Guest User

Untitled

a guest
Jan 24th, 2020
66
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Aby przekierować aplikację uruchomioną na wybranym porcie na konkretną stronę - należy w katalogu domyślnym tej domeny stworzyć plik .htaccess z zawartością:
  2.  
  3. DirectoryIndex disabled
  4. RewriteEngine On
  5. RewriteRule ^$ http://127.0.0.1:NR_PORTU/ [P,L]
  6. RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  7. RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  8. RewriteRule ^(.*)$ http://127.0.0.1:NR_PORTU/$1 [P,L]
RAW Paste Data