SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 12th, 2017 68 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. .INCLUDE "m32def.inc" ;zalaczenie biblioteki definicji
 2.  
 3. //inicjalizacja
 4.  
 5. .org 0x000
 6.  
 7. jmp INIC
 8.  
 9. .org 0x02
 10.  
 11. jmp Ext_int0
 12.  
 13. INIC:
 14.  
 15. ldi R16, HIGH(RAMEND) ;załadowanie adresu końca pamięci
 16.  
 17. out SPH, R16 ;załadowanie zawartości rejestru R16 do SPH
 18.  
 19. ldi R16, LOW(RAMEND) ;załadowanie (mlodszej czesci) adresu konca
 20.  
 21. ;pamieci sram do R16
 22.  
 23. out SPL, R16 ;przepisanie R16 do SPL
 24.  
 25. clr R16
 26.  
 27. in R16, GICR
 28.  
 29. ori R16, 1<<INT0
 30.  
 31. out GICR, R16
 32.  
 33. cbi DDRD, 2 ;ustawienie PD2(INT0) na wejściowy
 34.  
 35. sbi PORTD, 0 ;podciągnięcie zasilania
 36.  
 37. sbi DDRA, 0 ;ustawienie na wyjście PA0 podpiętego do diody D7
 38.  
 39. sei ;włączenie przerwań
 40.  
 41.  
 42.  
 43. Ext_int0:
 44.  
 45. sbis PINA,0
 46.  
 47. jmp GASZENIE
 48.  
 49. sbic PINA, 0
 50.  
 51. jmp ZAPALANIE ;zapalanie diody
 52.  
 53.  
 54.  
 55. GASZENIE:
 56.  
 57. cbi PORTA,0
 58. rcall delay
 59.  
 60. reti
 61.  
 62. ZAPALANIE:
 63.  
 64. sbi PORTA, 0
 65. rcall delay
 66.  
 67. reti
 68.  
 69. delay:
 70.  
 71.     ldi  r18, 2
 72.     ldi  r19, 4
 73.     ldi  r20, 187
 74. L1: dec  r20
 75.     brne L1
 76.     dec  r19
 77.     brne L1
 78.     dec  r18
 79.     brne L1
 80.     nop
 81.  
 82.     ldi R16, (1<<INTF0)
 83.     out GIFR, R16
RAW Paste Data
Top