blockRefinedGlowstone=true
 1916.     B:blockRefinedObsidian=true
 1917.     B:blockRubber=true
 1918.     B:blockRuby=true
 1919.     B:blockSapphire=true
 1920.     B:blockSilver=true
 1921.     B:blockSlime=true
 1922.     B:blockSteel=true
 1923.     B:blockSugar=true
 1924.     B:blockSugarCane=true
 1925.     B:blockTin=true
 1926.     B:blockTitanium=true
 1927.     B:blockTungsten=true
 1928.     B:blockUranium=true
 1929.     B:blockWheat=true
 1930.     B:blockZinc=true
 1931. }
 1932.  
 1933.  
 1934. ####################
 1935. # storageblockdecrafting
 1936. ####################
 1937.  
 1938. storageblockdecrafting {
 1939.     B:blockAluminium=true
 1940.     B:blockAluminum=true
 1941.     B:blockAluminumBrass=true
 1942.     B:blockAlumite=true
 1943.     B:blockApatite=true
 1944.     B:blockArdite=true
 1945.     B:blockBlazerod=true
 1946.     B:blockBone=true
 1947.     B:blockBrass=true
 1948.     B:blockBronze=true
 1949.     B:blockCharcoal=true
 1950.     B:blockChrome=true
 1951.     B:blockClayBrick=true
 1952.     B:blockCoal=true
 1953.     B:blockCoalcoke=true
 1954.     B:blockCobalt=true
 1955.     B:blockCocoa=true
 1956.     B:blockCopper=true
 1957.     B:blockDiamond=true
 1958.     B:blockElectrum=true
 1959.     B:blockEmerald=true
 1960.     B:blockEnderpearl=true
 1961.     B:blockGold=true
 1962.     B:blockGreenSapphire=true
 1963.     B:blockHoney=true
 1964.     B:blockHoneydew=true
 1965.     B:blockInvar=true
 1966.     B:blockIridium=true
 1967.     B:blockIron=true
 1968.     B:blockLapis=true
 1969.     B:blockLead=true
 1970.     B:blockLeather=true
 1971.     B:blockManyullyn=true
 1972.     B:blockNaturalAluminum=true
 1973.     B:blockNickel=true
 1974.     B:blockNikolite=true
 1975.     B:blockOlivine=true
 1976.     B:blockOsmium=true
 1977.     B:blockPeat=true
 1978.     B:blockPlatinum=true
 1979.     B:blockRadioactive=true
 1980.     B:blockRedstone=true
 1981.     B:blockRefinedGlowstone=true
 1982.     B:blockRefinedObsidian=true
 1983.     B:blockRubber=true
 1984.     B:blockRuby=true
 1985.     B:blockSapphire=true
 1986.     B:blockSilver=true
 1987.     B:blockSlime=true
 1988.     B:blockSteel=true
 1989.     B:blockSugar=true
 1990.     B:blockSugarCane=true
 1991.     B:blockTin=true
 1992.     B:blockTitanium=true
 1993.     B:blockTungsten=true
 1994.     B:blockUranium=true
 1995.     B:blockWheat=true
 1996.     B:blockZinc=true
 1997. }
 1998.  
 1999.  
 2000. ####################
 2001. # uumrecipe
 2002. ####################
 2003.  
 2004. uumrecipe {
 2005.     B:dustAluminium=true
 2006.     B:dustCopper=true
 2007.     B:dustGlowstone=true
 2008.     B:dustGold=true
 2009.     B:dustGunpowder=true
 2010.     B:dustIron=true
 2011.     B:dustLapis=true
 2012.     B:dustLead=true
 2013.     B:dustNickel=true
 2014.     B:dustPlatinum=true
 2015.     B:dustPlutonium=true
 2016.     B:dustRedstone=true
 2017.     B:dustSilver=true
 2018.     B:dustSmallOsmium=true
 2019.     B:dustTin=true
 2020.     B:dustTitanium=true
 2021.     B:dustTungsten=true
 2022.     B:dustZinc=true
 2023.     B:gemDiamond=true
 2024.     B:gemEmerald=true
 2025.     B:gemEnderPearl=true
 2026.     B:gemGreenSapphire=true
 2027.     B:gemOlivine=true
 2028.     B:gemRuby=true
 2029.     B:gemSapphire=true
 2030.     B:item.blazeRod=true
 2031.     B:item.bone=true
 2032.     B:item.clay=true
 2033.     B:item.coal=true
 2034.     B:item.dyePowder.black=true
 2035.     B:item.dyePowder.brown=true
 2036.     B:item.enderPearl=true
 2037.     B:item.feather=true
 2038.     B:item.flint=true
 2039.     B:item.leather=true
 2040.     B:item.reeds=true
 2041.     B:item.string=true
 2042.     B:itemHarz=true
 2043.     B:itemOreIridium=true
 2044.     B:tile.cactus=true
 2045.     B:tile.glass=true
 2046.     B:tile.grass=true
 2047.     B:tile.hellrock=true
 2048.     B:tile.lava=true
 2049.     B:tile.log.birch=true
 2050.     B:tile.log.jungle=true
 2051.     B:tile.log.oak=true
 2052.     B:tile.log.spruce=true
 2053.     B:tile.mycel=true
 2054.     B:tile.obsidian=true
 2055.     B:tile.sandStone.default=true
 2056.     B:tile.snow=true
 2057.     B:tile.stone=true
 2058.     B:tile.stoneMoss=true
 2059.     B:tile.stonebricksmooth.chiseled=true
 2060.     B:tile.vine=true
 2061.     B:tile.water=true
 2062.     B:tile.waterlily=true
 2063. }
 2064.  
 2065.  
 2066. ####################
 2067. # vacuumfreezer
 2068. ####################
 2069.  
 2070. vacuumfreezer {
 2071.     I:item.180k_Helium_Coolantcell=2000
 2072.     I:item.180k_NaK_Coolantcell=1500
 2073.     I:item.360k_Helium_Coolantcell=3900
 2074.     I:item.360k_NaK_Coolantcell=3000
 2075.     I:item.60k_Helium_Coolantcell=700
 2076.     I:item.60k_NaK_Coolantcell=500
 2077.     I:item.GT_Cells.131=100
 2078.     I:item.GT_Materials.5=450
 2079.     I:itemCellWater=50
 2080.     I:reactorCoolantSimple=100
 2081.     I:reactorCoolantSix=600
 2082.     I:reactorCoolantTriple=300
 2083. }
 2084.  
 2085.  
 2086. ####################
 2087. # wiremill
 2088. ####################
 2089.  
 2090. wiremill {
 2091.     I:ingotCopper=100
 2092.     I:ingotGold=200
 2093.     I:ingotRefinedIron=200
 2094.     I:ingotTin=150
 2095. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top