SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 20th, 2019 79 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. **Potrebe kulturnih biljaka za obradom**
 2.  
 3. Covek je poceo da obradjuje pre od prilike 10 hiljada godina
 4. Razlog za to je bila je cinjenica da su kulturne biljke trazile sve bolje useve za svoje uspevanje i uz obradu davale su sve bolje prinose.
 5. Cilj obrade zemljista je da obezbedimo bolje useve za rast i razvoj biljaka i da omogucimo ravnomerno priticanje vegetacionih cinioca.
 6.  
 7. Kulturnim biljkama zemljiste omogucuje:
 8. 1.Bolje ukorenjavanje
 9. 2.Lakse usvajanje vode, mineralnih materija, vazduha
 10. Obradjeno zemljiste u sebi uvek sadrzi vise vode, kiseonika i hranljivih materija
 11.  
 12. Oranica je zemljiste koje se stalno obradjuje i u kome se sade i gaje razne kulture. Tu spadaju:
 13. 1.Njive
 14. 2.Vocnjaci
 15. 3.Vinogradi
 16. 4.Livade i Pasnjaci
 17. Njene osnovne karakteristike su:
 18. -nepokretljivost
 19. -neumnozivost
 20. -neiztrosivost
 21. Obradivo zemljiste se sastoji od ornice i zdravice
 22. Ornica je povrsinski rastresiti sloj zemljista koji se obradjuje, a zdravice je donji sloj zemljista koji se ne obradjuje
 23.  
 24. **Obrada Zemljista**
 25. Obrada je zahvat u pedosferu koji ima za cilj stvaranje boljih uslova za rast i razvoj gajenih biljaka.
 26. Obrada zemljista deli se na:
 27. 1.Zasnivanje ornice
 28. 2.Redovna obrada zemljista
 29. Zasnivanje ornice se vrsi na svakih 8 do 15 godina i ima za cilj popravku osobina zemljista i da pripremi zemljista za intezivnu proizvodnju. Sastoji se iz kalcifikacije, humizacije, fosfatizacije i duboke obrade
 30. Kalcifikacija (ili krecenje) zemljista podrazumeva unosenje kalcijuma u zemljista u cilju smanjena kiselosti zemljista. Kalcijum ima 2 uloge u zemljistu:
 31. 1.Hranljivi element
 32. 2.Kalcijum je faktor popravke osobina zemljista. Unosimo ga u zemljiste sve dok pH ne stigne do 5,5
 33. Kalcijum je jedan od osnovnih faktora povoljnih osobina zemljista fizicki i hemijski. Kalcijum sa iz zemljista vadi na 2 nacina:
 34. 1.Prinosom
 35. 2.Ispiranjem
 36. Ispiranje se desava usled descedetnim navodnjavanjem i padavinama. Za kalcijum se koriste:
 37. 1.Gaseni krec - Ca(OH)2
 38. 2.Negaseni krec - CaO
 39. 3.Sitenjena stena, krecnjak laporac
 40. 4.Satiravioni mulj - CaCO3
 41. CaO ima najbolji i najjaci efekat, ali moze da izusi zemljiste. Krec se u vidu praha rasipa po povrsini zemljista i zatim se zaore. Potrevna kolicina se utvrdjuje analizom zemljista, a ona se krece od 2 do 20 tona
 42. Kalcifikacija nema zeljeni efekat ukoliko u zemljistu nema dovoljne kolicine organske materija i fosfora.
 43. Efekat kalcifikacije vidljliv je u drugoj-trecoj godini, a trahe di 9 godina.
 44. Gaseni krec je takodje delotvoran samo sto je u tecnom stanju,
 45. Krecnjak i laborac su stene koje se melju i u vidu praha kao krec
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top