Advertisement
Guest User

VB.NET File Binder by KoC part3

a guest
Aug 4th, 2015
325
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
VB.NET 3.65 KB | None | 0 0
 1.         'Try zodat het programma niet stopt bij een error
 2.         'Zo kunnen we ook de error naar de console schrijven
 3.         Try
 4.             'System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly.Location
 5.             'is het volledige pad naar het huidige programma wat wordt uitgevoerd
 6.             'ik hoop dat je onderhand snapt dat thisFile nu een FileStream is
 7.             'zodat we dus DIT bestand zichzelf kunnen laten lezen
 8.             Dim thisFile As New FileStream(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly.Location, FileMode.Open, FileAccess.Read)
 9.  
 10.             'bin wordt een BinaryReader
 11.             'zodat we functies als Seek() kunnen gebruiken
 12.             Dim bin As New BinaryReader(thisFile)
 13.  
 14.             'Nu hebben we de grootte van de stub (in Bytes) nodig
 15.             'we willen namelijk beginnen met lezen vanaf waar de stub eindigt
 16.             'dit doen we met de Seek() functie
 17.  
 18.             'Verplaats de reader naar het einde van de stub
 19.             bin.BaseStream.Seek(stubLen, SeekOrigin.Begin)
 20.  
 21.             'Zoals je je misschien kan herinneren zijn de 4 Bytes na de stub
 22.             'een Int32 integer waar we het totaal aantal gebinde bestanden in hebben geschreven
 23.  
 24.             'Lees dus de volgende 4 Bytes (fileCountLen = 4)
 25.             'en converteer die 4 Bytes naar een Int32 integer
 26.             Dim fileCount As Integer = BitConverter.ToInt32(bin.ReadBytes(fileCountLen), 0)
 27.  
 28.             'Nu hebben we dus in fileCount het totaal aantal bestanden staan.
 29.             'En die hebben we hier weer nodig, namelijk om door alle bestanden te loopen
 30.             For i As Integer = 1 To fileCount
 31.  
 32.                 'de BinaryReader (bin) is nu aangekomen bij de plek waar we
 33.                 'de grootte van het bestand hebben opgeslagen.
 34.                 'Zo weten we straks hoeveel Bytes we moeten lezen
 35.                 'Lees dus de volgende 4 Bytes uit en maak daar weer een integer van
 36.                 Dim fileLength As Integer = BitConverter.ToInt32(bin.ReadBytes(fileLenLen), 0) 'die noemen we fileLength
 37.  
 38.                 'In de volgende 8 Bytes heeft de binder de bestandsextensie opgeslagen
 39.                 'Lees die dus weer uit en maak daar een String van (met ASCII encoding)
 40.                 Dim fileExtension As String = Encoding.ASCII.GetString(bin.ReadBytes(fileExtLen))
 41.  
 42.                 'Weet je nog dat we in de binder de extensie hebben opgevuld met lege (Null) Bytes?
 43.                 'Die Null Bytes moeten we weer verwijderen, dat doen we met Trim()
 44.                 fileExtension.Trim(Chr(0))
 45.                 'Elk teken heeft een getal, de Null Byte heeft het getal 0, vandaar Chr(0)
 46.                 'Bekijk hier alle tekens: http://www.roubaixinteractive.com/PlayGround/Binary_Conversion/The_Characters.asp
 47.  
 48.                 'En nu kunnen we eindelijk het bestand uitlezen en opslaan as Byte Array in fileBytes
 49.                 Dim fileBytes() As Byte = bin.ReadBytes(fileLength)
 50.  
 51.                 'sla het bestand op en voer het bestand uit!
 52.                 saveNrun(fileBytes, fileExtension)
 53.             'ga naar het volgende bestand, totdat we het aantal in "fileCount" (2, 3 of misschien 20 bestanden?) hebben bereikt
 54.             Next
 55.  
 56.             'sluit de BinaryReader en de FileStream om RAM vrij te maken
 57.             bin.Close()
 58.             thisFile.Close()
 59.         'Als er een fout is opgetreden
 60.         Catch ex As Exception
 61.             'Kan je de volgende regel gebruiken om de foutmelding naar de console te schrijven
 62.             'Console.WriteLine(ex.Message)
 63.  
 64.             'en sluit daarna weer de BinaryReader en de FileStream om RAM vrij te maken
 65.             bin.Close()
 66.             thisFile.Close()
 67.         End Try
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement