Fany_VanDaal

Export jména a příjmení z objednávek jako jedna položak

Mar 23rd, 2020
92
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // export jména a příjmení z woocommerce jako jedna položka
 2. function jmenoaprijmeni( $order_id ) {
 3.   $order = new WC_Order( $order_id );
 4.   $user_id = $order->get_user_id();
 5.   // Check if the user id is not false.
 6.   if ( $user_id ) {
 7.     $fname = get_user_meta( $user_id, 'billing_first_name', true );
 8.     $lname = get_user_meta( $user_id, 'billing_last_name', true );
 9.     // In case customer info does not have 'first name'
 10.     // get the name from the order billing info.
 11.     if ( ! $fname ) {
 12.       $fname = $order->get_billing_first_name();
 13.     }
 14.     // In case customer info does not have 'last name'
 15.     // get the name from the order billing info.
 16.     if ( ! $lname ) {
 17.       $lname = $order->get_billing_last_name();
 18.     }
 19.   } else {
 20.     // Get the billing first name
 21.     $fname = $order->get_billing_first_name();
 22.     // Get the billing last name
 23.     $lname = $order->get_billing_last_name();
 24.   }
 25.   $name = $fname . " " . $lname;
 26.   return $name;
 27. }
RAW Paste Data Copied