daily pastebin goal
7%
SHARE
TWEET

Skrypt na Logowanie by 19Adam97

19Adam97 Dec 30th, 2013 104 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
 2. #                               Nazwa skryptu: Logowanie                                #
 3. #                               Autor: 19Adam97                                                 #
 4. #                               Wersja 1.0                                                              #
 5. #                               Zapraszam na moj serwer:                                #
 6. #                                       PSVMC.PL                                                        #
 7. #=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
 8.  
 9.  
 10. #=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=##=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
 11. #                                                                                       LICENCJA SKRYPTU BY 19ADAM97                                                                             #
 12. #                                                                                       Zakazane:                                                                                                                        #
 13. #                                                                       Zmiana autora, nazwy, wersji itd. skryptu                                                                        #
 14. #                                                                       Publikowanie bez wiedzy autora (19Adam97)                                                                        #
 15. #                                                                                       Dozwolone:                                                                                                                       #
 16. #                                                                       Zmiane opcji i kodu (jesli umiesz)                                                                                       #
 17. #                                                                       Zglaszanie bugow oraz problemow do mnie na mpcforum (19Adam97)                           #
 18. #=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=##=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
 19. #=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
 20. # POCZATEK OPCJI        #
 21. #=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
 22. options:
 23.         prefix: &9[&6PSVMC&9]   #PREFIXT
 24.         zmianahasla: zmienhaslo         #Komenda na zmiane hasla
 25.         komendalogowania: login #Komenda na logowanie
 26.         komendarejestracja: register            #Komenda na rejestracje
 27.         blokada: &cNic nie mozesz zrobic dopoki sie nie zalogujesz/zarejestrujesz       #Blokada przed zarejestrowaniem sie/zalogowaniem sie
 28.         rejestracja: &aZarejestruj sie komenda &b/zarejestruj <haslo>   #Przed rejestracja
 29.         wpiszhasloo: &cBy zmienic haslo wpisz &b/zmienhaslo <starehaslo> <nowehaslo>&c! #Jesli nie wpiszesz swojego aktualnego hasla przy zmianie hasla
 30.         zalogowany: &aZostales zalogowany! &6PSVMC.PL &azyczy milej gry! :)     #Zostales zalogowany
 31.         zarejestrowanyy: &aZostales zarejestrowany na serwerze &6PSVMC.PL&a! &bZyczmy milej gry!        #Jesli poprawnie sie zarejestrujesz
 32.         nowehaslo: &aTwoje haslo zostalo zmienione! Nowe haslo: &c%{haslo.%player%}%    #Przy poprawnym zmianie hasla
 33.         wpiszhaslo: &aZaloguj sie komenda &b/login <haslo> &aaby zalogowac sie! #Przed zalogowaniem
 34.         zlehaslo: &cWpisales zle haslo! #Jesli wpiszesz zle haslo
 35.         zarejestrowany: &cJestes juz zajerestrowany!    #Jesli chciales sie zajerestrowac, ale jestes juz zajerestrowany ;x
 36.         zalogowany: &cJestes juz zalogowany!    #Chec zalogowania, ale juz zalogowany :D
 37. #=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
 38. # KONIEC OPCJI          #
 39. # KOD BY 19ADAM97       #
 40. #=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
 41. variables:
 42.         {rejestracja.%player%} = false
 43.         (logowanie.%player%} = false
 44. on chat:
 45.         if {logowanie.%player%} is false:
 46.                 cancel event
 47.                 send "{@prefix}{@blokada}"
 48.         else:
 49.                 stop
 50. on drop:
 51.         if {logowanie.%player%} is false:
 52.                 cancel event
 53.                 send "{@prefix}{@blokada}"
 54.         else:
 55.                 stop
 56. on pick up:
 57.         if {logowanie.%player%} is false:
 58.                 cancel event
 59.                 send "{@prefix}{@blokada}"
 60.         else:
 61.                 stop
 62. on heal:
 63.         if {logowanie.%player%} is false:
 64.                 cancel event
 65.                 send "{@prefix}{@blokada}"
 66.         else:
 67.                 stop
 68. on mine:
 69.         if {logowanie.%player%} is false:
 70.                 cancel event
 71.                 send "{@prefix}{@blokada}"
 72.         else:
 73.                 stop
 74. on break:
 75.         if {logowanie.%player%} is false:
 76.                 cancel event
 77.                 send "{@prefix}{@blokada}"
 78.         else:
 79.                 stop
 80. on leftclick:
 81.         if {logowanie.%player%} is false:
 82.                 cancel event
 83.                 send "{@prefix}{@blokada}"
 84.         else:
 85.                 stop
 86. on rightclick:
 87.         if {logowanie.%player%} is false:
 88.                 cancel event
 89.                 send "{@prefix}{@blokada}"
 90.         else:
 91.                 stop
 92. on command:
 93.         if {logowanie.%player%} is false:
 94.                 if command isn't "{@komendalogowania}" or "{@komendarejestracja}":
 95.                         cancel event
 96.                         send "{@prefix}{@blokada}"
 97.         else:
 98.                 stop
 99. on quit:
 100.         set {tp.%player%} to location of player
 101. on join:
 102.         teleport player to {spawn.logowanie}
 103.         apply Slowness 7 to the player for 9999999 hours
 104.         set {logowanie.%player%} to false
 105.         set {ip.wejsciowe.%player%} to player's ip
 106.         while {logowanie.%player%} is false:
 107.                 wait 3 seconds
 108.                 if {rejestracja.%player%} is false:
 109.                         send "{@prefix}{@rejestracja}"
 110.                 if {rejestracja.%player%} is true:
 111.                         send "{@prefix}{@wpiszhaslo}"
 112.         if {ip.wejsciowe.%player%} is {ip.werjsciowe.%players%}:
 113.                 log "Gracz: %player% IP %{ip.wejsciowe.%player%}%" to "logowanie/banip.log"
 114.                 execute console command "banip %{ip.wejsciowe.%player%}%"
 115. command /{@komendalogowania} [<text>]:
 116.         trigger:
 117.                 if {rejestracja.%player%} is true:
 118.                         if {logowanie.%player%} is false:
 119.                                 if arg 1 is not set:
 120.                                         send "{@prefix}{@wpiszhaslo}"
 121.                                 if arg 1 is {haslo.%player%}:
 122.                                         send "{@prefix}{@zalogowany}"
 123.                                         set {logowanie.%player%} to true
 124.                                         remove slowness from the player
 125.                                         teleport player to {tp.%player%}
 126.                                 if arg 1 isn't {haslo.%player%}:
 127.                                         send "{@prefix}{@zlehaslo}"
 128.                         else:
 129.                                 send "{@prefix}{@zalogowany}"
 130.                 else:
 131.                         send "{@prefix}{@rejestracja}"
 132. command /{@komendarejestracja} [<text>]:
 133.         trigger:
 134.                 if {rejestracja.%player%} is false:
 135.                         if arg 1 is not set:
 136.                                 send "{@prefix}{@rejestracja}"
 137.                         if arg 1 is set:
 138.                                 set {haslo.%player%} to arg 1
 139.                                 set {rejestracja.%player%} to true
 140.                                 set {logowanie.%player%} to true
 141.                                 send "{@prefix}{@zarejestrowanyy}"
 142.                                 log "Gracz: %player% IP: %{ip.wejsciowe.%player%}% Haslo: %{haslo.%player%}%" to "logowanie/zarejestrowani.log"
 143.                                 remove slowness from the player
 144.                 else:
 145.                         send "{@prefix}{@zarejestrowany}"
 146. command /{@zmianahasla} [<text>] [<text>]:
 147.         trigger:
 148.                 if arg 1 is not set:
 149.                         if arg 2 is not set:
 150.                                 send "{@prefix}{@wpiszhasloo}"
 151.                 if arg 1 isn't {haslo.%player%}:
 152.                         send "{@prefix}{@zlehaslo}"
 153.                 if arg 1 is {haslo.%player%}:
 154.                         if arg 2 is set:
 155.                                 set {haslo.%player%} to arg 2
 156.                                 send "{@prefix}{@nowehaslo}"
 157.                                 log "Gracz: %player% Nowe haslo: %{haslo.%player%}%" to "logowanie/nowehaslo.log"
 158. command /setspawnlogowanie:
 159.         trigger:
 160.                 if has permissions "set.logowanie":
 161.                         set {spawn.logowanie} to location of player
 162.                         send "{@prefix} &aUstawiles spawn logowania na kordach &b%{spawn.logowanie}%"
 163.                 else:
 164.                         send "{@prefix} &4Brak permissions!"
 165. #=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
 166. # KONIEC KODU           #
 167. #=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
RAW Paste Data
Top