Guest User

tree

a guest
May 19th, 2019
78
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <ctime>
 3. #include <memory>
 4. #include <vector>
 5.  
 6. using namespace std;
 7.  
 8. struct BSTnode {                     //liść
 9.  
 10.     int wartosc;                    //wartość
 11.     unique_ptr<BSTnode> lewo;       //odnośnik w lewo
 12.     unique_ptr<BSTnode> prawo;      //odnośnik w prawo
 13.  
 14.     BSTnode(int a) {
 15.  
 16.         this->wartosc = a;
 17.         this->lewo = nullptr;
 18.         this->prawo = nullptr;
 19.  
 20.     }
 21. };
 22.  
 23. // wypisywanie drzewa na ekran
 24. ostream& operator << (ostream& stream, BSTnode* bst) {
 25.     if (bst) {
 26.         stream << bst->lewo.get() << bst->wartosc << bst->prawo.get();
 27.     }
 28.     else return stream << " ";
 29. }
 30.  
 31. // in-order
 32. void inorder(BSTnode *bst) {
 33.     cout << "in-orer: " << bst->lewo.get() << bst->wartosc << bst->prawo.get() << endl;
 34. }
 35.  
 36. // pre-order
 37. void preorder(BSTnode *bst) {
 38.     cout << "pre-order: " << bst->wartosc << bst->lewo.get() << bst->prawo.get() << endl;
 39. }
 40.  
 41. //past-order
 42. void postorder(BSTnode *bst) {
 43.     cout << "post-order: " << bst->lewo.get() << bst->prawo.get() << bst->wartosc << endl;
 44. }
 45.  
 46. // dodawanie elementu do drzewa
 47. void addtotree(unique_ptr<BSTnode>& root, int a) {
 48.    
 49.     if (root) {
 50.         if (root->wartosc > a && root->wartosc != a) addtotree(root->lewo, a);
 51.         if (root->wartosc < a && root->wartosc != a) addtotree(root->prawo, a);
 52.     }
 53.     else root = make_unique<BSTnode>(a);
 54. }
 55.  
 56. // szukanie minimalnej wartosci w drzewie
 57. int min(BSTnode* b) {
 58.    
 59.     if (b) {
 60.         if (b->lewo) {
 61.             return min(b->lewo.get());
 62.         }
 63.         else return b->wartosc;
 64.     }
 65. }
 66.  
 67. // szuaknie elementu w drzewie
 68. bool szukajka(BSTnode* b, const int& c) {
 69.    
 70.     if (b)
 71.     {
 72.         if (b->wartosc == c) return 1;
 73.         else if (b->wartosc < c) szukajka(b->prawo.get(), c);
 74.         else if (b->wartosc > c) szukajka(b->lewo.get(), c);
 75.     }
 76.     else return 0;
 77. }
 78.  
 79. // zapisywanie drzewa do wektora
 80. void saveToVector(unique_ptr<BSTnode>& tree, vector<int>& vector)
 81. {
 82.     if (tree)
 83.     {
 84.         vector.push_back(tree->wartosc);
 85.         saveToVector(tree->lewo, vector);
 86.         saveToVector(tree->prawo, vector);
 87.     }
 88. }
 89.  
 90. // usuwanie wybranego elementu z drzewa
 91. void remove(unique_ptr<BSTnode>& tree, const int& value)
 92. {
 93.     vector<int> tmp;
 94.     saveToVector(tree, tmp);
 95.     tree = nullptr;
 96.     for (int i = 0; i < tmp.size(); i++)
 97.     {
 98.         if (tmp[i] != value) addtotree(tree, tmp[i]);
 99.     }
 100. }
 101.  
 102. int main() {
 103.  
 104.     srand(time(NULL));
 105.  
 106.     // tworzenie drzewa o korzeniu 5
 107.     unique_ptr<BSTnode> b = make_unique<BSTnode>(5);
 108.  
 109.     //dodawanie losowych 10 elementow
 110.     for (int i = 0; i < 10; i++) {
 111.         addtotree(b, rand() % 10 + 1);
 112.     }
 113.  
 114.     // wyświetlanie drzewa w roznych opcjach przejsc
 115.     inorder(b.get());
 116.     preorder(b.get());
 117.     postorder(b.get());
 118.    
 119.     //szukanie minimalnej wartosci podanej przez urzytkownika
 120.     cout << "wartosc minimalna: " << min(b.get()) << endl;
 121.     int x;
 122.     cout << "wprowadz liczbe szukana: ";
 123.     cin >> x;
 124.     cin.clear();
 125.     cin.ignore(1000, '\n');
 126.     // sprawdzenie czy element podany przez uzytkownika istnieje
 127.     cout << "czy element " << x << " istnieje? " << szukajka(b.get(), x) << endl;
 128.    
 129.    
 130.     //usuwanie z drzewa elementu podanego przez uzytkownika
 131.     int y;
 132.     cout << "podaj cyfre ktora chesz ususnac z drzewa: ";
 133.     cin >> y;
 134.     cin.clear();
 135.     cin.ignore(1000, '\n');
 136.     remove(b, y);
 137.     cout << endl << b.get();
 138.  
 139.     cin.get();
 140.     return 0;
 141. }
RAW Paste Data