Palson

Gracz, Sedzia

Mar 4th, 2019
50
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package proj2;
 2.  
 3.  
 4. public class Proj2 {
 5.  
 6. public static void main(String[] args) {
 7. /*Sedzia sedzia;
 8. sedzia = new Sedzia("Jan","Nowak",20);
 9. sedzia.Wyswietl();
 10. for(int i=0; i<5;i++){
 11. sedzia.KolejanZolta();
 12. }
 13. sedzia.Wyswietl();
 14. */
 15. Gracz gracz;
 16. gracz = new Gracz("Paweł","Kowalski",18);
 17. gracz.Wyswietl();
 18. gracz.ZmienKlub("Arka Gdynia");
 19. gracz.UstawWartosc(5000);
 20. gracz.Wyswietl();
 21.  
 22. }
 23.  
 24. }
 25. ////////////////////////////////////////////////////////////////
 26. package proj2;
 27.  
 28.  
 29. public abstract class Zawodnik {
 30. private String imie;
 31. private String nazwisko;
 32. private int wiek;
 33.  
 34. public String Imie(){
 35. return imie;
 36. }
 37. public String Nazwisko(){
 38. return nazwisko;
 39. }
 40. public int Wiek(){
 41. return wiek;
 42. }
 43. abstract void Wyswietl();
 44.  
 45. public Zawodnik(String a, String b, int c){
 46. imie= a ;
 47. nazwisko = b;
 48. wiek = c;
 49. }
 50. }
 51. //////////////////////////////////////////////////////////////////////
 52. package proj2;
 53.  
 54. /**
 55. *
 56. * @author pw.gr2.6
 57. */
 58. public class Gracz extends Zawodnik {
 59. private String klub;
 60. private int wartosc;
 61.  
 62. public String Klub(){
 63. return klub;
 64. }
 65. public void ZmienKlub(String nowyKlub){
 66. klub = nowyKlub;
 67. }
 68.  
 69. public int Wartosc(){
 70. return wartosc;
 71. }
 72. public void UstawWartosc(int nowaWartosc){
 73. wartosc=nowaWartosc;
 74. }
 75.  
 76. public Gracz(String a, String b, int c) {
 77. super(a, b, c);
 78. klub="brak";
 79. wartosc=0;
 80. }
 81.  
 82. @Override
 83. void Wyswietl() {
 84. System.out.print(Imie());
 85. System.out.print(Nazwisko()+"\n");
 86. System.out.print(Wiek()+"\n");
 87. System.out.print("Klub: "+Klub()+"\n");
 88. System.out.print("Wartosc zawodnika: "+Wartosc()+" $\n");
 89. }
 90.  
 91.  
 92. }
 93. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 94.  
 95. package proj2;
 96.  
 97. /**
 98. *
 99. * @author pw.gr2.6
 100. */
 101. public class Sedzia extends Zawodnik {
 102.  
 103. private int zolte;
 104. private int czerwone;
 105.  
 106. public int IleZoltych(){
 107. return zolte;
 108. }
 109. public int IleCzerwonych(){
 110. return czerwone;
 111. }
 112. public void KolejanZolta(){
 113. zolte++;
 114. }
 115. public void KolejnaCzerwona(){
 116. czerwone++;
 117. }
 118. public Sedzia(String a, String b, int c) {
 119. super(a, b, c);
 120. zolte= 0 ;
 121. czerwone = 0;
 122. }
 123.  
 124. @Override
 125. void Wyswietl() {
 126. System.out.print(Imie());
 127. System.out.print(Nazwisko());
 128. System.out.print(Wiek()+"\n");
 129. System.out.print("Wystawione żółte kartki: "+IleZoltych());
 130. System.out.print("\nWystawione czerwone kartki: "+IleCzerwonych()+"\n");
 131. }
RAW Paste Data