SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 24th, 2019 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Wiedza uzyskana na ćwiczeniach z przedmiotu Podstawy Programowania pozwala nam na obsługę środowiska MATLAB w stopniu podstawowym. Powyższe przykłady potwierdzają zakres wiedzy rozpoczynającego się od najprostszych instrukcji w postaci polecenia warunkowego if, poleceń iteracyjnych for oraz while, pracę na zmiennych. Opanowaliśmy również bardziej zaawansowane techniki jak tworzenia własnych funkcji, importowania danych z zewnętrznych plików oraz tworzenia na podstawie danych wykresów. Oprogramowanie Matlab jest bardzo powszechnym środowiskiem, z językiem skryptowym, który posiada składnie bardzo zbliżona do języka C, co pozwala na łatwiejszą naukę obsługi. Umiejętność posługiwania się danym środowiskiem jest coraz bardziej ceniona na rynku pracy, ponieważ Matlab pozwala opracować wyniki w trakcie obróbki metali. Wiedza, którą posiadamy z zakresu Matlaba daje nam możliwość swobodniejszej samodzielnej pracy na danych potrzebnych do np. pracy inżynierskiej.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top