daily pastebin goal
58%
SHARE
TWEET

I tried

a guest Apr 13th, 2012 26 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. \documentclass[11pt,a4paper]{article}           % Alternativet er å bruke {report}, men vi holder oss helst til {article} i labrapportene.
 2. \usepackage{booktabs}  
 3. \usepackage[norsk]{babel}
 4. \usepackage{color}
 5. \usepackage{graphicx}
 6. \usepackage{siunitx}
 7. \sisetup{ table-number-alignment = right ,
 8.          table-format=2.3,
 9.          output-exponent-marker = \ensuremath{\mathrm{E}},
 10.          per-mode=symbol}
 11.  
 12. % set up some auxilliary variables and macros
 13. \newsavebox\diffbox
 14.    \sbox\diffbox{Differanse}
 15. \newlength\diffwidth
 16.   \setlength\diffwidth{\wd\diffbox}
 17. \newsavebox\Berbox
 18.   \savebox{\Berbox}[\diffwidth][c]{\begingroup Beregnet\endgroup}
 19. \newsavebox\Maltbox
 20.   \savebox{\Maltbox}[\diffwidth][c]{\begingroup M{\aa}lt\endgroup}
 21.   \newsavebox\Stavbox
 22.   \savebox{\Stavbox}[\diffwidth][c]{\begingroup M{\aa}lestav\endgroup}
 23.  
 24. % Now the commands to typeset the words "Beregnet" and "Malt" in
 25. % boxes that are as wide as the word "Differanse"
 26. \newcommand{\Beregnet}{\usebox{\Berbox}}
 27. \newcommand{\Malt}{\usebox{\Maltbox}}
 28. \newcommand{\Malestav}{\usebox{\Stavbox}}
 29. \begin{document}
 30.  
 31. \begin{table}[h!tb]
 32. \flushleft
 33. \caption{Målte og beregnede verdier av magnetfelt på $B$ på aksen til en
 34.         solenoide s.f.a avstanden $z$ fra ene enden.}
 35. \label{Tabell3}  
 36.                 \vspace{0.25cm}                                     % Litt ekstra plass for å få det til å se penere ut.
 37.                 \begin{tabular}{l c}
 38.                 \toprule
 39.                 Magnetisk permabilitet for tomt rom, $\mu_0$ & \SI{1,26e-06}{\henry\per\m}  \\
 40.                 Antall viklinger, $N$                        & $336$ \ \#      \\
 41.                 Spolestrøm, $I$                              & \SI{1,00}{\m}   \\
 42.                 Indre radius i solenoiden, $R$               & \SI{0,05}{\m}   \\
 43.                 Lengde, $l$                                  & \SI{0,3985}{\m} \\
 44.                 \bottomrule
 45.                 \end{tabular}
 46. \vspace*{0.5cm}
 47. \resizebox{\textwidth}{!}{%
 48. \begin{tabular}{S[table-format=2.2] *{7}{S}}
 49. \toprule
 50. {Posisjon}  &            &                   &                   &                &        &               \\
 51. {På}        &            &                      & \Malt             & \Beregnet      & \Malt  & {Differanse}  \\
 52. \Malestav   & {$z$}      & {$\cos \theta_1$} & {$\cos \theta_2$} & {$B1$}         & {$B2$} &  {$B_2-B_1$}  \\
 53. {(\si{cm})} & {(\si{m})} &                   &                   & {(\si{gauss})} & {(\si{gauss})} & {(\%)}\\
 54. \midrule
 55. 6,5      &  -0,13 &     -0,9371 & -0,9956       &        0,340  &        0,34   &       -0,11598883  \\
 56. 9,5      &  -0,10 &     -0,9017 & -0,9951       &        0,544  &        0,53   &       -2,497504553 \\
 57. 12,5 &  -0,07 & -0,8295 & -0,9945       &        0,960  &        0,96   &        0,012257268 \\
 58. 15,5 &  -0,04 & -0,6627 & -0,9937       &        1,925  &        1,93   &        0,239103759 \\
 59. 18,5 &  -0,01 & -0,2741 & -0,9927       &        4,181  &        4,19   &        0,214974141 \\
 60. 21,5 &   0,02 &  0,3004 & -0,9916       &        7,517  &        7,59   &        0,974550996 \\
 61. 24,5 &   0,05 &  0,6751 & -0,9901       &        9,688  &        9,81   &        1,263546876 \\
 62. 27,5 &   0,08 &  0,8346 & -0,9882       &       10,605  &       10,75   &        1,370214943 \\
 63. 30,5 &   0,11 &  0,9040 & -0,9857       &       10,994  &       11,15   &        1,415942917 \\
 64. 33,5 &   0,14 &  0,9384 & -0,9824       &       11,175  &       11,34   &        1,480722574 \\
 65. 36,5 &   0,17 &  0,9574 & -0,9777       &       11,258  &       11,42   &        1,439367004 \\
 66. 39,5 &   0,20 &  0,9689 & -0,9709       &       11,285  &       11,44   &        1,369658575 \\
 67. 42,5 &   0,23 &  0,9763 & -0,9606       &       11,269  &       11,41   &        1,254743273 \\
 68. 45,5 &   0,26 &  0,9814 & -0,9438       &       11,200  &       11,33   &        1,156489245 \\
 69. 48,5 &   0,29 &  0,9850 & -0,9141       &       11,049  &       11,14   &        0,822877512 \\
 70. 51,5 &   0,32 &  0,9877 & -0,8559       &       10,726  &       10,76   &        0,320365622 \\
 71. 54,5 &   0,35 &  0,9897 & -0,7258       &        9,980  &        9,92   &       -0,604475415 \\
 72. 57,5 &   0,38 &  0,9913 & -0,4141       &        8,176  &        7,88   &       -3,625157157 \\
 73. 60,5 &   0,41 &  0,9925 &  0,1435       &        4,939  &        4,69   &       -5,047049096 \\
 74. 63,5 &   0,44 &  0,9935 &  0,5974       &        2,304  &        2,21   &       -4,086041226 \\
 75. 66,5 &   0,47 &  0,9943 &  0,8025       &        1,116  &        1,10   &       -1,414892787 \\
 76. \bottomrule
 77. \end{tabular}}
 78. \end{table}
 79.  
 80.  
 81. \end{document}
RAW Paste Data
Top