SHARE
TWEET

Tài khoản Fshare VIP HowKTeam

anhkiet2507 Feb 25th, 2018 (edited) 13,893 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Tài khoản Fshare VIP - HowKTeam (Cập nhật ngày 28/2/2018)
 2. Username: descampscaroline@free.fr
 3. Password: howkteam.com
 4. Nếu bị lỗi quá nhiều phiên tải
 5. Vào đây: https://www.fshare.vn/account/security
 6. Click Xóa tất cả phiên tải
 7. Truy cập: https://webmail.free.fr/
 8. Điền Email: descampscaroline@free.fr
 9. Mật khẩu: letsgo
 10. Chọn thư xác nhận xóa phiên tải mới nhất và xác nhận
 11. Chỉ dùng trong nội bộ HowKTeam, không share ra ngoài
 12. Để tránh lãng phí và ăn cắp tài khoản. Chỉ mua VIP một ngày. Nếu thấy tài khoản FREE hay lỗi 1002. Tag Mod xuống ngay dưới status nơi bạn tìm thấy Link này để mod mua tiếp
 13. Lưu ý: Tải xong thoát ra, chỉ dùng cho IDM bắt link, nghiêm cấm add vào Fshare Tool
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top