SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 21st, 2019 57 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdlib.h>
 2. #include <stdio.h>
 3. #include <string.h>
 4. #include <ctype.h>
 5.  
 6. typedef enum weekday
 7. {
 8.     PON, WTO, SRO, CZW, PIA, SOB, NIE
 9. } weekday_T;
 10. static const char *dni_tygodnia[] = {"PON", "WTO", "SRO", "CZW", "PIA", "SOB", "NIE"};
 11. typedef struct czas
 12. {
 13.     int hour;
 14.     int min;
 15. } CZAS_T;
 16.  
 17. typedef struct przerwy
 18. {
 19.     CZAS_T start;
 20.     CZAS_T koniec;
 21. } Przerwa_T;
 22.  
 23. typedef struct workday
 24. {
 25.     int data;
 26.     weekday_T dzien;
 27.     CZAS_T pocz;
 28.     CZAS_T koniec;
 29.     Przerwa_T *przerwa;
 30.     struct workday *next;
 31. } workday_T;
 32.  
 33.  
 34. typedef enum Odzczyt_zawartosci
 35. {
 36.     DAY, DAY_WEEK, PHASE1, START_HOUR, START_MIN, PHASE2,
 37.     END_HOUR, END_MIN, PHASE3, START_BREAK_HOUR, START_BREAK_MIN,
 38.     PHASE4, END_BREAK_HOUR, END_BREAK_MIN
 39.  
 40. } Odczyt_T;
 41.  
 42. workday_T* Odczyt_pliku_praca(char *plik_path);
 43. char *Czytanie_pliku_linia(FILE *plik);
 44. workday_T *utworzenie_work(char *linia);
 45. void Wydruk_Konsola(workday_T *workday);
 46. int Zakres_godzin_LICZ(workday_T *workday, int data_pierwsza_data, int data_druga_data); //godziny w zakresie
 47. int SUMA_H(workday_T *workday); //Suma godiny
 48.  
 49. int main()
 50. {
 51.     char plik_do_wczytania[256];
 52.     int pierwsza_data,druga_data;
 53.     printf("Program wczytuje dane z pliku tesktowego zawierajace przebieg pracy pracownika, pozwala obliczyc sumaryczny czas pracy oraz liczbe godzin przepracowana w danym zakresie\n\n");
 54.     printf("Wpisz nazwe pliku ktory ma zostac wczytany do programu(Nalezy podac pelna nazwe pliku wraz z rozszerzeniem):");
 55.     gets(plik_do_wczytania); //NAZWA PLIKU TEKSTOWEGO
 56.     workday_T* workday = Odczyt_pliku_praca(plik_do_wczytania);
 57.     Wydruk_Konsola(workday);
 58.     printf("\n Ponizej program obliczy ilosc przepracowanych przez pracownika godzin w zadanym zakresie\n");
 59.  
 60.     printf("Data-Poczatek: <od tej daty program zacznie zliczac godziny> ");
 61.     scanf("%d",&pierwsza_data); //PIERWSZA DATA ZAKRESU
 62.     printf("Data-Koniec: <na tej dacie program zakonczy zliczanie godzin> ");
 63.     scanf("%d",&druga_data); //DATA NA KTOREJ KONCZYMY OBLICZAC
 64.     printf("W okresie od %d do %d liczba przepracowanych godzin wynosi %dh\n", pierwsza_data,druga_data, Zakres_godzin_LICZ(workday, pierwsza_data, druga_data));
 65.     printf("Sumaryczny czas pracy wynosi: %dh\n\n",SUMA_H(workday)); // SUMARCZYCNY CZAS PRACY
 66.     return 0;
 67. }
 68.  
 69.  
 70.  
 71. void Wydruk_Konsola(workday_T *workday)
 72. {
 73.     workday_T *tmp = workday;
 74.     while (tmp != NULL)
 75.     {
 76.     printf("Data: %d", tmp->data);
 77.     printf(" Dzien: %s", dni_tygodnia[tmp->dzien]);
 78.     printf(" Godzina rozpoczecia pracy: %02d:%02d", tmp->pocz.hour, tmp->pocz.min);
 79.     printf(" Godzina zakonczenia pracy: %02d:%02d", tmp->koniec.hour, tmp->koniec.min);
 80.     if (tmp->przerwa != NULL)
 81.     {
 82.     printf(" \t Przerwa:");
 83.     printf(" Poczatek: %02d:%02d", tmp->przerwa->start.hour, tmp->przerwa->start.min);
 84.     printf(" Koniec: %02d:%02d", tmp->przerwa->koniec.hour, tmp->przerwa->koniec.min);
 85.     }
 86.     printf("\n");
 87.     tmp = tmp->next;
 88.     }}
 89.  
 90. int Zakres_godzin_LICZ(workday_T *workday, int data_pierwsza_data, int data_druga_data)
 91. {
 92.     int godz = 0;
 93.     int min =0;
 94.     workday_T *tmp = workday;
 95.     while (tmp != NULL)
 96.     {
 97.     if (tmp->data >= data_pierwsza_data && tmp->data <= data_druga_data)
 98.     {
 99.         if (tmp->koniec.min < tmp->pocz.min)
 100.         {
 101.             godz = godz - 1;
 102.             min = min + (tmp->koniec.min + 60 - tmp->pocz.min);
 103.         }
 104.         godz = godz + (tmp->koniec.hour - tmp->pocz.hour);
 105.     }
 106.         tmp = tmp->next;
 107.     }
 108.     godz=godz + (min / 60);
 109. return godz;
 110. }
 111.  
 112. int SUMA_H(workday_T *workday)
 113. {
 114.     int godz = 0;
 115.     int min = 0;
 116.     workday_T *tmp = workday;
 117.     while (tmp != NULL)
 118.      {
 119.         if (tmp->koniec.min < tmp->pocz.min)
 120.         {
 121.             godz = godz - 1;
 122.             min = min + (tmp->koniec.min + 60 - tmp->pocz.min);
 123.         }
 124.         godz = godz + (tmp->koniec.hour - tmp->pocz.hour);
 125.  
 126.      tmp = tmp->next;
 127.     }
 128.     godz = godz + (min / 60);
 129. return godz;
 130. }
 131.  
 132. workday_T* Odczyt_pliku_praca(char *plik_path)
 133. {
 134.     FILE *plik;
 135.     plik = fopen(plik_path, "r");
 136.     if (plik == NULL)
 137.     {
 138.         printf("Blad otwarcia pliku!!!");
 139.         exit(0);
 140.     }
 141.     char *linia;
 142.     workday_T* workday = NULL;
 143.     workday_T* tmp = NULL;
 144.     do {
 145.         if (tmp == NULL)
 146.         {
 147.             tmp = workday;
 148.         }
 149.         linia = Czytanie_pliku_linia(plik);
 150.         if (linia != NULL)
 151.         {
 152.             if (workday == NULL)
 153.             {
 154.                 workday = utworzenie_work(linia);
 155.             }
 156.             else
 157.             {
 158.                 tmp->next = utworzenie_work(linia);
 159.                 tmp = tmp->next;
 160.             }
 161.         }
 162.     } while (linia != NULL);
 163.     fclose(plik);
 164. return workday;
 165. }
 166.  
 167. char *Czytanie_pliku_linia(FILE *plik)
 168. {
 169.     char *linia = NULL;
 170.     char line;
 171.     int rozmiar = 0;
 172.     while ((line = fgetc(plik)) != EOF)
 173.         {
 174.         if (line == '\n')
 175.         {
 176.             line = '\0';
 177.         }
 178.         rozmiar = rozmiar + 1;
 179.         char *tmp = NULL;
 180.         if (linia != NULL)
 181.         {
 182.             tmp = linia;
 183.         }
 184.         linia = malloc(sizeof(char) * rozmiar);
 185.         if (tmp != NULL)
 186.         {
 187.             int i;
 188.             for (i = 0; i < rozmiar; i++)
 189.             {
 190.                 linia[i] = tmp[i];
 191.             }
 192.             free(tmp);
 193.         }
 194.         linia[rozmiar - 1] = line;
 195.         if (line == '\0')
 196.         {
 197.             break;
 198.         }
 199.     }
 200.     if (linia != NULL)
 201.     {
 202.         char *tmp = linia;
 203.         linia = malloc(sizeof(char) + sizeof(char) * rozmiar);
 204.         int i;
 205.         for (i = 0; i < rozmiar; i++) {
 206.             linia[i] = tmp[i];
 207.         }
 208.         linia[rozmiar] = '\0';
 209.         free(tmp);
 210.     }
 211. return linia;
 212. }
 213.  
 214. workday_T *utworzenie_work(char *linia)
 215. {
 216.     workday_T *workday = malloc(sizeof(workday_T));
 217.     workday->data = -1;
 218.     workday->pocz.hour = 0;
 219.     workday->pocz.min = 0;
 220.     workday->koniec.hour = 0;
 221.     workday->koniec.min = 0;
 222.     workday->next = NULL;
 223.     workday->przerwa = malloc(sizeof(Przerwa_T));
 224.     workday->przerwa->start.hour = -1;
 225.     workday->przerwa->start.min = 0;
 226.     workday->przerwa->koniec.hour = 0;
 227.     workday->przerwa->koniec.min = 0;
 228.     char dni_tydzien[5];
 229.     int i = 0;
 230.     int j = 0;
 231.     Odczyt_T a = DAY;
 232.     int zwieksz = 0;
 233.     char tmpCHAR[8];
 234.     while (linia[i] != '\0')
 235.         {
 236.         if (a == DAY)
 237.         {
 238.             if (linia[i] == '\t' || linia[i] == ' ')
 239.             {
 240.                 i = i + 1;
 241.                 continue;
 242.             }
 243.             tmpCHAR[j] = linia[i];
 244.             if (linia[i + 1] == '\t' || linia[i + 1] == ' ' )
 245.             {
 246.                 workday->data = 0;
 247.                 int Z;
 248.                 zwieksz = 1;
 249.                 for (Z = 0; Z < j + 1; Z++)
 250.                 {
 251.                     workday->data = workday->data + ((tmpCHAR[j - Z] - '0') * zwieksz);
 252.                     zwieksz = zwieksz * 10;
 253.                 }
 254.                 a = DAY_WEEK;
 255.                 i = i + 1;
 256.                 j = 0; continue;
 257.             }
 258.             i = i + 1;
 259.             j = j + 1; continue;
 260.         }
 261.         if (a == DAY_WEEK)
 262.         {
 263.             if (linia[i] == '\t' || linia[i] == ' ')
 264.             {
 265.                 i = i + 1; continue;
 266.             }
 267.             dni_tydzien[j] = linia[i];
 268.             j = j + 1;
 269.             if (j == 3)
 270.             {
 271.             int Z;
 272.             dni_tydzien[j] = '\0';
 273.             for (Z = 0; Z < j; Z++)
 274.             {
 275.                 dni_tydzien[Z] = toupper(dni_tydzien[Z]);
 276.             }
 277.             for (Z = 0; Z < 7; Z++)
 278.             {
 279.             if (strcmp(dni_tydzien, dni_tygodnia[Z]) == 0)
 280.             {
 281.                 workday->dzien = Z;
 282.             }}
 283.             a = PHASE1;
 284.             i = i + 1;
 285.             j = 0; continue;
 286.             }
 287.             i = i + 1; continue;
 288.         }
 289.         if (a == PHASE1 || a == PHASE2 || a == PHASE3 || a == PHASE4)
 290.         {
 291.             if (linia[i] == '\t' || linia[i] == ' ')
 292.             {
 293.                 i = i + 1;
 294.                 continue;
 295.             }
 296.             tmpCHAR[j] = linia[i];
 297.             if (linia[i] == '-' || linia[i] == ':')
 298.             {
 299.                 tmpCHAR[j + 1] = '\0';
 300.                 if (a == PHASE1)
 301.                 {
 302.                     a = START_HOUR;
 303.                 } else if (a == PHASE2)
 304.                 {
 305.                     a = END_HOUR;
 306.                 } else if (a == PHASE3)
 307.                 {
 308.                     a = START_BREAK_HOUR;
 309.                 } else if (a == PHASE4)
 310.                 {
 311.                     a = END_BREAK_HOUR;
 312.                 }
 313.                 j = 0;
 314.                 i = i + 1;continue;
 315.             }
 316.             j = j + 1;
 317.             i = i + 1; continue;
 318.         }
 319.         if (a == START_HOUR || a == END_HOUR || a == START_BREAK_HOUR || a == END_BREAK_HOUR)
 320.             {
 321.             if (linia[i] == '\t' || linia[i] == ' ')
 322.             {
 323.                 i = i + 1; continue;
 324.             }
 325.  
 326.             tmpCHAR[j] = linia[i];
 327.             if (linia[i + 1] == ':')
 328.                 {
 329.                 int Z;
 330.                 zwieksz = 1;
 331.                 if (a == START_BREAK_HOUR)
 332.                 {
 333.                     workday->przerwa->start.hour = 0;
 334.                 }
 335.                 for (Z = 0; Z < j + 1; Z++)
 336.                 {
 337.                     if (a == START_HOUR)
 338.                     {
 339.                         workday->pocz.hour = workday->pocz.hour + ((tmpCHAR[j - Z] - '0') * zwieksz);
 340.                     }
 341.                     else if (a == END_HOUR)
 342.                     {
 343.                         workday->koniec.hour = workday->koniec.hour + ((tmpCHAR[j - Z] - '0') * zwieksz);
 344.                     }
 345.                     else  if (a == START_BREAK_HOUR)
 346.                     {
 347.                         workday->przerwa->start.hour = workday->przerwa->start.hour + ((tmpCHAR[j - Z] - '0') * zwieksz);
 348.                     }
 349.                     else if (a == END_BREAK_HOUR)
 350.                     {
 351.                         workday->przerwa->koniec.hour = workday->przerwa->koniec.hour + ((tmpCHAR[j - Z] - '0') * zwieksz);
 352.                     }
 353.                     zwieksz = zwieksz * 10;
 354.                 }
 355.                 if (a == START_HOUR)
 356.                 {
 357.                     a = START_MIN;
 358.                 }
 359.                 else if (a == END_HOUR)
 360.                 {
 361.                     a = END_MIN;
 362.                 }
 363.                 else if (a == START_BREAK_HOUR)
 364.                 {
 365.                     a = START_BREAK_MIN;
 366.                 }
 367.                 else if (a == END_BREAK_HOUR)
 368.                 {
 369.                     a = END_BREAK_MIN;
 370.                 }
 371.                 j = 0;
 372.                 i = i + 2;
 373.                 continue;
 374.             }
 375.             i = i + 1;
 376.             j = j + 1;
 377.             continue;
 378.         }
 379.         if (a == START_MIN || a == END_MIN || a == START_BREAK_MIN || a == END_BREAK_MIN)
 380.             {
 381.             if (linia[i] == '\t' || linia[i] == ' ')
 382.             {
 383.                 i = i + 1;
 384.                 a = 5;
 385.                 continue;
 386.             }
 387.             tmpCHAR[j] = linia[i];
 388.             if (linia[i + 1] == '\t' || linia[i + 1] == ' ' || linia[i + 1] == '\0' || linia[i + 1] == '-')
 389.             {
 390.                 int Z;
 391.                 zwieksz = 1;
 392.                 for (Z = 0; Z < j + 1; Z++)
 393.                 {
 394.                     if (a == START_MIN)
 395.                     {
 396.                         workday->pocz.min = workday->pocz.min + ((tmpCHAR[j - Z] - '0') * zwieksz);
 397.                     }
 398.                     else if (a == END_MIN)
 399.                     {
 400.                         workday->koniec.min = workday->koniec.min + ((tmpCHAR[j - Z] - '0') * zwieksz);
 401.                     }
 402.                     else if (a == START_BREAK_MIN)
 403.                     {
 404.                         workday->przerwa->start.min = workday->przerwa->start.min + ((tmpCHAR[j - Z] - '0') * zwieksz);
 405.                     }
 406.                     else if (a == END_BREAK_MIN)
 407.                     {
 408.                         workday->przerwa->koniec.min = workday->przerwa->koniec.min + ((tmpCHAR[j - Z] - '0') * zwieksz);
 409.                     }
 410.                     zwieksz = zwieksz * 10;
 411.                 }
 412.                 if (a == START_MIN)
 413.                 {
 414.                     a = PHASE2;
 415.                 }
 416.                 else if (a == END_MIN)
 417.                 {
 418.                     a = PHASE3;
 419.                 }
 420.                 else if (a == START_BREAK_MIN)
 421.                 {
 422.                     a = PHASE4;
 423.                 }
 424.                 else if (a == END_BREAK_MIN){ break; }
 425.                 j = 0;
 426.                 i = i + 1; continue;
 427.             }
 428.             i = i + 1;
 429.             j = j + 1; continue;
 430.         }
 431.     }
 432.     if (workday->data == -1)
 433.     {
 434.         free(workday->przerwa);
 435.         workday->przerwa = NULL;
 436.         free(workday);
 437.         workday = NULL;
 438.     }
 439.     if (workday != NULL && workday->przerwa->start.hour == -1)
 440.     {
 441.         free(workday->przerwa);
 442.         workday->przerwa = NULL;
 443.     }
 444.     return workday;
 445. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top