MeehoweCK

Untitled

Aug 5th, 2021
600
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* funkcja - deklaracja:
 2.  
 3. typ_zwracany nazwa_funkcji([argumenty])
 4. {
 5.     cialo_funkcji
 6. }
 7. */
 8.  
 9. int funkcja(int argument)
 10. {
 11.     return argument;
 12. }
 13.  
 14. /* funkcja - wywołanie:
 15.     funkcja(wprowadzana_wartosc);
 16. */
 17.  
 18. /* zmienne:
 19.     typ_zmiennej zmienna;       deklaracja bez podania wartości
 20.     typ_zmiennej zmienna = wartosc;     deklaracja z podaniem wartości
 21.     zmienna = nowa_wartosc;         przypisanie nowej wartości do zmiennej
 22.     inna_zmienna = zmienna;         przypisanie wartości zmiennej do innej zmiennej
 23. */
 24.  
 25. /*
 26.     PĘTLE
 27.    
 28.     pętla for:
 29.     for(deklaracja_iteratora; warunek_kontynuacji_petli; komenda_kończąca_krok_pętli)
 30.     {
 31.         komendy_do_wykonania;
 32.     }
 33.    
 34.     pętla while:
 35.     while(warunek_kontynuacji_petli)
 36.     {
 37.         komendy_do_wykonania;
 38.     }
 39.    
 40.     pętla do:
 41.     do
 42.     {
 43.         komendy_do_wykonania;
 44.     } while(warunek_kontynuacji_pętli)
 45. */
 46.  
 47. /* deklaracja tablicy:
 48.     typ_zmiennej tablica[rozmiar_tablicy];
 49. */
RAW Paste Data