Guest User

oopsie

a guest
Sep 12th, 2019
106
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. //Wczytujemy 10 elementow do tablicy
 5. //Liczymy srednia i ja wyswietlamy
 6. //Wyswietl wszystkie wieksze od sredniej
 7.  
 8. int main(int argc, char** argv) {
 9.  
 10. float a,suma=0,sr=0,sumax=0,srx=0;
 11. int t[10],i,i2,k;
 12. cout<<"Wpisuj kolejne liczby do tablicy."<<endl;
 13.  
 14. for(i=0; i<=9; i++)
 15. {
 16. cout<<"Podaj liczbe: ";
 17. cin>>t[i];
 18. suma=suma+t[i];
 19. k++;
 20. if(t[i]==0)
 21. {
 22. break;
 23. }
 24. }
 25. if(i==0)
 26. {
 27. cout<<"Podanych liczb: "<<i<<endl;
 28. return 0;
 29. }
 30.  
 31. i2=i;
 32.  
 33. cout<<"Suma wynosi:"<<suma<<endl;
 34. sr=suma/i;
 35. cout<<"Srednia wynosi:"<<sr<<endl;
 36.  
 37. cout<<"Liczby wieksze od sredniej: ";
 38. do{
 39. if(t[i]>sr)
 40. {
 41. cout<<t[i]<<" ";
 42. }
 43. i--;
 44. }while(i>0);
 45.  
 46. i=0;
 47.  
 48. cout<<endl<<"Suma 1 i ostatniego elementu:";
 49. sumax=t[0]+t[i2-1];
 50. cout<<" "<<sumax;
 51.  
 52. cout<<endl<<"Srednia 1 i ostatniego elementu";
 53. srx=sumax/2;
 54. cout<<" "<<srx;
 55.  
 56. // cout<<endl<<"Elementy podzielne przez 3 z nieparzystymi indeksami"<<endl;
 57.  
 58. cout<<endl<<"Elementy podzielne przez 3:";
 59.  
 60. return 0;
 61. }
RAW Paste Data