Timkor

elevator

Mar 7th, 2021
423
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. let lift = prompt('Введи номер поверху, на який поверх ти їдеш') /* змінна буде містити номер поверх, вдаліше
 2. використати іменник у іменованні */
 3. if (lift < 1 || lift > 9) {
 4.     alert('невірний поверх');
 5. } else if ((lift >= 1 && lift <= 3) || (lift >= 7 && lift <= 9)) { /* поміркуйте які значення можуть опинитися в
 6. цьому елсі, а які не можуть, потім зможете дещо спростити умову ) */
 7.     alert('ок');
 8. } else {
 9.     let pin = prompt('введи пароль') // я б іменував як є  - password
 10.     if (pin != 1337) {
 11.         alert('невірний пароль')
 12.     } else {
 13.         alert('поїхали') // не за ТЗ, тому не можу сказати напевне чи вірно, чи можна спростити щось. Скоріш за все "ок" -  норм.
 14.     }
 15. }
 16.  
 17. // Гарного коду!
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×