daily pastebin goal
53%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 7th, 2017 48 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5.  
 6. namespace Ohms_Lov_med_If
 7.     // Ohms Lov: U = R * I | i enheder: V = O * A
 8. {
 9.     class Program
 10.     {
 11.         static void Main(string[] args)
 12.         {
 13.             String strValgt, strVolt, strOhm, strAmp;
 14.             double intVolt, intOhm, intAmp; // Glemte her at tilføje som double (pga float) fra starten så bibeholder bare de variable navne....
 15.             Console.WriteLine("Dette program udregner hhv Volt, Ampere eller Ohm i et kredsløb, efter dit valg ved brug af Ohms Lov.");
 16.                 Ommer:
 17.             Console.WriteLine("Skriv hvad du ønsker at regne ud: O for Ohm, V for Volt, A for Ampere.");
 18.             strValgt = Console.ReadLine();
 19.             if (strValgt == "V")    // = sætter lig med, == sammenligner booleansk.
 20.             {
 21.                 Console.WriteLine("Du har valgt at udregne Volt.");
 22.                 Console.WriteLine("Indtast en værdi for Ampere.");
 23.                 strAmp = Console.ReadLine();
 24.                 intAmp = double.Parse(strAmp);
 25.                 Console.WriteLine("Indtast en værdi for Ohm.");
 26.                 strOhm = Console.ReadLine();
 27.                 intOhm = double.Parse(strOhm);
 28.                 intVolt = intOhm * intAmp;
 29.                 Console.WriteLine("Resultatet er {0} Volt", intVolt);
 30.                 goto Slut;
 31.             }
 32.             if (strValgt == "A")
 33.             {
 34.                 Console.WriteLine("Du har valgt at udregne Ampere.");
 35.                 Console.WriteLine("Indtast en værdi for Volt.");
 36.                 strVolt = Console.ReadLine();
 37.                 intVolt = double.Parse(strVolt);
 38.                 Console.WriteLine("Indtast en værdi for Ohm.");
 39.                 strOhm = Console.ReadLine();
 40.                 intOhm = double.Parse(strOhm);
 41.                 intAmp = intVolt / intOhm;
 42.                 Console.WriteLine("Resultatet er {0} Ampere", intAmp);
 43.                 goto Slut;
 44.             }
 45.             if (strValgt == "O")
 46.             {
 47.                 Console.WriteLine("Du har valgt at udregne Ohm.");
 48.                 Console.WriteLine("Indtast en værdi for Volt.");
 49.                 strVolt = Console.ReadLine();
 50.                 intVolt = double.Parse(strVolt);
 51.                 Console.WriteLine("Indtast en værdi for Ampere.");
 52.                 strAmp = Console.ReadLine();
 53.                 intAmp = double.Parse(strAmp);
 54.                 intOhm = intVolt / intAmp;
 55.                 Console.WriteLine("Resultatet er {0} Ohm", intOhm);
 56.                 goto Slut;
 57.                
 58.             }
 59.             else
 60.             {
 61.                 Console.WriteLine("Du har ikke skrevet V, O eller A! Det er en om'er!");
 62.                 goto Ommer;
 63.             }
 64.             Slut:
 65.             Console.ReadKey();
 66.            
 67.         }
 68.     }
 69. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top