SHARE
TWEET

Compute_Scale

pabloducato Dec 1st, 2018 25 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. %Funkcja obliczająca współczynnik skalowania obrazów pobieranych
 2. %z kamery do szerokości zgodnej ze wskazanym obrazem
 3. %
 4. %  skala = WyliczSkale(vid, obraz)
 5. %
 6. %vid   - obiekt związany z kamerą
 7. %obraz - obraz, do szerokości którego dobierana jest skala
 8. %
 9. %skala - wartość wyliczonego współczynnika skali
 10. %
 11.  
 12. function skala = WyliczSkale(vid, ObrazKlawiatury)
 13.  
 14. resolution = vid.VideoResolution;
 15. skala = size(ObrazKlawiatury, 2) / resolution(1);
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top