Advertisement
S_Madanska

26.05

May 12th, 2021
399
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
T-SQL 4.81 KB | None
 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. ------------------------------------ JOIN -------------------------------------------------------
 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------
 5.  ------------------------------------------------------------------------------------------------
 6.  
 7. --JOIN се използва за извличане на данни от две или повече таблици, като редовете им се
 8. --комбинират чрез логическа връзка между таблиците, която може да бъде във FROM или WHERE.
 9. --Обикновено тази връзка е първичен/външен ключ, но не задължително.
 10.  
 11.  
 12.  -------------------------------------------------------------------------------------------------
 13. -------------------------------------INNER JOIN или просто JOIN-----------------------------------
 14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------
 15. --Извеждат редовете от две/повече таблици, които имат съвпадащи стойности в колоните,
 16. --посочени в условието за сравнение.
 17.  
 18.  
 19. --Пример 4-10.
 20. --  Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.
 21.  
 22.  
 23. --Пример 4-11.
 24. --  Изведи имена на клиенти, имена на държавите от които са, и имена на регионите на държавите.
 25.  
 26.  
 27.  -------------------------------------------------------------------------------------------------
 28. -------------------------------------Видове OUTER JOIN--------------------------------------------
 29.  -------------------------------------------------------------------------------------------------
 30. --Пример 4-12.
 31. --  Да се изведат регионите и държавите, които се намират в тях. Резултатният
 32. --  набор да включва и регионите, в които няма въведени държави.
 33.  
 34.  
 35. --Пример 4-13.
 36. --  Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.
 37. --  Резултатния набор да включва държавите, за които няма въведен регион.
 38.  
 39.  
 40. /*Пример 4-14.
 41.     Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.
 42.     Резултатния набор да включва държавите, за които няма въведен регион и регионите,
 43.     за които няма въведени държави.*/
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  -------------------------------------------------------------------------------------------------
 48.  ----------------------------4.6.6. Други JOIN вариации-------------------------------------------
 49.   -------------------------------------------------------------------------------------------------
 50.  /*
 51. Пример 4-15.
 52.     Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.*/
 53.  
 54.  
 55. /*Пример 4-16.
 56.     Да се изведат отделите, в които има назначени служители.*/
 57.  
 58.  
 59. --Пример 4-17.
 60. --  Да се изведат имената на клиентите, които все още не са правили поръчки.
 61.  
 62.  
 63. --Пример 4-18.
 64. --  Да се изведат комбинациите от всички региони и държави, сортирани по име на държава.
 65.  
 66.  
 67.  -------------------------------------------------------------------------------------------------
 68. --4.6.7. Задачи
 69.  
 70. --Задача 4-8.
 71. --  Извлечи идентификатори, дати на поръчките и имена на служители, които са ги обработили.
 72.  
 73.  
 74. --Задача 4-9.
 75. --  Да се изведат имената на всички клиенти и id на поръчките им.
 76. --  В резултатния набор да участват и клиентите, които все още не са правили поръчки.
 77.  
 78.  
 79. --Задача 4-10.
 80. --  Да се изведат имената на продуктите, които не са поръчвани до момента.
 81.  
 82.  
 83. --Задача 4-11.
 84. --  Да се изведат имената на всички клиенти, които са от n държави в регион „Западна Европа“
 85.  
 86.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement