Advertisement
tuomasvaltanen

Untitled

Nov 5th, 2020 (edited)
957
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 4.80 KB | None | 0 0
 1. # AC-luento, 5.11.2020, Kokoelmat ja toistolauseet
 2. # kokoelmat ja toistolauseet
 3.  
 4. products = ["Pölynimuri", "Kahvinkeitin", "Jääkaappi", "Pakastin"]
 5.  
 6. # tulostetaan koko listan sisältö sellaisenaan
 7. # tämä on lähinnä vain koodaria varten jotta näkee
 8. # nopeasti mitä sen sisällä on
 9. print(products)
 10.  
 11. # ensimmäinen tuote
 12. first = products[0]
 13. print(first)
 14.  
 15. # pyydetään käyttäjältä indeksi mikä näytetään!
 16. choice = input("Minkä tuotteen haluat nähdä? (numero):\n")
 17. choice = int(choice)
 18.  
 19. print(choice)
 20.  
 21. # pidetään huoli ettei käyttäjä syötä sellaista indeksiä
 22. # mitä ei ole olemassa
 23. if choice < len(products) and choice >= 0:
 24.     # asetetaan käyttäjän antama indeksi listan indeksiksi
 25.     print(products[choice])
 26. else:
 27.     print("Tällä numerolla ei ole tuotetta!")
 28.  
 29. # UUSI TIEDOSTO
 30.  
 31. products = ["Pölynimuri", "Kahvinkeitin", "Jääkaappi", "Pakastin", "Vedenkeitin", "Tiskikone"]
 32.  
 33. print("Tänään tarjouksessa olevat tuotteet!\n")
 34.  
 35. # tapa 1
 36. # tulostetaan kaikki tuotteet
 37. for p in products:
 38.     print(p)
 39.  
 40. print()
 41. print("Tervetuloa uudelleen!")
 42. print()
 43.  
 44. # tapa 2
 45.  
 46. # haetaan tuotteiden lukumäärä for-silmukkaa varten
 47. amount = len(products)
 48.  
 49. # tavanomainen for-silmukka on silloin kätevä
 50. # jos halutaa tulostaa myös vaikkapa rivinnumero!
 51. for index in range(amount):
 52.     p = products[index]
 53.     print(f"{index + 1}: {p}")
 54.  
 55. # UUSI TIEDOSTO
 56.  
 57. person = {
 58.     "name": "Testi Henkilö",
 59.     "age": 28,
 60.     "city": "Rovaniemi",
 61.     "student": True
 62. }
 63.  
 64. #print(person)
 65. name = person["name"]
 66. print(name)
 67.  
 68. how_old = person["age"]
 69. print(f"Ikä: {how_old}")
 70.  
 71. print(person["city"])
 72. print()
 73.  
 74. # silmukointi
 75. for p in person:
 76.     # pelkän avaimen tulostaminen
 77.     data = person[p]
 78.     print(f"{p} = {data}")
 79.  
 80. print()
 81.  
 82. books = ["Da Vinci Code", "The Light Fantastic", "Colour Of Magic"]
 83. books[2] = "Muutettu"
 84. print(books)
 85.  
 86. # pyydetään käyttäjältä monettako kirjaa muokataan
 87. choice = input("Mikä kirja muutetaan?\n")
 88. choice = int(choice)
 89. print(choice)
 90.  
 91. # näin voidaan muokata käyttäjän antaman numeron perusteella kirjaa
 92. books[choice] = "Käyttäjä muutti!"
 93. print(books)
 94.  
 95. # voidaan myös pyytää käyttäjältä uuden kirjan nimi!
 96. new_book = input("Mikä kirja laitetaan tilalle?\n")
 97. books[choice] = new_book
 98. print(books)
 99.  
 100. # myös dictionaryn arvoja voidaan avaimen avulla muuttaa!
 101. person["age"] = 35
 102. print(person)
 103.  
 104. # UUSI TIEDOSTO
 105.  
 106. # jokaiselle päivälle oma lämpötilalista
 107. day_1 = [15.7, 18.8, 16.5, 14.4, 13.5]
 108. day_2 = [21.6, 17.0, 15.5, 13.2, 22.3]
 109. day_3 = [22.5, 17.7, 18.4, 16.7, 25.4]
 110.  
 111. # uusi lista, joka koostuu listoista (eli kaikki päivät)
 112. all_days = [day_1, day_2, day_3]
 113.  
 114. # käydään läpi ensin jokainen päivä forilla
 115. for d in all_days:
 116.     print("UUSI PÄIVÄ!")
 117.  
 118.     # käydään läpi jokainen päivän lämpötila
 119.     for temp in d:
 120.         print(f"{temp}C")
 121.  
 122. print()
 123.  
 124. # esimerkkidictionary, jossa on toinen dictionary sisällä
 125. book = {
 126.     "name": "My Lady Jane",
 127.     "publisher": {
 128.         "name": "Julkaisija Oy Ab",
 129.         "location": "Helsinki"
 130.     }
 131. }
 132.  
 133. print(book["name"])
 134. print(book["publisher"]["location"])
 135.  
 136. # UUSI TIEDOSTO
 137.  
 138. text = "TILAUS142_A1567_2020"
 139.  
 140. parts = text.split("_")
 141. print(parts)
 142.  
 143. print(parts[0])
 144. print(parts[1])
 145. print(parts[2])
 146.  
 147. # tyhjä lista, mikä täytetään
 148. # esimerkki 1
 149. numbers = []
 150.  
 151. for x in range(5):
 152.     numbers.append(x)
 153.  
 154. print(numbers)
 155. print()
 156.  
 157. # esimerkki 2, voidaan pyytää myös käyttäjältä numeroita ja laittaa ne listaan!
 158. numbers = []
 159.  
 160. for x in range(5):
 161.     choice = input("Anna numero:\n")
 162.     choice = int(choice)
 163.     numbers.append(choice)
 164.  
 165. print(numbers)
 166.  
 167. # UUSI TIEDOSTO
 168.  
 169. # APUFUNKTIOITA KOKOELMILLE
 170.  
 171. cities = ["Rovaniemi", "Kemi", "Tornio", "Oulu", "inari", "Ivalo", "Helsinki", "Tampere", "Turku", "Mikkeli"]
 172. more_cities = ["Jyväskylä", "Kotka", "Kouvola", "Joensuu", "Utsjoki"]
 173.  
 174. # osalista, [mistä alkaa: mihin loppuu]
 175. print(cities[2:4])
 176.  
 177. print(cities)
 178. del cities[3]
 179. print(cities)
 180.  
 181. # pythonissa listoja voi lisätä toisiinsa suoraan näin
 182. all_cities = cities + more_cities
 183. print(all_cities)
 184.  
 185. # voidaan hakea myös häntäpäästä, eli viimeinen elementti on = -1
 186. print(all_cities[-1])
 187.  
 188. # arvosanoja, 4-10
 189. grades = [4, 5, 6, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 10]
 190.  
 191. # suurin arvo listassa
 192. biggest = max(grades)
 193. print(biggest)
 194.  
 195. # pienin arvo listassa
 196. smallest = min(grades)
 197. print(smallest)
 198.  
 199. # jos hyödynnetään summaa ja lukumäärää
 200. # saadaan myös keskiarvo helposti laskettua!
 201. total = sum(grades)
 202. grade_count = len(grades)
 203. average = total / grade_count
 204. print(f"Kokeiden keskiarvo: {average}")
 205.  
 206. print()
 207.  
 208. # listojen järjestäminen aakkosjärjestykseen
 209. sorted_cities = sorted(all_cities)
 210. #print(sorted_cities)
 211.  
 212. sorted_cities.sort(key=lambda v: v.upper())
 213.  
 214. for city in sorted_cities:
 215.     print(city)
 216.  
 217.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement