Advertisement
Guest User

crpg.pwn

a guest
Jan 25th, 2017
148
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <a_samp>
 2. #include <dfile>
 3. #include <sscanf2>
 4. #include <nfunk>
 5.  
 6. #define FOLDERZAPISU "/Konta/" // Gdzie zapisywane są konta
 7. #define PLAYERMARKERRANGE 250 // Z jakiej odleglosci ma byc widziany marker (pickup)
 8. #define MESSAGERANGE 30 // Z jakiej odleglosci ma byc widziany czat loklany
 9. #define NAMETAGSRANGE 30 // Z jakiej odleglosci ma byc widziany name tag
 10.  
 11. new Text:Nazwa;
 12. new Text:Panel;
 13. new Text:LoginBox;
 14. new Text:LoginButton;
 15. new Text:RegisterBox;
 16. new Text:RegisterButton;
 17. new Text:ExitBox;
 18. new Text:ExitButton;
 19.  
 20. enum Graczyk
 21. {
 22. cammovcount,
 23. Wiek,
 24. Miasto,
 25. Plec
 26. };
 27. new Gracz[MAX_PLAYERS][Graczyk];
 28. new Text3D:Gracz3DText[MAX_PLAYERS];
 29.  
 30. /* Rangi
 31. 7 = Zarzad
 32. 6 = Administrator
 33. 5 = GameMaster
 34. 4 = Support
 35. 3 = Moderator
 36. 2 = Premium
 37. 1 = Gracz
 38. 0 = Zbanowany
 39. */
 40.  
 41. main
 42. ()
 43. {}
 44.  
 45. public OnGameModeInit()
 46. {
 47. //Ustawienia serwera
 48. ShowNameTags(false);
 49. ShowPlayerMarkers(1);
 50. LimitPlayerMarkerRadius(PLAYERMARKERRANGE);
 51. SetGameModeText("c-rp");
 52.  
 53. //TextDrawy uwaaga duże ich bo się dziwnie bugujo xd
 54.  
 55. Nazwa = TextDrawCreate(434.500000, 8.166609, "countyRolePlay"); // nazwa serwera panel
 56. TextDrawLetterSize(Nazwa, 0.725499, 2.947503);
 57. TextDrawAlignment(Nazwa, 1);
 58. TextDrawColor(Nazwa, -1);
 59. TextDrawSetShadow(Nazwa, 0);
 60. TextDrawSetOutline(Nazwa, 2);
 61. TextDrawBackgroundColor(Nazwa, 51);
 62. TextDrawFont(Nazwa, 0);
 63. TextDrawSetProportional(Nazwa, 1);
 64.  
 65. Panel = TextDrawCreate(364.000000, 1.500000, "usebox"); // sam panel
 66. TextDrawLetterSize(Panel, 0.000000, 49.396297);
 67. TextDrawTextSize(Panel, 637.500000, 0.000000);
 68. TextDrawAlignment(Panel, 1);
 69. TextDrawColor(Panel, 0);
 70. TextDrawUseBox(Panel, true);
 71. TextDrawBoxColor(Panel, 102);
 72. TextDrawSetShadow(Panel, 0);
 73. TextDrawSetOutline(Panel, 0);
 74. TextDrawFont(Panel, 0);
 75.  
 76. LoginBox = TextDrawCreate(580.000000, 153.166625, "usebox"); // LOGIN box
 77. TextDrawLetterSize(LoginBox, 0.000000, 4.800000);
 78. TextDrawTextSize(LoginBox, 434.000000, 0.000000);
 79. TextDrawAlignment(LoginBox, 1);
 80. TextDrawColor(LoginBox, 0);
 81. TextDrawUseBox(LoginBox, true);
 82. TextDrawBoxColor(LoginBox, 255);
 83. TextDrawSetShadow(LoginBox, 0);
 84. TextDrawSetOutline(LoginBox, 0);
 85. TextDrawFont(LoginBox, 0);
 86. TextDrawSetSelectable(LoginBox, true);
 87.  
 88. LoginButton = TextDrawCreate(463.500000, 162.166671, "ZALOGUJ"); // Zaloguj Przycisk
 89. TextDrawLetterSize(LoginButton, 0.652499, 2.410834);
 90. TextDrawAlignment(LoginButton, 1);
 91. TextDrawColor(LoginButton, -1);
 92. TextDrawSetShadow(LoginButton, 0);
 93. TextDrawSetOutline(LoginButton, 1);
 94. TextDrawBackgroundColor(LoginButton, 51);
 95. TextDrawFont(LoginButton, 3);
 96. TextDrawSetProportional(LoginButton, 1);
 97. TextDrawSetSelectable(LoginButton, true);
 98.  
 99. RegisterBox = TextDrawCreate(580.000000, 239.499954, "usebox"); // REGISTER box
 100. TextDrawLetterSize(RegisterBox, 0.000000, 4.738888);
 101. TextDrawTextSize(RegisterBox, 434.000000, 0.000000);
 102. TextDrawAlignment(RegisterBox, 1);
 103. TextDrawColor(RegisterBox, 0);
 104. TextDrawUseBox(RegisterBox, true);
 105. TextDrawBoxColor(RegisterBox, 255);
 106. TextDrawSetShadow(RegisterBox, 0);
 107. TextDrawSetOutline(RegisterBox, 0);
 108. TextDrawFont(RegisterBox, 0);
 109. TextDrawSetSelectable(RegisterBox, true);
 110.  
 111. RegisterButton = TextDrawCreate(443.000000, 247.916641, "ZAREJESTRUJ"); // Zarejestruj przycisk
 112. TextDrawLetterSize(RegisterButton, 0.585999, 2.626669);
 113. TextDrawAlignment(RegisterButton, 1);
 114. TextDrawColor(RegisterButton, -1);
 115. TextDrawSetShadow(RegisterButton, 0);
 116. TextDrawSetOutline(RegisterButton, 1);
 117. TextDrawBackgroundColor(RegisterButton, 51);
 118. TextDrawFont(RegisterButton, 3);
 119. TextDrawSetProportional(RegisterButton, 1);
 120. TextDrawSetSelectable(RegisterButton, true);
 121.  
 122. ExitBox = TextDrawCreate(580.000000, 370.750061, "usebox"); // FAQ box
 123. TextDrawLetterSize(ExitBox, 0.000000, -5.631481);
 124. TextDrawTextSize(ExitBox, 434.000000, 0.000000);
 125. TextDrawAlignment(ExitBox, 1);
 126. TextDrawColor(ExitBox, 0);
 127. TextDrawUseBox(ExitBox, true);
 128. TextDrawBoxColor(ExitBox, 255);
 129. TextDrawSetShadow(ExitBox, 0);
 130. TextDrawSetOutline(ExitBox, 0);
 131. TextDrawFont(ExitBox, 0);
 132. TextDrawSetSelectable(ExitBox, true);
 133.  
 134. ExitButton = TextDrawCreate(485.500000, 332.499908, "FAQ"); // Faq przycisk
 135. TextDrawLetterSize(ExitButton, 0.785000, 2.410833);
 136. TextDrawAlignment(ExitButton, 1);
 137. TextDrawColor(ExitButton, -1);
 138. TextDrawSetShadow(ExitButton, 0);
 139. TextDrawSetOutline(ExitButton, 1);
 140. TextDrawBackgroundColor(ExitButton, 51);
 141. TextDrawFont(ExitButton, 3);
 142. TextDrawSetProportional(ExitButton, 1);
 143. TextDrawSetSelectable(ExitButton, true);
 144.  
 145.  
 146. print("[GM] Uruchamiam i sprawdzam...");
 147. if(!dfile_FileExists(FOLDERZAPISU))
 148. {
 149. print("[GM] Folder z kontami nie zostal odnaleziony! Wylaczam serwer");
 150. SendRconCommand("exit");
 151. }
 152. else
 153. {
 154. print("[GM] Folder został odnaleziony, serwer zostal uruchomiony!");
 155. }
 156. return 1;
 157. }
 158.  
 159. public OnGameModeExit()
 160. {
 161. TextDrawDestroy(Panel);
 162. TextDrawDestroy(Nazwa);
 163. TextDrawDestroy(LoginBox);
 164. TextDrawDestroy(LoginButton);
 165. TextDrawDestroy(RegisterBox);
 166. TextDrawDestroy(RegisterButton);
 167. TextDrawDestroy(ExitBox);
 168. TextDrawDestroy(ExitButton);
 169. return 1;
 170. }
 171.  
 172. public OnPlayerConnect(playerid)
 173. {
 174. new string[500];
 175. new pName[MAX_PLAYER_NAME];
 176. GetPlayerName(playerid, pName, sizeof(pName));
 177. format(string, sizeof(string), "%s (ID: %i) Reputacja: 0",pName, playerid);
 178. Gracz3DText[playerid] = Create3DTextLabel(string, 0x807D7DFF, 0.0,0.0,0.0, NAMETAGSRANGE, 0);
 179. Attach3DTextLabelToPlayer(Gracz3DText[playerid],playerid, 0.0,0.0,0.0);
 180.  
 181. // Panel Logowania
 182. TextDrawShowForPlayer(playerid, Nazwa);
 183. TextDrawShowForPlayer(playerid, Panel);
 184. TextDrawShowForPlayer(playerid, LoginBox);
 185. TextDrawShowForPlayer(playerid, LoginButton);
 186. TextDrawShowForPlayer(playerid, RegisterBox);
 187. TextDrawShowForPlayer(playerid, RegisterButton);
 188. TextDrawShowForPlayer(playerid, ExitBox);
 189. TextDrawShowForPlayer(playerid, ExitButton);
 190.  
 191. return 1;
 192. }
 193.  
 194. public OnPlayerDisconnect(playerid, reason)
 195. {
 196. Delete3DTextLabel(Gracz3DText[playerid]);
 197. return 1;
 198. }
 199.  
 200. public OnPlayerRequestClass(playerid, classid)
 201. {
 202.  
 203. return 1;
 204. }
 205.  
 206. public OnPlayerSpawn(playerid)
 207. {
 208. TextDrawHideForPlayer(playerid, Panel);
 209. TextDrawHideForPlayer(playerid, Nazwa);
 210. TextDrawHideForPlayer(playerid, LoginButton);
 211. TextDrawHideForPlayer(playerid, LoginBox);
 212. TextDrawHideForPlayer(playerid, RegisterButton);
 213. TextDrawHideForPlayer(playerid, RegisterBox);
 214. TextDrawHideForPlayer(playerid, ExitButton);
 215. TextDrawHideForPlayer(playerid, ExitBox);
 216. return 1;
 217. }
 218.  
 219. public OnPlayerText(playerid, text[])
 220. {
 221. new pName[MAX_PLAYER_NAME];
 222. new Wiadomosc[500];
 223. GetPlayerName(playerid, pName, sizeof(pName));
 224. format(Wiadomosc, sizeof(Wiadomosc), "%s mowi: %s",pName, text);
 225. SendClientMessageInRange(playerid, Wiadomosc, 0x676767FF, MESSAGERANGE);
 226. SetPlayerChatBubble(playerid, text, 0xFF0000FF, 10,10000);
 227. return 1;
 228. }
 229.  
 230. public OnPlayerKeyStateChange(playerid, newkeys, oldkeys)
 231. {
 232. if(newkeys == KEY_FIRE)
 233. {
 234. TextDrawShowForPlayer(playerid, LoginButton);
 235. TextDrawShowForPlayer(playerid, LoginBox);
 236. TextDrawShowForPlayer(playerid, RegisterButton);
 237. TextDrawShowForPlayer(playerid, RegisterBox);
 238. TextDrawShowForPlayer(playerid, ExitButton);
 239. TextDrawShowForPlayer(playerid, ExitBox);
 240. SelectTextDraw(playerid, 0xFF4040AA);
 241. }
 242. return 1;
 243. }
 244.  
 245. public OnPlayerClickTextDraw(playerid, Text:clickedid)
 246. {
 247. if(_:clickedid != INVALID_TEXT_DRAW) //
 248. {
 249. if(clickedid == LoginBox)
 250. {
 251. ShowPlayerDialog(playerid, 123, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "TEST", "Textdraw działa poprawnie!", "OK", "OK");
 252. }
 253. else if(clickedid == LoginButton)
 254. {
 255. ShowPlayerDialog(playerid, 1234, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "TEST", "Textdraw działa poprawnie!", "OK", "OK");
 256. }
 257. else if(clickedid == RegisterBox)
 258. {
 259. SendClientMessage(playerid, 0x000000FF, "Działa poprawnie");
 260. }
 261. else if(clickedid == RegisterButton)
 262. {
 263. SendClientMessage(playerid, 0x000000FF, "Działa poprawnie");
 264. }
 265. else if(clickedid == ExitBox)
 266. {
 267. SendClientMessage(playerid, 0x000000FF, "Działa poprawnie");
 268. }
 269. else if(clickedid == ExitButton)
 270. {
 271. SendClientMessage(playerid, 0x000000FF, "Działa poprawnie");
 272. }
 273. }
 274. return 1;
 275. }
 276.  
 277. public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[])
 278. {
 279.  
 280. return 1;
 281. }
 282.  
 283. stock SendClientMessageInRange(playerid, string[], color, Float:range)
 284. {
 285. new Float:X, Float:Y, Float:Z;
 286. GetPlayerPos(playerid, X, Y, Z);
 287. for(new i; i <= GetPlayerPoolSize(); i++)
 288. if(IsPlayerConnected(i))
 289. if(IsPlayerInRangeOfPoint(i, range, X, Y, Z))
 290. SendClientMessage(i, color, string);
 291. return 1;
 292. }
 293.  
 294. stock Register(playerid,haslo[])
 295. {
 296. new string[500];
 297. new pName[MAX_PLAYER_NAME];
 298. GetPlayerName(playerid, pName, sizeof(pName));
 299. format(string, sizeof(string), "/Konta/%s.ini",pName);
 300. dfile_Create(string);
 301.  
 302. dfile_MultiSet(string, "Haslo",haslo);
 303. dfile_MultiSet(string, "Kasa", 250);
 304. dfile_MultiSet(string, "Ranga", 1); // Spis rang jest na samej górze gm!!
 305. dfile_MultiSet(string, "Wiek", 0);
 306. dfile_MultiSet(string, "Plec", 0);
 307.  
 308. SendClientMessage(playerid, 000000FF, "Konto zostalo pomyslnie zalozone !");
 309. return 1;
 310. }
 311.  
 312. stock WczytajGracza(playerid)
 313. {
 314. new string[500];
 315. new pName[MAX_PLAYER_NAME];
 316. GetPlayerName(playerid, pName, sizeof(pName));
 317. format(string, sizeof(string), "/Konta/%s.ini",pName);
 318. //
 319.  
 320. ResetPlayerMoney(playerid);
 321. GivePlayerMoney(playerid, dfile_IsSet(string, "Kasa"));
 322. Gracz[playerid][Ranga] = dfile_IsSet(string, "Ranga");
 323. Gracz[playerid][Wiek] = dfile_IsSet(string, "Wiek");
 324. Gracz[playerid][Plec] = dfile_IsSett(string, "Plec");
 325.  
 326. return 1;
 327. }
 328.  
 329. stock ZapiszGracza(playerid)
 330. {
 331. new string[500];
 332. new pName[MAX_PLAYER_NAME];
 333. GetPlayerName(playerid, pName, sizeof(pName));
 334. format(string, sizeof(string), "/Konta/%s.ini",pName);
 335.  
 336. dfile_IsSet(string, "Kasa", GetPlayerMoney(playerid));
 337. dfile_IsSet(string, "Ranga", Gracz[playerid][Wiek]);
 338. dfile_IsSet(string, "Wiek", Gracz[playerid][Wiek]);
 339. dfile_IsSet(string, "Plec", Gracz[playerid][Plec]);
 340.  
 341. return 1;
 342. }
 343.  
 344. public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
 345. {
 346. if(!strcmp(cmdtext, "/help", true))
 347. {
 348.  
 349. return 1;
 350. }
 351. return 0;
 352.  
 353. }
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement