daily pastebin goal
15%
SHARE
TWEET

crpg.pwn

a guest Jan 25th, 2017 117 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <a_samp>
 2. #include <dfile>
 3. #include <sscanf2>
 4. #include <nfunk>
 5.  
 6. #define FOLDERZAPISU "/Konta/" // Gdzie zapisywane są konta
 7. #define PLAYERMARKERRANGE 250 // Z jakiej odleglosci ma byc widziany marker (pickup)
 8. #define MESSAGERANGE 30 // Z jakiej odleglosci ma byc widziany czat loklany
 9. #define NAMETAGSRANGE 30 // Z jakiej odleglosci ma byc widziany name tag
 10.  
 11. new Text:Nazwa;
 12. new Text:Panel;
 13. new Text:LoginBox;
 14. new Text:LoginButton;
 15. new Text:RegisterBox;
 16. new Text:RegisterButton;
 17. new Text:ExitBox;
 18. new Text:ExitButton;
 19.  
 20. enum Graczyk
 21. {
 22.     cammovcount,
 23.     Wiek,
 24.     Miasto,
 25.     Plec
 26. };
 27. new Gracz[MAX_PLAYERS][Graczyk];
 28. new Text3D:Gracz3DText[MAX_PLAYERS];
 29.  
 30. /* Rangi
 31.     7 = Zarzad
 32.     6 = Administrator
 33.     5 = GameMaster
 34.     4 = Support
 35.     3 = Moderator
 36.     2 = Premium
 37.     1 = Gracz
 38.     0 = Zbanowany
 39. */
 40.  
 41. main
 42. ()
 43. {}
 44.  
 45. public OnGameModeInit()
 46. {
 47.     //Ustawienia serwera
 48.     ShowNameTags(false);
 49.     ShowPlayerMarkers(1);
 50.     LimitPlayerMarkerRadius(PLAYERMARKERRANGE);
 51.     SetGameModeText("c-rp");
 52.  
 53.     //TextDrawy uwaaga duże ich bo się dziwnie bugujo xd
 54.  
 55.     Nazwa = TextDrawCreate(434.500000, 8.166609, "countyRolePlay"); // nazwa serwera panel
 56.     TextDrawLetterSize(Nazwa, 0.725499, 2.947503);
 57.     TextDrawAlignment(Nazwa, 1);
 58.     TextDrawColor(Nazwa, -1);
 59.     TextDrawSetShadow(Nazwa, 0);
 60.     TextDrawSetOutline(Nazwa, 2);
 61.     TextDrawBackgroundColor(Nazwa, 51);
 62.     TextDrawFont(Nazwa, 0);
 63.     TextDrawSetProportional(Nazwa, 1);
 64.  
 65.     Panel = TextDrawCreate(364.000000, 1.500000, "usebox"); // sam panel
 66.     TextDrawLetterSize(Panel, 0.000000, 49.396297);
 67.     TextDrawTextSize(Panel, 637.500000, 0.000000);
 68.     TextDrawAlignment(Panel, 1);
 69.     TextDrawColor(Panel, 0);
 70.     TextDrawUseBox(Panel, true);
 71.     TextDrawBoxColor(Panel, 102);
 72.     TextDrawSetShadow(Panel, 0);
 73.     TextDrawSetOutline(Panel, 0);
 74.     TextDrawFont(Panel, 0);
 75.  
 76.     LoginBox = TextDrawCreate(580.000000, 153.166625, "usebox"); // LOGIN box
 77.     TextDrawLetterSize(LoginBox, 0.000000, 4.800000);
 78.     TextDrawTextSize(LoginBox, 434.000000, 0.000000);
 79.     TextDrawAlignment(LoginBox, 1);
 80.     TextDrawColor(LoginBox, 0);
 81.     TextDrawUseBox(LoginBox, true);
 82.     TextDrawBoxColor(LoginBox, 255);
 83.     TextDrawSetShadow(LoginBox, 0);
 84.     TextDrawSetOutline(LoginBox, 0);
 85.     TextDrawFont(LoginBox, 0);
 86.     TextDrawSetSelectable(LoginBox, true);
 87.  
 88.     LoginButton = TextDrawCreate(463.500000, 162.166671, "ZALOGUJ"); // Zaloguj Przycisk
 89.     TextDrawLetterSize(LoginButton, 0.652499, 2.410834);
 90.     TextDrawAlignment(LoginButton, 1);
 91.     TextDrawColor(LoginButton, -1);
 92.     TextDrawSetShadow(LoginButton, 0);
 93.     TextDrawSetOutline(LoginButton, 1);
 94.     TextDrawBackgroundColor(LoginButton, 51);
 95.     TextDrawFont(LoginButton, 3);
 96.     TextDrawSetProportional(LoginButton, 1);
 97.     TextDrawSetSelectable(LoginButton, true);
 98.  
 99.     RegisterBox = TextDrawCreate(580.000000, 239.499954, "usebox"); // REGISTER box
 100.     TextDrawLetterSize(RegisterBox, 0.000000, 4.738888);
 101.     TextDrawTextSize(RegisterBox, 434.000000, 0.000000);
 102.     TextDrawAlignment(RegisterBox, 1);
 103.     TextDrawColor(RegisterBox, 0);
 104.     TextDrawUseBox(RegisterBox, true);
 105.     TextDrawBoxColor(RegisterBox, 255);
 106.     TextDrawSetShadow(RegisterBox, 0);
 107.     TextDrawSetOutline(RegisterBox, 0);
 108.     TextDrawFont(RegisterBox, 0);
 109.     TextDrawSetSelectable(RegisterBox, true);
 110.  
 111.     RegisterButton = TextDrawCreate(443.000000, 247.916641, "ZAREJESTRUJ"); // Zarejestruj przycisk
 112.     TextDrawLetterSize(RegisterButton, 0.585999, 2.626669);
 113.     TextDrawAlignment(RegisterButton, 1);
 114.     TextDrawColor(RegisterButton, -1);
 115.     TextDrawSetShadow(RegisterButton, 0);
 116.     TextDrawSetOutline(RegisterButton, 1);
 117.     TextDrawBackgroundColor(RegisterButton, 51);
 118.     TextDrawFont(RegisterButton, 3);
 119.     TextDrawSetProportional(RegisterButton, 1);
 120.     TextDrawSetSelectable(RegisterButton, true);
 121.  
 122.     ExitBox = TextDrawCreate(580.000000, 370.750061, "usebox"); // FAQ box
 123.     TextDrawLetterSize(ExitBox, 0.000000, -5.631481);
 124.     TextDrawTextSize(ExitBox, 434.000000, 0.000000);
 125.     TextDrawAlignment(ExitBox, 1);
 126.     TextDrawColor(ExitBox, 0);
 127.     TextDrawUseBox(ExitBox, true);
 128.     TextDrawBoxColor(ExitBox, 255);
 129.     TextDrawSetShadow(ExitBox, 0);
 130.     TextDrawSetOutline(ExitBox, 0);
 131.     TextDrawFont(ExitBox, 0);
 132.     TextDrawSetSelectable(ExitBox, true);
 133.  
 134.     ExitButton = TextDrawCreate(485.500000, 332.499908, "FAQ"); // Faq przycisk
 135.     TextDrawLetterSize(ExitButton, 0.785000, 2.410833);
 136.     TextDrawAlignment(ExitButton, 1);
 137.     TextDrawColor(ExitButton, -1);
 138.     TextDrawSetShadow(ExitButton, 0);
 139.     TextDrawSetOutline(ExitButton, 1);
 140.     TextDrawBackgroundColor(ExitButton, 51);
 141.     TextDrawFont(ExitButton, 3);
 142.     TextDrawSetProportional(ExitButton, 1);
 143.     TextDrawSetSelectable(ExitButton, true);
 144.  
 145.  
 146.     print("[GM] Uruchamiam i sprawdzam...");
 147.     if(!dfile_FileExists(FOLDERZAPISU))
 148.     {
 149.         print("[GM] Folder z kontami nie zostal odnaleziony! Wylaczam serwer");
 150.         SendRconCommand("exit");
 151.     }
 152.     else
 153.     {
 154.         print("[GM] Folder został odnaleziony, serwer zostal uruchomiony!");
 155.     }
 156.     return 1;
 157. }
 158.  
 159. public OnGameModeExit()
 160. {
 161.     TextDrawDestroy(Panel);
 162.     TextDrawDestroy(Nazwa);
 163.     TextDrawDestroy(LoginBox);
 164.     TextDrawDestroy(LoginButton);
 165.     TextDrawDestroy(RegisterBox);
 166.     TextDrawDestroy(RegisterButton);
 167.     TextDrawDestroy(ExitBox);
 168.     TextDrawDestroy(ExitButton);
 169.     return 1;
 170. }
 171.  
 172. public OnPlayerConnect(playerid)
 173. {
 174.     new string[500];
 175.     new pName[MAX_PLAYER_NAME];
 176.     GetPlayerName(playerid, pName, sizeof(pName));
 177.     format(string, sizeof(string), "%s (ID: %i) Reputacja: 0",pName, playerid);
 178.     Gracz3DText[playerid] = Create3DTextLabel(string, 0x807D7DFF, 0.0,0.0,0.0, NAMETAGSRANGE, 0);
 179.     Attach3DTextLabelToPlayer(Gracz3DText[playerid],playerid, 0.0,0.0,0.0);
 180.    
 181.     // Panel Logowania
 182.     TextDrawShowForPlayer(playerid, Nazwa);
 183.     TextDrawShowForPlayer(playerid, Panel);
 184.     TextDrawShowForPlayer(playerid, LoginBox);
 185.     TextDrawShowForPlayer(playerid, LoginButton);
 186.     TextDrawShowForPlayer(playerid, RegisterBox);
 187.     TextDrawShowForPlayer(playerid, RegisterButton);
 188.     TextDrawShowForPlayer(playerid, ExitBox);
 189.     TextDrawShowForPlayer(playerid, ExitButton);
 190.  
 191.     return 1;
 192. }
 193.  
 194. public OnPlayerDisconnect(playerid, reason)
 195. {
 196.     Delete3DTextLabel(Gracz3DText[playerid]);
 197.     return 1;
 198. }
 199.  
 200. public OnPlayerRequestClass(playerid, classid)
 201. {
 202.  
 203.     return 1;
 204. }
 205.  
 206. public OnPlayerSpawn(playerid)
 207. {
 208.     TextDrawHideForPlayer(playerid, Panel);
 209.     TextDrawHideForPlayer(playerid, Nazwa);
 210.     TextDrawHideForPlayer(playerid, LoginButton);
 211.     TextDrawHideForPlayer(playerid, LoginBox);
 212.     TextDrawHideForPlayer(playerid, RegisterButton);
 213.     TextDrawHideForPlayer(playerid, RegisterBox);
 214.     TextDrawHideForPlayer(playerid, ExitButton);
 215.     TextDrawHideForPlayer(playerid, ExitBox);
 216.     return 1;
 217. }
 218.  
 219. public OnPlayerText(playerid, text[])
 220. {
 221.     new pName[MAX_PLAYER_NAME];
 222.     new Wiadomosc[500];
 223.     GetPlayerName(playerid, pName, sizeof(pName));
 224.     format(Wiadomosc, sizeof(Wiadomosc), "%s mowi: %s",pName, text);
 225.     SendClientMessageInRange(playerid, Wiadomosc, 0x676767FF, MESSAGERANGE);
 226.     SetPlayerChatBubble(playerid, text, 0xFF0000FF, 10,10000);
 227.     return 1;
 228. }
 229.  
 230. public OnPlayerKeyStateChange(playerid, newkeys, oldkeys)
 231. {
 232.     if(newkeys == KEY_FIRE)
 233.     {
 234.         TextDrawShowForPlayer(playerid, LoginButton);
 235.         TextDrawShowForPlayer(playerid, LoginBox);
 236.         TextDrawShowForPlayer(playerid, RegisterButton);
 237.         TextDrawShowForPlayer(playerid, RegisterBox);
 238.         TextDrawShowForPlayer(playerid, ExitButton);
 239.         TextDrawShowForPlayer(playerid, ExitBox);
 240.         SelectTextDraw(playerid, 0xFF4040AA);
 241.     }
 242.     return 1;
 243. }
 244.  
 245. public OnPlayerClickTextDraw(playerid, Text:clickedid)
 246. {
 247.     if(_:clickedid != INVALID_TEXT_DRAW) //
 248.     {
 249.         if(clickedid == LoginBox)
 250.         {
 251.             ShowPlayerDialog(playerid, 123, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "TEST", "Textdraw działa poprawnie!", "OK", "OK");
 252.         }
 253.         else if(clickedid == LoginButton)
 254.         {
 255.             ShowPlayerDialog(playerid, 1234, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "TEST", "Textdraw działa poprawnie!", "OK", "OK");
 256.         }
 257.         else if(clickedid == RegisterBox)
 258.         {
 259.             SendClientMessage(playerid, 0x000000FF, "Działa poprawnie");
 260.         }
 261.         else if(clickedid == RegisterButton)
 262.         {
 263.             SendClientMessage(playerid, 0x000000FF, "Działa poprawnie");
 264.         }
 265.         else if(clickedid == ExitBox)
 266.         {
 267.             SendClientMessage(playerid, 0x000000FF, "Działa poprawnie");
 268.         }
 269.         else if(clickedid == ExitButton)
 270.         {
 271.             SendClientMessage(playerid, 0x000000FF, "Działa poprawnie");
 272.         }
 273.     }
 274.     return 1;
 275. }
 276.  
 277. public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[])
 278. {
 279.  
 280.     return 1;
 281. }
 282.  
 283. stock SendClientMessageInRange(playerid, string[], color, Float:range)
 284. {
 285.     new Float:X, Float:Y, Float:Z;
 286.     GetPlayerPos(playerid, X, Y, Z);
 287.     for(new i; i <= GetPlayerPoolSize(); i++)
 288.         if(IsPlayerConnected(i))
 289.             if(IsPlayerInRangeOfPoint(i, range, X, Y, Z))
 290.                 SendClientMessage(i, color, string);
 291.     return 1;
 292. }
 293.  
 294. stock Register(playerid,haslo[])
 295. {
 296.     new string[500];
 297.     new pName[MAX_PLAYER_NAME];
 298.     GetPlayerName(playerid, pName, sizeof(pName));
 299.     format(string, sizeof(string), "/Konta/%s.ini",pName);
 300.     dfile_Create(string);
 301.  
 302.     dfile_MultiSet(string, "Haslo",haslo);
 303.     dfile_MultiSet(string, "Kasa", 250);
 304.     dfile_MultiSet(string, "Ranga", 1); // Spis rang jest na samej górze gm!!
 305.     dfile_MultiSet(string, "Wiek", 0);
 306.     dfile_MultiSet(string, "Plec", 0);
 307.  
 308.     SendClientMessage(playerid, 000000FF, "Konto zostalo pomyslnie zalozone !");
 309.     return 1;
 310. }
 311.  
 312. stock WczytajGracza(playerid)
 313. {
 314.     new string[500];
 315.     new pName[MAX_PLAYER_NAME];
 316.     GetPlayerName(playerid, pName, sizeof(pName));
 317.     format(string, sizeof(string), "/Konta/%s.ini",pName);
 318.     //
 319.  
 320.     ResetPlayerMoney(playerid);
 321.     GivePlayerMoney(playerid, dfile_IsSet(string, "Kasa"));
 322.     Gracz[playerid][Ranga] = dfile_IsSet(string, "Ranga");
 323.     Gracz[playerid][Wiek] = dfile_IsSet(string, "Wiek");
 324.     Gracz[playerid][Plec] = dfile_IsSett(string, "Plec");
 325.  
 326.     return 1;
 327. }
 328.  
 329. stock ZapiszGracza(playerid)
 330. {
 331.     new string[500];
 332.     new pName[MAX_PLAYER_NAME];
 333.     GetPlayerName(playerid, pName, sizeof(pName));
 334.     format(string, sizeof(string), "/Konta/%s.ini",pName);
 335.  
 336.     dfile_IsSet(string, "Kasa", GetPlayerMoney(playerid));
 337.     dfile_IsSet(string, "Ranga", Gracz[playerid][Wiek]);
 338.     dfile_IsSet(string, "Wiek", Gracz[playerid][Wiek]);
 339.     dfile_IsSet(string, "Plec", Gracz[playerid][Plec]);
 340.  
 341.     return 1;
 342. }
 343.  
 344. public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
 345. {
 346.     if(!strcmp(cmdtext, "/help", true))
 347.     {
 348.  
 349.         return 1;
 350.     }
 351.     return 0;
 352.  
 353. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top