datafile

EMODAU EMODAU - Rxdman | HoatHinh.tv | R3s0WQybz7Fm

Oct 22nd, 2021
631
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát EMODAU  EMODAU - Rxdman  | HoatHinh.tv | R3s0WQybz7Fm Lyrics up by vnflix.com Em ở đâu
 2. Sao làm tim anh đau
 3. Sao quay bước đi mau
 4. Anh trách em đâu
 5. Hãy nắm lấy đôi tay anh đi
 6. Đừng để nước mắt rơi trên mi
 7. Đừng bỏ anh rồi em rời đi
 8. Làm anh say rồi làm anh suy
 9. Sao nơi đây tăm tối quá em ơi
 10. Ánh sáng ấy không có ở trong tôi
 11. I miss you đôi môi ấy có thể lấp đôi môi tôi
 12. I don't no anh không biết mình phải làm sao
 13. Em đã nói là phải quên em đi
 14. Anh đã khóc trong ngay cơn đau
 15. Khi mà em nói ra câu biệt ly
 16. I can't do it i love u
 17. Anh thật ngu i lost u
 18. Không thể nắm lấy đôi tay em nữa rồi
 19. Là anh sai anh chính xác là 1 gã tồi
 20. Em ở đâu
 21. Sao làm tim anh đau
 22. Sao quay bước đi mau
 23. Anh trách em đâu
 24. Hãy nắm lấy đôi tay anh đi
 25. Đừng để nước mắt rơi trên mi
 26. Đừng bỏ anh rồi em rời đi
 27. Làm anh say rồi làm anh suy
 28. Sao nơi đây tăm tối quá em ơi
 29. Ánh sáng ấy không có ở trong tôi
 30. Trong cơn đau anh chỉ nhớ đến em
 31. Hình bóng ấy sao anh không thể quên
 32. Kỉ niệm xưa đưa cảm xúc anh lên
 33. Hình bóng ấy sao anh không thể quên
 34. Kỉ niệm xưa đưa cảm xúc anh lên
RAW Paste Data