Guest User

Untitled

a guest
Feb 24th, 2020
84
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package Bank;
 2.  
 3. import java.util.Arrays;
 4. import java.util.Scanner;
 5. import java.util.Random;
 6.  
 7. /**
 8. *
 9. * @author Kornel
 10. */
 11. class Account{
 12.  
 13. }
 14.  
 15. class Bank{
 16. public String imie;
 17. public String nazwisko;
 18. private long stanKonta;
 19. private String numerKonta;
 20. private String numerKarty;
 21.  
 22. Scanner SC = new Scanner(System.in);
 23. static String[] tab = new String [1];
 24.  
 25.  
 26. //otwieranie konta
 27. void otwieranieKonta(){
 28. System.out.println("Otwieranie konta ");
 29.  
 30. //pobieranie name surname
 31.  
 32. for(int i=0;i<1;i++){
 33. System.out.println("Podaj imię i nazwisko: ");
 34. tab[i] = SC.nextLine();
 35. }
 36.  
 37. for(int i=0;i<1;i++){
 38. System.out.println("Witaj " + tab[i]);
 39. }
 40. }
 41.  
 42. //wyświetlanie danych
 43. void pokazDane(){
 44. System.out.println(tab);
 45. }
 46.  
 47.  
 48. public static void main(String[] args){
 49. Scanner skaner = new Scanner(System.in);
 50. int pozycjeMenu;
 51.  
 52.  
 53.  
 54. do{
 55. System.out.println("Main Menu 1. Tworzenie konta.\n 2. Pokaz dane\n 3.Exit");
 56.  
 57. System.out.println("Choose option: ");
 58. pozycjeMenu=skaner.nextInt();
 59.  
 60.  
 61. switch(pozycjeMenu){
 62. case 1:
 63. System.out.println("Ilu użytkowników chcesz dodać?: ");
 64. int ilu = skaner.nextInt();
 65. Bank X[]=new Bank[ilu];
 66.  
 67. for(int i=0;i<X.length;i++)
 68. {
 69. X[i]=new Bank();
 70. X[i].otwieranieKonta();
 71. }
 72. break;
 73.  
 74. case 2:
 75. System.out.println("Wyświetlam dane: ");
 76. int n=skaner.nextInt();
 77. Bank C[]=new Bank[n];
 78.  
 79. for(int i=0;i<C.length;i++)
 80. {
 81. C[i].pokazDane();
 82. }
 83. break;
 84.  
 85. case 3:
 86. System.out.println("Do zobaczenia! :)");
 87. break;
 88. }
 89. }
 90. while(pozycjeMenu!=3);
 91. }
 92. }
RAW Paste Data