SHARE
TWEET

No Dynamic Alloc

SmittenDreariness Nov 9th, 2019 64 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. class Kwadrat
 5. {
 6.     private:
 7.         int height;
 8.         int width;
 9.     public:
 10.         Kwadrat(int height = 0, int width = 0);
 11.         /* Tutaj nie ma dynamicznej alokacji (new w konstruktorze)
 12.          * ani tablicy, więc nie potrzebny jest customowy
 13.          * konstruktor kopiujący, destruktor ani operator przypisania.
 14.          * Wystarczą te automatycznie generowane przez kompilator,
 15.          * co zostało poniżej zaznaczone przez '= default'. Można tego wgl nie pisać,
 16.          * ale tak się oszczędza czas przy kompilacji, bo od razu mówi się
 17.          * kompilatorowi żeby sam stworzył te metody - on nie traci czasu
 18.          * na samodzielne dedukowanie tego.
 19.          */
 20.         Kwadrat(const Kwadrat& kwad) = default;             // konst. kopiujący
 21.         ~Kwadrat() = default;                               // destruktor
 22.         Kwadrat& operator=(const Kwadrat& kwad) = default;  // oper. przypisania
 23.         Kwadrat operator+(const Kwadrat& kwad); // jakieś tam operacje
 24.         /*friend operator+(const Kwadrat& kwad1, const Kwadrat& kwad2); // to dla porównania z powyższym*/
 25.         Kwadrat operator-(const Kwadrat& kwad);
 26.         Kwadrat operator*(const Kwadrat& kwad);
 27.         void show();                            // zwykła metoda wyświetlająca, używająca cout
 28.        
 29.         /* Pod spodem znajduje się przeciążająca operator << funkcja zaprzyjaźniona z klasą.
 30.          * Funkcje friend, nie są wywoływane na rzecz obiektu!
 31.          * Dlatego ta funkcja bierze jako argument const Kwadrat& kwad i wyświetla jego pola.
 32.          * Co to znaczy? Przykład:
 33.          *
 34.          * Kwadrat k1(2, 3);
 35.          * cout << k1;
 36.          *
 37.          * W takim zapisie k1, nie wywołuje funkcji operator<<. Z tego powodu
 38.          * wewnątrz funkcji this->height nie ma sensu i nie odwoływałoby się do niczego.
 39.          */
 40.         friend ostream& operator<<(ostream& os, const Kwadrat& kwad); // funkcja zaprzyjaźniona z klasą -> uwaga! to nie jest metoda klasy!
 41.        
 42. };
 43.  
 44. Kwadrat::Kwadrat(int height, int width) // konstruktor
 45. {
 46.     this->height = height;
 47.     this->width = width;
 48. }
 49.  
 50. /* Poniższe funkcje operator+ robią to samo.
 51.  * Różnica jest tylko w sposobie zapisu.
 52.  * Metody klasy są wywoływane na rzecz obiektu.
 53.  * Wewnątrz metod klasy istnieje wskaźnik this, który odwołuje się do obiektu wywołującego metodę.
 54.  * Oznacza to, że jeżeli mamy zapis w kodzie:
 55.  *
 56.  * k3 = k1 + k2;
 57.  *
 58.  * i zarówno k1, k2 i k3 to obiekty typu Kwadrat i zostaje wywołana metoda składowa operator+ to w zapisie
 59.  *
 60.  * temp.height = this->height + kwad.height;
 61.  *
 62.  * this->height jest równoważne k1.height
 63.  * kwad.height jest równoważne k2.height
 64.  *
 65.  *
 66.  * Funkcje zaprzyjaźnione nie są wywoływane na rzecz obiektu.
 67.  * Oznacza to, że jeżeli potrzebują dwóch obiektów do wykonania operacji (na przykład dodawanie jest dwuargumentowe, nie?)
 68.  * to oba obiekty muszą być przekazane jako argumenty.
 69.  *
 70.  * To powoduje różnice w wyglądzie inicjalizacji metody i funkcji zaprzyjaźnionej z klasą:
 71.  *
 72.  * Kwadrat operator+(const Kwadrat& kwad) ----> to jest metoda składowa i posiada obiekt wywołujący, więc jeden arg jest "ukryty"
 73.  *                                              i dostępny w deklaracji pod wskaźnikiem this
 74.  *
 75.  * friend Kwadrat operator+(const Kwadrat& kwad1, const Kwadrat& kwad2) -----> to jest funkcja zaprzyjaźniona i one nie ma obiektu
 76.  *                                                                             wywołującego, więc musi mieć dwa argumenty i co za tym idzie
 77.  *                                                                             w deklaracji nie ma dostępu do wskaźnika this
 78.  * Różnice w deklaracji polegają na tym, że w funkcji zaprzyjaźnionej NIE UŻYWAMY this.
 79.  * Deklaracje zamieszczono poniżej.
 80.  */
 81.  
 82. Kwadrat Kwadrat::operator+(const Kwadrat& kwad) // deklaracja metody składowej
 83. {
 84.     Kwadrat temp;
 85.     temp.height = this->height + kwad.height; /* użyte this wskazujące na obiekt wywołujący */
 86.     temp.width = this->width + kwad.width;
 87.     return temp;
 88. }
 89.  
 90. /*
 91. Kwadrat operator+(const Kwadrat& kwad1, const Kwadrat& kwad2) // funkcja zaprzyjaźniona
 92. {
 93.     Kwadrat temp;
 94.     temp.height = kwad1.height + kwad2.height; ---> brak dostępu do this, stąd przyjmuje 2 argumenty
 95.     temp.width = kwad1.width + kwad2.width;
 96.     return temp;
 97. }
 98. */
 99.    
 100.  
 101. Kwadrat Kwadrat::operator-(const Kwadrat& kwad)
 102. {
 103.     Kwadrat temp;
 104.     temp.height = this->height - kwad.height;
 105.     temp.width = this->width - kwad.width;
 106.     return temp;
 107. }
 108.  
 109.  
 110. Kwadrat Kwadrat::operator*(const Kwadrat& kwad)
 111. {
 112.     Kwadrat temp;
 113.     temp.height = this->height * kwad.height;
 114.     temp.width = this->width * kwad.width;
 115.     return temp;
 116. }
 117.  
 118. void Kwadrat::show()
 119. {
 120.     cout << "Height: " << height << endl
 121.          << "Width: " << width << endl;
 122. }
 123.  
 124. /* Zaprzyjaźniona funkcja operatorowa << pozwalająca wyświetlić Kwadrat
 125.  * przyjmuje referencje na obiekt typu ostream. Cout jest obiektem typu ostream.
 126.  * Tutaj obiekt ostream ma nazwe os (obojętnie jaka) i do os streamujemy napis tak jak do cout.
 127.  * Na koniec zwracamy os i śmiga tak:
 128.  *
 129.  * Kwadrat k1;
 130.  * cout << k1;
 131.  *
 132.  * cout jest z lewej strony, ponieważ jest w funkcji jako pierwszy argument.
 133.  * k1 jest z prawej strony, ponieważ jest w funkcji jako drugi argument.
 134.  * Bierze const Kwadrat& jako argument, bo jak każda funkcja zaprzyjaźniona nie jest wywoływana przez obiekt.
 135.  */
 136. ostream& operator<<(ostream& os, const Kwadrat& kwad)
 137. {
 138.     os << "Height: " << kwad.height << endl
 139.        << "Width: " << kwad.width << endl;
 140.     return os;
 141. }
 142.  
 143. int main()
 144. {
 145.     Kwadrat k(1, 2);
 146.     k.show();
 147.     cout << k;
 148.     return 0;
 149. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top