SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 23rd, 2019 68 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //plik XML-Schema zawierający deklarację elementów takich, że element główny o nazwie pracownik będzie zawierał
 2. elementy: imie, nazwisko, wiek, data_urodzenia, pensja w podanej kolejności.
 3.  
 4.  
 5. <xsd:element name="pracownik">
 6.  
 7.         <xsd:complexType>
 8.            
 9.             <xsd:sequence>
 10.  
 11.                 <xsd:element name="imie" type= "xsd:string"/>
 12.  
 13.                 <xsd:element name="nazwisko" type= "xsd:string"/>
 14.  
 15.                 <xsd:element name="wiek" type= "xsd:integer"/>
 16.  
 17.                 <xsd:element name="data_urodzenia" type="xsd:date"/>
 18.  
 19.                 <xsd:element name="pensja" type="xsd:integer"/>
 20.  
 21.             </xsd:sequence>
 22.  
 23.         </xsd:complexType>
 24.  
 25.     </xsd:element>
 26.  
 27. ///plik XML-Schema zawierający deklarację elementów takich, że element główny o nazwie zamowienie będzie zawierał elementy:
 28. cena - występuje dokładnie raz.
 29. adres - może raz, ale nie musi wystąpić.
 30. kontakt - może wystąpić wiele razy, ale nie musi.
 31. towar - występuje conajmniej raz i możę wystąpić maksymalnie 12 razy.
 32.  
 33.  
 34. xsd:element name="zamowienie">
 35.  
 36.         <xsd:complexType>
 37.  
 38.             <xsd:sequence>
 39.  
 40.                 <xsd:element name="cena" type= "xsd:float" maxOccurs="1"/>
 41.  
 42.                 <xsd:element name="adres" type="xsd:string" maxOccurs="1"/>
 43.  
 44.                 <xsd:element name="kontakt" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"/>
 45.  
 46.                 <xsd:element name="towar" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="12" />
 47.  
 48.             </xsd:sequence>
 49.  
 50.         </xsd:complexType>
 51.  
 52.     </xsd:element>
 53. ////plik XML-Schema zawierający deklarację elementów takich, że element główny o nazwie szkola, będzie zawierał 3 elementy o nazwie nauczyciel lub element o nazwie dyrektor i 2 elementy o nazwie wicedyrektor.
 54.  
 55.     <xsd:complexType>
 56.  
 57.         <xsd:sequence>
 58.  
 59.             <xsd:choice>
 60.  
 61.                 <xsd:element name="nauczyciel" type= "xsd:string" minOccurs="3" maxOccurs="3"/>
 62.  
 63.                 <xsd:element name="dyrektor" type= "xsd:string"/>
 64.  
 65.             </xsd:choice>
 66.  
 67.                 <xsd:element name="wicedyrektor" type="xsd:string" minOccurs="2" maxOccurs="2"/>
 68.  
 69.         </xsd:sequence>
 70.  
 71.     </xsd:complexType>
 72.  
 73. //XML-Schema zawierający deklarację elementów takich, że element główny o nazwie kolor, będzie zawierał elementy o nazwie czerwony, zielony, niebieski kolejności, które będą zawierać liczbę naturalną z przedziału: 0 - 255.
 74.  
 75. <xsd:element name="kolor">
 76.  
 77.         <xsd:complexType>
 78.  
 79.             <xsd:sequence>
 80.  
 81.                 <xsd:element name="czerwony" type="typ_kolor"/>
 82.  
 83.                 <xsd:element name="zielony" type="typ_kolor"/>
 84.  
 85.                 <xsd:element name="niebieski" type="typ_kolor"/>
 86.  
 87.             </xsd:sequence>
 88.  
 89.         </xsd:complexType>
 90.  
 91.     </xsd:element>
 92.  
 93. <xsd:simpleType name="typ_kolor">
 94.  
 95.         <xsd:restriction base="xsd:integer">
 96.  
 97.             <xsd:maxInclusive value="256" />
 98.  
 99.             <xsd:minInclusive value="0" />
 100.  
 101.         </xsd:restriction>
 102.     </xsd:simpleType>
 103.  
 104. ///Stwórz plik XML-Schema zawierający deklarację elementów takich, że element główny o nazwie osoba, który będzie zawierał:
 105. element imie o długości minimalnej 3 i maksymalnej 20.
 106. element nazwisko o długości minimalnej 3 i maksymalnej 30.
 107. element numer o długości równej 6.
 108. atrybut plec, który może przyjąc wartość "kobieta" lub "mężczyzna"
 109.  
 110. <xsd:element name="osoba" type="typ_osoba" />
 111.  
 112.     <xsd:complexType name="typ_osoba">
 113.  
 114.         <xsd:sequence>
 115.  
 116.             <xsd:element name="imie" type="typ_imie"/>
 117.  
 118.             <xsd:element name="nazwisko" type="typ_nazwisko" />
 119.  
 120.             <xsd:element name="numer" type="typ_numer" />
 121.  
 122.             <xsd:element name="plec" type="typ_plec"/>
 123.  
 124.         </xsd:sequence>
 125.     </xsd:complexType>
 126.  
 127.  
 128.  
 129.     <xsd:simpleType name="typ_imie">
 130.  
 131.         <xsd:restriction base="xsd:string">
 132.  
 133.             <xsd:minLength value="3" />
 134.  
 135.             <xsd:maxLength value="20" />
 136.  
 137.         </xsd:restriction>
 138.  
 139.     </xsd:simpleType>
 140.  
 141.  
 142.  
 143.     <xsd:simpleType name="typ_nazwisko">
 144.  
 145.         <xsd:restriction base="xsd:string">
 146.  
 147.             <xsd:minLength value="3" />
 148.  
 149.             <xsd:maxLength value="30" />
 150.  
 151.         </xsd:restriction>
 152.  
 153.     </xsd:simpleType>
 154.  
 155.  
 156.  
 157.  
 158.     <xsd:simpleType name="typ_numer">
 159.  
 160.         <xsd:restriction base="xsd:string">
 161.  
 162.             <xsd:length value="6" />
 163.  
 164.         </xsd:restriction>
 165.  
 166.     </xsd:simpleType>
 167.  
 168.  
 169.  
 170.     <xsd:simpleType name="typ_plec">
 171.  
 172.         <xsd:restriction base="xsd:string">
 173.  
 174.             <xsd:pattern value="mezczyzna|kobieta" />
 175.  
 176.         </xsd:restriction>
 177.  
 178.     </xsd:simpleType>
 179.  
 180. //////XML-Schema zawierający deklarację elementu głównego o nazwie cena, który będzie zawierał cenę
 181. Część całkowita i dziesiętna musi być odzielona kropką (.). Cena musi być liczbą dodatnią lub równa zero,
 182. która zawiera 2 miejsca po przecinku.
 183.  
 184.  
 185. <xsd:element name="cena" type="typ_cena" />
 186.  
 187.     <xsd:complexType name="typ_cena">
 188.  
 189.         <xsd:sequence>
 190.  
 191.             <xsd:element name="cena2" type="typ_cena2" />
 192.  
 193.         </xsd:sequence>
 194.     </xsd:complexType>
 195.  
 196. <xsd:simpleType name="typ_cena2">
 197.  
 198.         <xsd:restriction base="xsd:string">
 199.  
 200.             <xsd:pattern value="[0-9]{2}\.[0-9]{2}" />
 201.  
 202.         </xsd:restriction>
 203.  
 204.     </xsd:simpleType>
 205.  
 206. </xsd:schema>
 207.  
 208.  
 209.  
 210.  
 211.  
 212.  
 213.  
 214. ///Stwórz plik XML-Schema zawierający deklarację elementu głównego o nazwie telefon,
 215. który będzie zawierał definicję numeru telefonu w trzech formatach: 000-000-000, +48 000 000 000, (58) 000 00 00.
 216.  
 217. <xsd:element name="numer_telefonu" type="typ_numer_telefonu" />
 218.  
 219.     <xsd:complexType name="typ_numer_telefonu">
 220.  
 221.         <xsd:sequence>
 222.  
 223.             <xsd:element name="numer" type="typ_numer"/>
 224.  
 225.         </xsd:sequence>
 226.     </xsd:complexType>
 227.  
 228. <xsd:simpleType name="typ_numer">
 229.  
 230.         <xsd:restriction base="xsd:string">
 231.  
 232.             <xsd:whiteSpace value="replace"/>
 233.  
 234.             <xsd:pattern value="[0-9]{3}\-[0-9]{3}\-[0-9]{3}|\+[0-9]{2} [0-9]{3} [0-9]{3} [0-9]{3}|\([0-9]{2}\) [0-9]{3} [0-9]{2} [0-9]{2}" />
 235.  
 236.         </xsd:restriction>
 237.  
 238.     </xsd:simpleType>
 239.  
 240. ////dane na temat pracowników i uczniów w szkole. Plik powinien zawierać 3 elementy: nauczyciele, uczniowe, pozostali,
 241. które będą zwierać odpowiednie dane na temat osób (elementy osoba przechowujące dane osobowe). Utwórz oraz wykorzystaj globalny element osoba oraz aaaatrybut plec.
 242.  
 243. <xsd:element name="ludzie">
 244.  
 245.   <xsd:complexType>
 246.  
 247.     <xsd:sequence>
 248.  
 249.         <xsd:element name="uczniowie" type="typ_uczniowie"/>
 250.  
 251.         <xsd:element name="nauczyciele" type="typ_nauczyciele"/>
 252.  
 253.         <xsd:element name="pozostali" type="typ_pozostali"/>
 254.  
 255.     </xsd:sequence>
 256.   </xsd:complexType>
 257.  
 258.   </xsd:element>
 259.  
 260. <xsd:complexType name="typ_uczniowie">
 261.  
 262.         <xsd:sequence>
 263.  
 264.             <xsd:element ref="osoba" />
 265.  
 266.         </xsd:sequence>
 267.  
 268.     </xsd:complexType>
 269.  
 270.  
 271. <xsd:complexType name="typ_nauczyciele">
 272.  
 273.         <xsd:sequence>
 274.  
 275.             <xsd:element ref="osoba" />
 276.  
 277.         </xsd:sequence>
 278.  
 279.     </xsd:complexType>
 280.  
 281. <xsd:complexType name="typ_pozostali">
 282.  
 283.         <xsd:sequence>
 284.  
 285.             <xsd:element ref="osoba" />
 286.  
 287.         </xsd:sequence>
 288.     </xsd:complexType>
 289.  
 290.  
 291.     <xsd:element name="osoba" type="typ_osoba"/>
 292.  
 293.  
 294.         <xsd:complexType name="typ_osoba">
 295.  
 296.             <xsd:sequence>
 297.  
 298.                 <xsd:element name="imie"/>
 299.  
 300.                 <xsd:element name="nazwisko"/>
 301.  
 302.             </xsd:sequence>
 303.  
 304.             <xsd:attribute name="plec" />
 305.  
 306.         </xsd:complexType>
 307.  
 308.  
 309. Język ścieżek XML
 310. //wypisze dane osób, które są kobietami. - /lista/osoba[@plec='k']
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top