MeehoweCK

Untitled

Jan 21st, 2021
414
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. class Wymierna
 6. {
 7. private:            // pola prywatne
 8.     int licznik;
 9.     int mianownik;
 10. public:             // metody publiczne
 11.     Wymierna();     // konstruktor domyślny (bezargumentowy)
 12.     Wymierna(int);
 13.     Wymierna(int, int);
 14.     void wypisz();
 15. };
 16.  
 17. Wymierna::Wymierna() : licznik(0), mianownik(1) {}
 18.  
 19. Wymierna::Wymierna(int liczba) : licznik(liczba), mianownik(1) {}
 20.  
 21. Wymierna::Wymierna(int l, int m) : licznik(l), mianownik(m) {}
 22.  
 23. void Wymierna::wypisz()
 24. {
 25.     cout << licznik << '/' << mianownik;
 26. }
 27.  
 28. int main()
 29. {
 30.     Wymierna liczba(3,2);
 31.     liczba.wypisz();
 32.     return 0;
 33. }
RAW Paste Data